Xem mẫu

 1. Pro Technician >>TRANSAXLE OVERHAUL TEST AND REPAIR DIFFERENTIAL (1/2)
 2. Pro Technician >>TRANSAXLE OVERHAUL Khái quát Khái quát (1/1) (1/2)
 3. Pro Technician >>TRANSAXLE OVERHAUL Tháo rời và kiểm tra Các bộ phận (1/1) (1/2)
 4. Pro Technician >>TRANSAXLE OVERHAUL Tháo rời và kiểm tra Các bộ phận 1. Tháo bánh răng chủ động đồng hồ tốc độ xe Bánh răng chủ động đồng hồ tốc đô xe ồ ồ ố (1/1) (1/2)
 5. Pro Technician >>TRANSAXLE OVERHAUL Tháo rời và kiểm tra Các bộ phận 2. Tháo bánh răng vành chậu của bộ vi sai Bánh răng vành chậu của bộ vi sai (1/1) (1/2)
 6. Pro Technician >>TRANSAXLE OVERHAUL Tháo rời và kiểm tra Các bộ phận 3. Kiểm tra khe hở ăn khớp của bánh răng bán trục vi sai Đồng hồ so Bánh răng bán trục (1/1) (1/2)
 7. Pro Technician >>TRANSAXLE OVERHAUL Tháo rời và kiểm tra Các bộ phận 4. Tháo bánh răng bán trục và trục bánh răng vi sai Hộp vi sai Đệm dọc trục Trục bánh răng vi sai Bánh răng vi sai Chốt Đệm dọc trục Bánh răng bán trục (1/1) (1/2)
 8. Pro Technician >>TRANSAXLE OVERHAUL Tháo rời và kiểm tra Các bộ phận 5. Kiểm tra đệm dọc trục của bánh răng vi sai và trục bánh răng vi sai Panme Đệm dọc trục Trục bánh răng vi sai Panme (1/1) (1/2)
 9. Pro Technician >>TRANSAXLE OVERHAUL Tháo rời và kiểm tra Tháo bánh răng vành chậu bộ vi sai 1. Đánh dấu 2. Tháo bulông bắt bánh răng vành chậu Bánh răng á ă g vành chậu Tấm nhôm GỢI Ý KHI SỬA CHỮA: THAM KHẢO: Vị trí/Hướng lắp t í/H ớ lắ Dùng iế hãm Dù miếng hã GỢI Ý KHI SỬA CHỮA: (1/2) Bulông
 10. Pro Technician >>TRANSAXLE OVERHAUL Tháo rời và kiểm tra Tháo bánh răng vành chậu bộ vi sai 3. Tháo bánh răng vành chậu Búa nhựa Giẻ Bánh răng vành chậu (2/2) (1/2)
 11. Pro Technician >>TRANSAXLE OVERHAUL Tháo rời và kiểm tra Kiểm tra khe hở ăn khớp bánh răng bán trục vi sai Bánh răng bán trục Đồng hồ so Tấm nhôm GỢI Ý KHI SỬA CHỮA CHỮA: Khe hở ăn khớp (1/1) (1/2)
 12. Pro Technician >>TRANSAXLE OVERHAUL Tháo rời và kiểm tra Tháo trục bánh răng vi sai và bánh răng bán trục 1. Tháo chốt hãm 2. Tháo trục bánh răng vi sai, bánh răng bán trục Đục Đục Tấm nhôm GỢI Ý KHI SỬA CHỮA: Đai ốc hãm/Đệm hãm (1/1) (1/2) GỢI Ý KHI SỬA CHỮA: Chốt hãm
 13. Pro Technician >>TRANSAXLE OVERHAUL Tháo rời và kiểm tra Tháo trục bánh răng vi sai và bánh răng bán trục 1. Tháo chốt hãm 2. Tháo trục bánh răng vi sai, bánh răng bán trục Đột Đột Chốt hãm Chốt hãm Tấm nhôm GỢI Ý KHI SỬA CHỮA: Đai ốc hãm/Đệm hãm (1/1) (1/2) GỢI Ý KHI SỬA CHỮA: Chốt hãm
 14. Pro Technician >>TRANSAXLE OVERHAUL Tháo rời và kiểm tra Tháo trục bánh răng vi sai và bánh răng bán trục 1. Tháo chốt hãm 2. Tháo trục bánh răng vi sai, bánh răng bán trục Đệm dọc trục Đệm dọc trục Bánh ă Bá h răng vi sai i i Bánh răng bán trục Đệm dọc trục Bánh răng vi sai Trục bánh răng vi sai Hộp vi sai Bánh ă bá trục Bá h răng bán t Đệm dọc trục ệ ọ ụ GỢI Ý KHI SỬA CHỮA: Đai ốc hãm/Đệm hãm (1/1) (1/2) GỢI Ý KHI SỬA CHỮA: Chốt hãm
 15. Pro Technician >>TRANSAXLE OVERHAUL Tháo rời và kiểm tra Kiểm tra đệm dọc trục bánh răng vi sai và trục bánh răng vi sai 1. Kiểm tra bằng quan sát 2. Đo chiều dày của đệm dọc trục 3. Đo đường kính ngoài của trục bánh răng vi sai Panme Đệm dọc trục Trục bánh răng vi sai Panme GỢI Ý KHI SỬA CHỮA: Kiểm tra bằng quan sát (1/1) (1/2) GỢI Ý KHI SỬA CHỮA: Đo
 16. Pro Technician >>TRANSAXLE OVERHAUL Lắp ráp Các bộ phận (1/1) (1/2)
 17. Pro Technician >>TRANSAXLE OVERHAUL Lắp ráp Các bộ phận 1. Điều chỉnh khe hở ăn khớp bánh răng bán trục vi sai Bánh răng bán trục Đệm dọc trục Đồng hồ so Đệm dọc trục (1/1) (1/2)
 18. Pro Technician >>TRANSAXLE OVERHAUL Lắp ráp Các bộ phận 2. Lắp bánh răng vành chậu vi sai Bánh răng vành chậu vi sai (1/1) (1/2)
 19. Pro Technician >>TRANSAXLE OVERHAUL Lắp ráp Các bộ phận 3. Lắp bánh răng chủ động đồng hồ tốc độ Bánh răng chủ động đồng hồ tốc độ (1/1) (1/2)
 20. Pro Technician >>TRANSAXLE OVERHAUL Lắp ráp Điều chỉnh khe hở ăn khớp của bánh răng bán trục 1. Lắp hộp vi sai Đệm dọc trục ệ ọ ụ Bánh răng bán trục Đệm dọc trục Trục bánh răng vi sai Bánh răng vi sai (1/3) (1/2)