Xem mẫu

  1. Khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2006-2010 Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các xã-thị trấn Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Người dân có nhu cầu vay vốn nộp hồ sơ (Đơn xin vay vốn + Phương án sản xuất) tại Ủy ban nhân dân xã-thị trấn(trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu) 1. Bước 1 -Ủy ban nhân dân xã - thị trấn kiểm tra và xác nhận vào Đơn và phương án đầu tư. Sau đó, Ủy ban nhân dân xã lập danh sách và tờ trình chuyển về phòng Nông nghiệp và và phát triển nông thôn huyện để thẩm định (trong thời gian từ 3-5 ngày) Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tiếp nhận và thẩm định hiệu quả của phương án, sau đó chuyển hồ sơ + công văn gửi Ngân hàng thẩm định điều kiện vay vốn. 2. Bước 2 Sau khi thẩm định điều kiện vay vốn, Ngân hàng chuyển hồ sơ + công văn đã thẩm định cho phòng Nông nghiệp và và phát triển nông thôn Huyện (thời gian từ 1-3 ngày)
  3. Tên bước Mô tả bước Nếu hồ sơ đủ điều iện vay vốn, phòng Nông nghiệp và và phát 3. Bước 3 triển nông thôn tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện ban hành Quyết định phê duyệt phương án (thời gian từ 5-7 ngày) Các hộ dân đã có Quyết định của Ủy ban nhân dân Huyện đến 4. Bước 4 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập thủ tục giải ngân. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin vay vốn của hộ dân (người dân tự làm) Phương án vay vốn nếu vay dưới 30 triệu đồng (có mẫu) 2. - Đề án, dự án vay vốn (người dân tự làm) nếu vay trên 30 triệu đồng (liên hệ Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện hướng dẫn cụ thể) 3. Tờ trình của xã (kèm theo phương án, đề án, dự án)
  4. Số bộ hồ sơ: 03 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đề cương hướng dẫn xây dựng phương án Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không