Xem mẫu

  1. Kích hoạt Built-in Administrator Trong Vista, khi bạn đang sử dụng một quyền quản trị, bạn vẫn đang sử dụng quyền quản trị có mức ưu tiên trung bình.Khi một chương trình của bạn hoạt động, bạn phải cho xác nhận cho nó hoạt động thông qua thông báo UAC – User Account Control.Quyền quản trị có sẵn không cần phải thông qua thông báo UAC, nó giống như quyền quản trị cao nhất có trong phiên bản Windows XP.Quyền quản trị có sẵn này đã bị ẩn trong Vista. Chú ý: Nếu bạn kích hoạt quyền quản trị có sẵn, điều quan trọng bạn cần nhớ là không sử dụng quyền tài khoản này thường xuyên vì khi sử dụng tài khoảng này, các mọi thứ cài đặt trong máy tính của bạn đều chạy mà không vấp phải sự ngăn cản nào. Do đó, tôi khuyên bạn chỉ sử dụng quyền quản trị này với mục đích quản lý, sau đó dùng quyền quản trị bình thường để đạt được an ninh cao hơn. Cách này không xóa tài khoản bạn đang sử dụng, chỉ là thêm vào một tài khoản mới tên là Administrator với quyền quản lý thật sự trong Vista. Nếu sau khi thực hiện, tài khoản chưa xuất hiện, bạn có thể chuyển về Safe mode để có thể truy cập vào Administrator. Cách thực hiện: - Gõ cmd vào dòng tìm kiếm trong trình đơn Start. - Nhấp chuột phải vào cmd.exe và chọn Run as administrator.
  2. - Chọn Continue khi có thông báo UAC. - Để kích hoạt tài khoản Administrator có sẵn, bạn gõ dòng lệnh như sau: “net user administrator /active:yes” - Khi thực hiện thành công,sẽ xuất hiện thông báo “The command completed successfully” - Để tắt tài khoảng Admistrator, bạn hãy đăng nhập vào một tài khoản quản trị bình thường và sử dụng lệnh “Net user administrator /active:no”. Nếu bạn vẫn đang sử dụng tài khoản Administrator có sẵn thì sẽ không thể dùng lệnh này được. - Sau khi kích hoạt, bạn thoát bằng lệnh Exit. Chú ý: Sau khi đang nhập vào tài khoản Administrator có sẵn, hãy đặt password để có thể đảm bảo an toàn ở mức cao nhất. - Chúc các bạn thành công.  
nguon tai.lieu . vn