Xem mẫu

  1. Kim Long Úc (Australian Pearl Arowana) Lúc nhỏ thì cá có mầu vẩy trắng nhưng tối về sau thì vẩy dần đổi thành mầu vàng và có rất nhiều hạt cườm trên thân, vì vậy loài này còn có tên là cá rồng hạt cườm (Pearl Arowana) Các yếu tố sinh sống của loài này gần như y hết với cá Ngân Long. Hình dáng: Ngắn hơn Ngân Long rất nhiều, đầu nhọn hơn cá rồng châu Á, vảy nhỏ hơn, nhiều hơn và có điểm xuyến màu đỏ, cá rồng Châu Á có 5 lớp vảy nằm ngang trong khi Cá rồng Châu Úc có 7 lớp vảy. Màu sắc từ vàng nhũ đồng đến vàng ánh kim, đuôi thường có màu đen điểm xuyến những chấm nhỏ màu vàng kim. Loài này thường nổi lên mặt nước để đớp bóng. Cá này rất khó khép đôi vì rất hiếu chiến. Đây là loài là không nằm trong sách đỏ.