Xem mẫu

  1. Kịch bản thị trường theo quan điểm của phân tích kỹ thuật Việc dự đoán của bài viết không nhằm môc đích cho kết quả chính xác, hay tìm kiếm đỉnh hoặc đáy trong một khoảng thời gian, mà là dự đoán những khả năng có thể xảy ra của thị trường từ đó có cách hành xử hợp lý. Tác giả cố gắng: cung cấp cái nhìn toàn cục diễn biến của thị trường. Phần nào tránh được tâm lý hoảng loạn trước diễn biến xấu của thị trường; Ước đoán khoảng thời gian có thể xảy ra của một sự kiện, kiểm chứng với thông tin trên thị trường; Từ đó xác định thời điểm ra vào thị trường, hạn chế được phần nào rủi ro; Việc dự báo không mang tính chất đề cao vai trò của PTKT. Cơ sở lý luận Các phương pháp phân tích kỹ thuật sử dụng trong quá trình phân tích Đồ thị phân tích là đồ thị tuần, phân tích thị trường trong dài hạn để giảm bớt độ nhiễu của thị trường do các yếu tố thông tin tạo ra. Ngày phân tích là ngày 10/01/2008. Phương pháp phân tích hình mẫu – Pattern: các hình mẫu có thể xảy ra trong biểu đồ là: + Cup with Handle: biểu đồ hình chiếc cốc có tay cầm, dạng mẫu biểu đồ này thường hình thành trong dài hạn. Hình mẫu này dự báo sau khi biểu đồ di chuyển trong một thời gian dài nếu vô tình hình thành nên hình mẫu chiếc cốc thì khả năng xảy ra tiếp theo của thị trường có thể là “tay cầm – Handle”, tạo thành một xu thế tăng giá mạnh. Hình mẫu này sẽ được biểu diễn trong biểu đồ. + Hình lá cờ - Flag: sau khi biểu đồ giá có dạng lá cờ thì khả năng tiếp theo của đường giá là những ngày tăng giá mạnh. + Tripple Tops, hay Double Tops: dạng biểu đồ này cho thấy diễn biến tiếp theo của thị trường nhiều khả năng sẽ là giảm. Một trong những lý thuyết không thể thiếu trong dự báo PTKT là lý thuyết sóng Elliott và lý thuyết Fibonacci. Hai lý thuyết này căn cứ trên cơ sở toán học nên sẽ làm gia tăng độ tin cậy của dự báo. Các lý thuyết này sẽ lần lượt được giới thiệu trong quá trình phân tích. Ngoài ra trong quá trình phân tích cũng sử dụng các Indicators (chỉ số kỹ thuật) để kiểm chứng vấn đề. Việc phân tích và dự báo chỉ sử dụng đơn thuần những phương pháp của phân tích kỹ thuật và những công cụ của MetaStock. Không đưa những yếu tố thông tin vào trong quá trình phân tích. Một vài ví dụ để kiểm chứng xác suất thành công của các phương pháp PTKT Kiểm chứng mức độ tin cậy của các phương pháp kỹ thuật qua việc phân tích ROI (Return On Investment) - lợi nhuận từ việc đầu tư vào AGF – CTCP Thuỷ Sản An Giang bằng phương pháp PTKT. Sử dụng phương pháp thống kê và công cụ Enhanced System Tester trong Meta Stock. Vốn đấu tư ban đầu – Initial Equity: 10.000 USD Thời gian đầu tư 245 ngày. Sau đây là LN thu được nếu áp dụng đúng các nguyên tắc của phương pháp Pattern – hình mẫu Hình 1
  2. Nguồn vốn đầu tư được thống kê qua từng ngày có kèm biểu đồ vốn qua từng thời điểm. Hình 2 Lợi nhuận thu từ phương pháp này từ ngày 9/01/2007 đến ngày 10/01/2007 là 2662,24 USD trên vốn đầu tư 10.000 USD, ROI = 26,62%, Tương quan giữa rủi ro và lợi nhuận (Reward/Risk) là 56,97%. Sau đây là lợi nhuận thu được từ việc sử dụng đúng những nguyên lý của một đại diện các chỉ số kỹ thuật – MACD Hình 3
  3. hình 4
  4. Trong cùng 1 khoảng đầu tư 245 ngày chỉ số MACD mang về một khoản lợi nhuận 2999,99 USD trên vốn đầu tư 10.000 USD, ROI=30%, nhưng mức tương quan giữa rủi ro và lợi nhuận cao hơn 86,95%. Mức rủi ro trong 2 phương pháp chênh lệch nhau khá lớn. Để có thể giảm thiểu rủi ro, tăng hiệu quả đầu tư cần kết hợp nhiều phương pháp phân tích kỹ thuật. Mức độ tin cậy của các phương pháp kỹ thuật khác sẽ được trình bày dần trong quá trình phân tích. Dự báo kịch bản thị trường theo phương pháp phân tích kỹ thuật Biểu đồ tổng hợp Hình 5 Quan sát trực quan trong dài hạn từ giữa năm 2001 đến giữa tháng 3 năm 2007 thị trường di chuyển theo hình chiếc cốc có tay cầm và hệ quả của mô hình này ta có thể thấy rõ, đó là xu hướng tăng mạnh tạo thành một Tay Cầm Handle khá dài. Với diễn biến của thị trường trong thời gian qua có thể thấy hình mẫu này đó kết thúc và xu hướng tiếp theo của thị trường có thể sẽ điều chỉnh giảm sau một thời gian tăng giá mạnh, để có thể hình thành một hình mẫu mới hình lá cờ - Flag. Nhìn trực quan trong trung hạn từ thời điểm nửa cuối năm 2006 đến nay có thể thấy biểu đồ đang hình thành nên một hình lá cờ khá rõ nét. Dự báo xu hướng tiếp theo là sự hồi phục của thị trường. Tuy nhiên hiện nay, Flag vẫn chưa hình thành nên một mô hình chuẩn. Chính vì thế tôi sử dụng mô hình này để dự báo điểm hồi phục của thị trường. Tôi sử dụng phương pháp vẽ hình học và quan sát trực quan để đưa tấm hình mẫu Flag chuẩn. Qua hình vẽ có thể thấy điểm hồi phục của thị trường dao động trong mức giá từ 800 đến 810, nơi giao nhau của 3 đường: đường xu thế thứ cấp của lý thuyết DOW, đường nối 2 điểm đáy gần nhất và đường đứt nét màu xanh. Để kiểm chứng quan sát trực quan của mình tôi sử dụng các kỹ thuật khác của PTKT:
  5. Thứ nhất trong ngắn hạn biểu đồ cũng đang di chuyển theo mô hình Triple Tops hay cũng có thể là Double Tops (đỉnh nhíp – đáy nhíp). Theo mô hình này thì sau khi đường giá di chuyển đến mức hỗ trợ 905,48 (mức đáy ngày 24/08/2007) mà không bật lên lại thì sẽ hình thành nên mô hình Double Tops, và xu hướng tiếp theo là giảm mạnh. Và thực tế diễn biến thị trường đang diễn ra giống như mô hình này dự báo. Thứ hai tôi dùng các chỉ số kỹ thuật Indicators: Các Indicators sử dụng là MACD, MACD Histogram và RSI. RSI đang ở mức 33,15 ngày 10/01/2008 chưa chạm đến ngưỡng siêu bán 20 - 30. Dựa vào dữ liệu quá khứ ta thấy có giai đoạn RSI rơi xuống dưới 15 điểm, cụ thể là ngày 11/04/2003, RSI rơi xuống mức 15,99 điểm và ngày 24/10/2003 RSI rơi xuống mức 14,5 điểm. Như vậy chỉ số RSI cũng cách ngưỡng hỗ trợ tâm lý tương đối xa. Thị trường cũng có khả năng giảm nhiều. Chỉ số MACD thì đang tạo khoảng cách khá xa với đường EMA(9). MACD Histogram, chỉ số có thể được dùng để đo khoảng cách của MACD và EMA(9), vẫn đang ở phân kỳ âm, đạt mức -18.69 điểm. Nếu MACD – Histogram di chuyển về vùng phân kỳ dương, MACD sẽ thu hẹp khoảng Cách với EMA(9), thị trường khi đó sẽ có thể đảo chiều. Tuy nhiên chỉ số MACD Histogram ngày càng giảm và chưa có dấu hiệu quay đầu lên lại. Căn cứ vào dữ liệu quá khứ có thể thấy MACD Histogram cũn có khả năng giảm đến -28 đến -30 như lịch sử biến động của nó. Hình 6 Như vậy các chỉ số kỹ thuật cũng đang cho thấy thị trường có khả năng sẽ rớt nữa. Tôi tiếp tục kiểm chứng độ tin cậy của quan sát trực quan và phương pháp vẽ hình học bằng phương pháp thời gian với Fibonacci. Quan sát biểu đồ ta thấy, các điểm đáy và đỉnh quan trọng thường rơi vào những đường tỷ lệ thời gian Fibonacci. Ngày 12/10/2007 diễn ra một đỉnh quan trọng trên đường Fibonacci TimeZones nên trước mắt trong ngắn hạn khó có thể xảy ra một đỉnh hoặc đáy quan trọng chỉ sau một thời gian ngắn. Như vậy có thể phần nào dự đoán được 850 chưa phải là điểm đáy của thị trường. Như vậy tính đến thời điểm này ta đó dự đoán được: 850 chưa phải là đáy, thị trường cũn khả năng rớt tiếp. Theo phương pháp vẽ hình học, điểm giao cắt của thị trường nằm trong khoảng từ nửa cuối tháng 2 đầu tháng 3. Khá
  6. tương thích với phương pháp Fibonacci TimeZones. Hay nói cách khác điểm hồi phục thị trường 800 là hoàn toàn có cơ sở. Tôi dùng tiếp lý thuyết súng Elliott để dự báo những kịch bản có thể xảy ra của thị trường. Theo tôi đợt giảm giá lần này là một phần tất yếu của sự vận động thị trường. Nếu nhìn kỹ hình chúng ta cũng có thể thấy biểu đồ giỏ đang vận động theo những hình mẫu lặp đi lặp lại. Từ đó bản thân mỗi ngưới có thể phần nào nhận diện ra các khả năng có thể xảy ra của thị trường để phân bổ nguồn vốn vào các loại hình đầu tư phù hợp ở từng thời điểm. Trong tình hình hiện nay, theo tôi VNI đang di chuyển theo nhiều bước sóng Elliot trong ngắn, trung và dài hạn. Những bước sóng ngắn hạn, tôi ví dụ trong hình là khoảng thời gian năm 2000 và 2001, gồm 5 sóng tiến 1 2 3 4 5 được đánh theo những số nhỏ, và 3 sóng lùi a b c. Hình 7 Những bước sóng trung hạn được ký hiệu thành những con số to không khoanh tròn trong hình. VNI đang trong giai đoạn hình thành bước sóng thứ 4 của Elliot trung hạn. Đâu là đáy 4? Rất khó đoán, nhưng cũng phải dự đoán theo quan điểm của bản thân để xác định thời điểm gia nhập thị trường. Để xác định đáy 4 (theo giả định) thì có nhiều phương pháp khác nhau . Ở phần trên tôi có dựng Pattern và sử dụng các Indicators, phương pháp quan sát trực quan + hình học để kiểm chứng và đã tìm ra đáy 4 có thể là 800. Kết quả này có thể không chính xác nhưng ít ra cũng bảo vệ được tôi cho đến thời điểm này. Sau khi đến bước sóng thứ 4 theo lý thuyết sóng Elliot trung hạn thị trường sẽ tăng mạnh trở lại, bước sóng thứ 3 tương đối dài nên bước sóng thứ 5 sẽ ngắn lại, nhưng đỉnh 5 cũng phải trên đĩnh 3 mới hình thành nên chu kỳ Elliot được. Chính vì vậy tôi phỏng đoán thị trường sẽ bật trên 1180 (trên đỉnh 3 của lý thuyết Elliot Trung Hạn). Sau khi hoàn thành bước sóng thứ 5 (Trung hạn) thị trường sẽ di chuyển theo hướng nào? Thị trường sẽ giảm trở lại để thực hiện bước sóng a b c trung hạn, đồng thời hình thành tiếp đáy 4 DÀI HẠN (Các con số to được khoanh tròn). Sau đó lại thực hiện bước sóng 5 dài hạn....
  7. Một tình huống xấu hơn có khả năng xảy ra là nếu sử dụng phương pháp Fibonacci Retracement phân tích lý thuyết Elliott trong dài hạn từ năm 2000 đến nay để tìm bước súng 4 dài hạn thì VNI rất có thể sẽ rơi về khoản từ 640 đến 760 tương đương với sự dao động của VNI trong khoản tỳ lệ 38,2% - 50%. Kết luận Sự sụt giảm của thị trường theo quan điểm của phân tích kỹ thuật và của cá nhân tôi là một phần tất yếu. Nó được hình thành và di chuyển để tạo thành những hình mẫu có thể phỏng đoán được. Chính vì thế các nhà đầu tư có thể bình tĩnh và tìm ra cách hành xử phù hợp. Kết quả của phân tích kỹ thuật qua các phương pháp phân tích: Thị trường có thể sẽ tiếp tục xu hướng giảm. Điểm đáy hay điểm hồi phục của thị trường có thể là 800 hoặc trong tình huống xấu nhất là 640 đến 760. Đích đến sau khi thị trường hồi phục theo phỏng đoán trên có thể là trên 1180. Thời gian để thị trường hồi phục trở lại có thể trong khoảng nửa cuối tháng 2 đến đầu tháng 3. VNI có thể xuống 800, 760 hay 640, hoặc có thể không. Nhưng điều quan trọng là qua bài phân tích này có thể thấy để dự báo được thị trường là điều hoàn toàn có thể và dựa trên cơ sở khoa học.
nguon tai.lieu . vn