Xem mẫu

  1. Kiểm tra nội nghiệp bản vẽ để thực hiện bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo giá thị trường Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nhà ở và công sở Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện:
  2. Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt Các bước Tên bước Mô tả bước - Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Xây dựng (60 Trương Định, phường 7, quận 3). Thời gian nhận và trả hồ 1. sơ: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần.
  3. Tên bước Mô tả bước - Sau khi nhận hồ đầy đủ hồ sơ theo quy định, Phòng Quản lý 2. nhà kiểm tra và trình lãnh đạo Phòng ký duyệt bản vẽ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - 01 Bản đồ hiện trạng vị trí (bản chính) hoặc bản photo có sao y thị thực, Sở 1. Xây dựng lưu. - 01 Công văn của Ủy ban nhân dân thành phố cho phép bán căn nhà đó theo 2. giá thị trường (bản sao), Sở Xây dựng lưu. 3. - 06 Bản vẽ hiện trạng nhà (bản chính), Sở Xây dựng lưu 01 bản. -06 Biên bản xác định tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà, xưởng (bản chính), 4. Sở Xây dựng lưu 01 bản. Số bộ hồ sơ:
  4. 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn