Xem mẫu

  1. Kỹ năng phản hồi tích cực Môi trường làm việc hiện đại khiến bạn phải phát triển nhiều kỹ năng mới cho phù hợp, một trong các kỹ năng đó là kỹ năng phản hồi. Vậy phản hồi là gì? Phản hồi là đưa ra thông tin xác nhận lại hay đóng góp những ý kiến để phát triển những thông tin có được. Việc đưa ra thông tin phản hồi hiệu quả sẽ
  2. giúp nâng cao tinh thần làm việc cũng như thành tích làm việc trong nhóm của bạn. Vậy các bước để có được những phản hồi tích cực là gì? Trước hết, bạn cùng nhóm của bạn phải hiểu rõ thế nào là phản hồi và phản hồi tích cực? Việc hiểu rõ những khái niệm này sẽ giúp cho bạn ngay lập tức biết được những điều mà một thành viên đang phát biểu có thực sự là phản hồi hay không? Sau khi, nhận định được ý kiến phản hồi, công việc tiếp theo của bạn là xác định ý kiến phản hồi đó thuộc loại nào để có được cách tiếp nhận phù hợp. Ngoài những chú ý trên, bạn cũng cần phải chú ý đến những điều sau:
  3. 1. Sử dụng ý kiến phản hồi một cách sáng suốt 2. Phát triển các mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau 3. Đưa hành động sau khi nhận được ý kiến phản hồi tích cực, hiệu quả 4. Khuyến khích không ngừng nâng cao hiệu quả công việc 5. Xây dựng một môi trường làm việc cởi mở
  4. Hi vọng những gợi ý trên sẽ góp phần giúp bạn có được cách tiếp nhận cũng như đưa ra được các phản hồi tích cực. Bạn cũng có thể học theo hình thức trực tuyến khóa học có nội dung đạt chuẩn quốc tế “Kỹ năng phản hồi tích cực” do NIIT cung cấp thông qua cổng đào tạo trực tuyến www.vietnamlearning.vn. Khóa học trực tuyến như vậy có thể kịp thời bổ
  5. sung cho bạn những kỹ năng phản hồi ở mọi lúc, mọi nơi với chi phí và thời gian được tiết kiệm tối đa.
nguon tai.lieu . vn