Xem mẫu

  1. Kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá nhập khẩu Thông tin Lĩnh vực thống kê:An toàn lao động Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Các doanh nghiệp có sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng chịu các khoản phí và lệ phí kiểm tra, thử nghiệm 1. chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Việc thực hiện chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Cơ sở mang hồ sơ đến các tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá và các cơ sở sản 1. Bước 1 xuất kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm hàng hoá đặc thù 2. Bước 2 Kiểm tra tại bến đến, (nơi nhập khẩu) thực hiện theo hai hình thức sau:
  3. Tên bước Mô tả bước Kiểm tra mẫu hàng nhập khẩu: áp dụng khi lô hàng chưa về cửa khẩu, doanh nghiệp có lô hàng gửi kiểm tra trước Kiểm tra lô hàng nhập khẩu: áp dụng khi lô hàng đã về cửa khẩu Kiểm tra tại bến đi(nơi xuất khẩu): thực hiện theo phương 3. Bước 3 thức thừa nhận đa phương, song phương giữa Chính phủ Việt Nam và các nước xuất khẩu Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu 2. Hợp đồng nhập khẩu 3. Tài liệu kỹ thuật liên quan đến chất lượng hàng hoá
  4. Thành phần hồ sơ 4. 06 mẫu, nếu lô hàng có từ 3000 sản phẩm cùng loại trở xuống. 5. 12 mẫu, nếu lô hàng có trên 3000 sản phẩm cùng loại Số bộ hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng hàng Quyết định số 1. hoá nhập khẩu 08/2006/QĐ-BLĐT... Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng Quyết định số 2. hàng hoá nhập khẩu 08/2006/QĐ-BLĐT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không