Xem mẫu

 1. Trình bày ý tưởng Phan Huy Hùng
 2. Nội dung trao đổi • Các bước hình thành đề án • Kết cấu bài nói • 15 tình huống tổng quát
 3. Các bước hình thành đề án • Đề án Ý Tưởng không khác mấy so với các đề án khoa học, đề án kinh doanh, bởi phần cốt lõi của nó vẫn bao gồm:  Đặt vấn đề.  Mô tả chi tiết.  Đầu tư.  Phân tích hiệu quả và dự báo lợi nhuận mang lại.  Đánh giá – Kết luận.
 4. Điểm khác biệt duy nhất của một đề án ý tưởng so với các đề án khác • Là phần “Khái quát ý tưởng cần trình bày”, được thể hiện ngay sau khi “Đặt bày vấn đề”; ề • Phần “Phát triển ý tưởng” nằm sau phần “Đánh giá – Kết luận”.
 5. Về phần đầu tư • Đây là phần rất khó nhưng rất cần thiết cho việc thuyết phục. • Đầu tư là làm bài toán cộng tất cả các chi phí mà nhà đầu tư, người mua ý tưởng phải bỏ ra khi sở hữu ý tưởng của người bán. • Nếu là việc đầu tư mua một ý tưởng chế tạo máy, ý tưởng về một phát minh cơ khí thì người viết cần nêu đầy đủ chi phí trang thiết bị, nhân công vận hành, ... tính được giá thành từng sản phẩm làm ra và tổng chi phí đầu tư cho cả chương trình. Các thông số này có giá trị rất lớn trong phần sau.
 6. Về phân tích hiệu quả và dự báo lợi nhuận mang lại • Hiệu quả là bài toán trừ. Nó sẽ thuyết phục người mua ý tưởng đi đến quyết định cuối cùng, dứt khoát, nếu kết quả của bài toán là con số dương (+). Số dương càng cao, càng logic thì tính thuyết phục càng cao. • Muốn thực hiện được điều này, người viết phải có cách lập luận hợp lý, rõ ràng, minh bạch. • Xin lưu ý, việc thuyết phục không thể dùng cách lập luận mập mờ, hay tìm cách đánh lừa, tạo ra những con số ảo, không trung thực. • Cũng như các phần trên, cách viết ở phần này cũng đòi hỏi sự mạch lạc trong hành văn, sắp xếp các ý trong tài liệu một cách có thứ tự, hợp lý.
 7. Về đánh giá-Kết luận • Việc đánh giá phải dựa vào các thông tin ở các phần trên. • Đánh giá tạo tính khách quan, nhưng chỉ có một mục đích là nêu lên được lợi ích của việc cần thiết phải chia sẻ ý tưởng mà chúng ta đang nói, đang thuyết phục v.v... • Phần kết luận cần viết ngắn gọn, logic cao nhất và cho thấy ý tưởng mà chúng ta đưa ra có giá trị cao, khả thi.
 8. Về phát triển ý tưởng • Đây là phần độc đáo nhất của đề án ý tưởng, tạo khác biệt lớn với các đề án ở các lĩnh vực khác. • Việc phát triển ý tưởng là nêu cho được ý tưởng mà chúng ta vừa trình bày có khả năng mở rộng, triển khai ở qui mô lớn hơn, tạo giá trị lợi nhuận cao hơn. • Ý tưởng viết trong đề án có thể được biến cách, xây dựng thành những ý tưởng mới hơn, độc đáo hơn và tất nhiên mang lại lợi ích lớn hơn. • Đối với các nhà đầu tư, hay những nhà kinh doanh từ ý tưởng, phần này chính là cú dứt điểm đẹp nhất, quyết định họ đi đến việc chọn mua ý tưởng của chúng ta.
 9. Kết cấu bài nói 1. Chào mừng giới thiệu 2. Nói rõ mục đích 3. Vạch ra trình tự bài nói 4. Nội dung chính 5. Tóm tắt 6. Kết luận 7. Giải đáp câu hỏi 8. Từ biệt
 10. 15 tình huống tổng quát 1. Bắt đầu thuyết trình 2. Công bố mục đích, sơ phác sườn bài nói 3. Nhắc trước đến tài liệu sẽ phát (nếu có) 4. Đi vào nội dung chính 5. Kích động cử tọa 6. Chuyển sang chủ đề khác 7. Nhắc đến các phần khác của bài nói đã hoặc sẽ đề cập
 11. 15 tình huống tổng quát 1. Nói về các phương án chọn lựa 2. Những thuận lợi và khó khăn 3. Nhấn mạnh những điều quan trọng 4. Sử dụng các phương tiện nhìn 5. Đưa ra các khuyến nghị 6. Tóm tắt và kết luận 7. Xữ lý các câu hỏi của cử tọa 8. Từ biệt
 12. 1. Bắt đầu thuyết trình ☺Chào mừng cử tọa, tự giới thiệu:  (Kính) chào quí vị. Xin hoan nghênh mọi người đã tới đây buổi hôm nay. Tôi tên là… ở … ☺Nói một chút về mình:  Trước khi bắt đầu, cho phép tôi được nói về bản thân. Tôi đã làm việc ở …trong năm… ☺Hoan nghênh cử tọa:  Hoan nghênh các bạn đã đến… Xin cám ơn vì đã tạo cho tôi cư hội nói chuyện với các vị.
 13. 2. Công bố mục đích, sơ phác sườn bài nói  Công bố mục đích Tôi đến đây để chia sẽ ý tưởng về vấn đề…  Sơ phác sườn bài nói  Đầu tiên tôi sẽ nêu tầm quan trọng; bản chất của ý tưởng là gì; rồi tôi cho quý vị thấy cách thức thực hiện nó; một khoản chi phí và khía cạnh lâu dài …  Tôi sẽ chia bài nói thành … phần chính; nói về 3 lĩnh vực chủ yếu; bắt đầu với phần và sau đó là …  Nói trước thời gian trình bày Các bạn chỉ cần dành 7 phút, không phải mất …  Nói trước khi nào sẽ giải đáp câu hỏi: Tôi sẽ rất vui khi được trao đổi thêm các ý kiến…
 14. 3. Nhắc trước các tài liệu phát (nếu có)  Tài liệu phát sau làm cho cử toạ chỉ cần nghe, thoải mái hơn: Các bạn không cần ghi chép. Cuối buổi trao đổi tôi sẽ đưa các bạn tài liệu … …nhiều người khi trình bày khiêm tốn đến nỗi luôn bắt đầu bài thuyết trình hoặc đưa ra ý kiến của mình với những lời như "Tôi không biết ý tưởng này có triển khai được hay không...." hoặc "Bạn có thể sẽ suy nghĩ về điều này, nhưng....". Tuy nhiên, những câu quá khiêm tốn như vậy có thể là kết quả khiến các đồng nghiệp lờ đi và không quan tâm đến những gì bạn nói.
 15. 4. Đi vào nội dung chính  Chúng ta hãy bắt đầu từ những bước nguyên thuỷ . Hoạt động tư vấn …  Trước hết xin điểm qua tình hình …  Giờ chúng ta hãy đi vào nội dung chủ yếu của đề tài…
 16. 5. Khích động cử toạ  Làm cho người nghe cảm thấy được lôi cuốn tham gia vào diễn biến của cuộc trình bày bằng cách gán ý tưởng cho cử toạ.  Đưa ra câu hỏi kích thích động não: Làm sao để một trẻ em hay thiếu niên làm việc tưởng chừng đơn giản nhất là ….  Gán ý tưởng cho cử toạ: o Tôi tin chắc là tất cả nhất trí rằng … “rác thải” o Quý vị có biết rằng chúng ta đôi khi bỏ qua “thiên đường xanh” mà không hay…
 17. 6. Chuyển sang chủ đề khác  Cho cử toạ biết lúc nào thì chuyển sang chủ đề khác: Giờ chúng ta chuyển sang vấn đề môi trường …
 18. 7. Nhắc đến các phần khác của bài nói đã hoặc sẽ đề cập  Đôi khi cần phải nhắc lại một điều gì đó: Tôi muốn trở lại một điểm mà tôi đã nêu trước đây …
 19. 8. Nói về các phương án chọn lựa  Đôi lúc bạn muốn biện luận về vài ba phương án chọn lựa khả dĩ:  Theo tôi, có hai phương án chọn lựa khả dĩ mở ra trước mắt chúng ta. Một là .., Hai là …  Có phương án mở nào cho chúng ta? Đó là …
 20. 9. Những thuận lợi và khó khăn Vạch ra những khía cạnh tích cực, tiêu cực của phương án chọn lưa bằng cách nêu lên các thuận lợi và khó khăn từng phương án:  Lợi ích của việc … là …
nguon tai.lieu . vn