Xem mẫu

  1. Khôi phục thành phần Wubi Ubuntu Bootloader Khi sử dụng Wubi để cài đặt và gỡ bỏ Ubuntu thì danh mục này sẽ biến mất khỏi danh sách Windows Boot Manager. Dưới đây là mẹo nhỏ giúp bạn khôi phục và sử dụng Ubuntu như trước. Wubi là 1 tiện ích hỗ trợ giúp người dùng cài đặt Ubuntu trực tiếp từ môi trường Windows, hoàn toàn không bị lẫn lộn, được quản lý và điều khiển trực tiếp qua Windows Boot Loader: Tuy nhiên, chỉ cần 1 sự xáo trộn nhỏ trong quá trình điều chỉnh cũng khiến hệ thống không thể khởi động được. Nếu bạn cài thêm boot loader, khôi phục lại Windows từ đĩa khởi động, hoặc cài lại Windows theo kiểu Repair… Ubuntu sẽ biến mất: Nhưng với công cụ hỗ trợ EasyBCD và một số điều chỉnh với Command Prompt, các bạn hoàn toàn có thể khôi phục Ubuntu và sử dụng như bình thường. Cách sau hoạt động tốt với Windows 7 hoặc Vista.
  2. Thêm Wubi vào Windows Boot Loader với EasyBCD Đường dẫn tải EasyBCD: http://neosmart.net/dl.php?id=1 Tải phiên bản EasyBCD mới nhất và cài đặt: Khởi động EasyBCD, chọn Add/Remove Entries từ cửa sổ bên trái:
  3. Chọn tiếp thẻ Linux trong phần Add an Entry ở phía cuối. Sau đó chọn thanh lựa chọn của Type > Wubi: Đặt tên theo ý thích, sau đó nhấn nút Add Entry:
  4. Và trong bảng hiển thị, sẽ có 2 thành phần: Windows và Ubuntu. Nhấn nút Save để lưu thay đổi và thoát khỏi chương trình:
nguon tai.lieu . vn