Xem mẫu

  1. Khi cơ th thi u vitamin
  2. Tìm hi u nh ng bi u hi n, tri u ch ng khi cơ th thi u vitamin là cách b n bi t và b sung k p th i lư ng c n thi t t nh ng th c ph m hàng ngày, ho c t các lo i thu c phù h p.. Bài Tuy t Mai (t ng h p) Vitamin là nh ng sinh t c n thi t cho các ho t ng thư ng ngày c a cơ th . Tuy chi m s lư ng r t nh nhưng thi u vitamin, cơ th d n y sinh nh ng bi u hi n không t t như ăn u ng gi m sút, lư i v n ng, d nhi m các ch ng b nh ngoài da, tinh th n n… Khi ó, b n c n nh n bi t k p th i b sung vitamin cho cơ th b ng các ngu n th c ph m phù h p, ho c b sung b ng nh ng lo i thu c ch a vitamin và khoáng ch t c n thi t ph c h i s c s ng và năng lư ng cho cơ th . B n có th tìm hi u nh ng lo i vitamin ph bi n, c n thi t nh t cho cơ th và các bi u hi n thi u h t: - Thi u Vitamin A: Tri u ch ng u tiên là quáng gà, gi m sút th l c v ban êm. Ti p theo, ngư i thi u vitamin A s b da khô và thô ráp s n sùi, tóc khô r ng, gãy móng tay. Tình tr ng này kéo dài s d n n vi c mù lòa h n và khuynh hư ng b i nhi m tr m tr ng ư ng hô h p. B n có th b sung vitamin A trong th c ph m t gan, gan cá, cá bi n béo, bơ, s a, tr ng, cà r t, rau có màu xanh m và các lo i trái cây, c qu có v màu vàng như bí r , cà chua, u , g c...
  3. - Thi u Vitamin B1: Tri u ch ng ch y u là r i lo n tiêu hóa, ăn không tiêu, tiêu ch y, kém ăn, hay b nôn, i ti n l ng hay táo bón. Ngoài ra còn có th m c b nh tê phù, gây tê bì, viêm da, viêm th n kinh, tu n hoàn kém, hay lo l ng, th m chí n ng hơn n a là gây ch ng suy tim. Th c ph m giàu vitamin B1: Lúa mì, y n m ch, b p, u, n p, cám g o ho c n m rơm và rau có màu xanh m. th c ph m có ngu n g c ng v t, vitamin B1 có trong tim, b u d c, tôm khô, cua... - Thi u Vitamin B2: Tri u ch ng có th i t m t, như viêm b mi, viêm k t m c, giác m c; cũng có th t d u hi u toàn thân như viêm mép loét và gây n t, viêm lư i, viêm da... Th c ph m giàu Vitamin B2: Các lo i rau lá xanh s m, s a, gan, tr ng, th t... - Thi u Vitamin B6: Bi u hi n c a vi c thi u lo i vitamin này là r ng tóc, m t , m m t, mêt m i, ch m ng , ch m lành v t thương, nhi u m n tr ng cá. V lâu v dài, tri u ch ng có th n ng hơn như suy gi m tinh th n, gi m mi n d ch, tăng nguy cơ b loãng xương và có nguy cơ m c các b nh tim m ch. B n có th tìm ngu n b sung B6 t b u d c, gan, cá, th t, rau xanh, bông c i, u nành, b p c i, u ph ng...
  4. - Thi u Vitamin B12: tr em, khi thi u vitamin B12, tr có s c m t tr ng b ch, lông tóc hơi vàng, th n kinh không ph n ch n, n ng hơn s nôn m a, tiêu ch y... ngư i l n, bi u hi n c a vi c thi u vitamin B12 là nh c u, ăn m t ngon, hơi th ng n, táo bón, s c t p trung kém, hay quên. Vitamin B12 có nhi u trong gan, b u d c, th t bò, tr ng, phô- mai, s a... - Thi u Vitamin C: Bi u hi n thư ng th y nh t là ch y máu chân răng, viêm l i, m xu t huy t dư i da, t máu dư i màng xương, tăng s ng hóa nang lông, ch m lành v t thương. Ngoài ra ngư i m c ch ng này còn c m th y m t m i, căng th ng th n kinh, bu n ng , au nh c cơ kh p. V lâu v dài có th b bi n d ng xương kh p, hư răng, b i nhi m. Ngu n vitamin C trong t nhiên r t phong phú. H u h t các lo i trái cây chua u có ch a sinh t này, i n hình là kiwi, cam, chanh, bư i, quýt, cà chua, bông c i xanh... - Thi u Vitamin D: Gây nên b nh còi xương, xương d gãy, bi n d ng xương... Bi u hi n chính là m hôi tr m, gi t mình khi ng , m t ng , căng th ng, có c m giác nóng h ng và ra m hôi nhi u.
  5. Th c ph m giàu vitamin D là d u gan cá, cá thu, cá h i, cá trích, s a và t t c các s n ph m làm t s a như yaourt, phô-mai, bơ... - Thi u Vitamin E: Bi u hi n u tiên là khô da, ph ng nơi bàn chân, có khuynh hư ng m i cơ, co th t b p th t, r i lo n th l c, m t chuy n ng thi u nh p nhàng, suy như c, hay quên, ph n x l ch l c, tâm tính th t thư ng. Vitamin E có th tìm th y trong lúa mì, d u c i, lá c i xanh, u nành, ngũ c c các lo i. Nhìn chung, các lo i d u th c v t, u, mè... có r t nhi u sinh t E. - Thi u Vitamin K: Bi u hi n tri u ch ng ch y máu cam, xu t huy t dư i da, khó ông máu v t thương, tiêu ch y. Vitamin K có trong u nành, d u gan cá, s a chua, lòng tr ng, lá c i xanh...
nguon tai.lieu . vn