Xem mẫu

 1. Kỹ năng truyền lửa 1
 2. Nội Dung • Tại Sao Phải Truyền Lửa • Kỹ năng Giao Tiếp • Thuyết trình 2
 3. Tại sao Bạn cần phải truyền lửa 1. Nhân viên mới cần được định hướng 2. Sau 1 thời gian lửa lại tắt dần, năng lượng giảm xuống cần phải nạp lại năng lượng 3. Nhiều vấn đề phát sinh cần lãnh đạo phải đưa ra thông điệp, định hướng, giải quyết 4. Một đội quân có lửa trong lòng là một đội quân làm đối thủ kiêng nể 3
 4. Vấn đề: Không phải nói cái gì, mà người nghe cảm nhận như thế nào. 4
 5. Tiên học lễ, hậu học văn 5
 6. Truyền lửa thành công Người nghe Thay đổi thay đổi Cảm nhận Như thế nào Người nói thể hiện Cái gì 6
 7. Quá trình giao tiếp Gửi Nhận Mã hoá Giải mã Ý tưởng Hiểu Hồi đáp Người gửi Người nhận 7
 8. Sơ đồ giao tiếp hội thoại Nhiễu Người giao tiếp Hồi đáp Thông Giải mã Người giao tiếp Giải mã điệp Hồi đáp 8
 9. Hai khía cạnh của giao tiếp Kỹ năng lắng nghe Kỹ năng thuyết trình 9
 10. Đa thư loạn tâm 10
 11. Biết nhiều không bằng biết điều Một bồ cái lý không bằng một tí cái tình 11 11
 12. Rượu nhạt uống lắm cũng say Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm 12 12
 13. 13
 14. Vấn đề không phải nói cái gì mà nói thế nào. Quan trọng nhất là cảm nhận của người nghe. 14 14
 15. Tìm cách khác biệt tạo nên sự đặc 15 15
 16. Quan hệ là Quan tâm 16
 17. Giao tiếp phi ngôn từ • Khái niệm & đặc điểm • Kỹ năng phi ngôn từ 17
 18. Luật hấp dẫn: Ai cũng thích người khác giống mình. 18
 19. Giao tiếp hiệu quả • Nâng cao giá trị đối tác • Đứng về phía đối tác • Lắng nghe tích cực 19
 20. Chu trình lắng nghe ậ g n u r t p T ể n i r t á h P ự d m a h T Mong muốn thấu hiểu Thượng đế ồ p á đ i H ể u i H ớ n i h G 20
nguon tai.lieu . vn