Xem mẫu

 1. Khéo tay làm món chay t g o l t Ngh thu t ăn chay tinh t , gi n d và có nhi u d ng ý trong cách k t h p gia v v i nguyên li u m b o tính "âm - dương", giúp b i b s c kho và gi thanh t nh tâm h n. Ngh thu t ăn chay tinh t , gi n d và có nhi u d ng ý trong cách k t h p gia v v i nguyên li u m b o tính "âm - dương", giúp b i b s c kho và gi thanh t nh tâm h n. Không quá khó b n th làm món chay và c m nh n xu hư ng m i trong ngh thu t ăn u ng c a th gi i, mà kỳ th c là ã có t lâu i... "Ngh thu t m th c" trong món ăn th c dư ng là không dùng nh ng thành ph n gia v c m khoái gi như mì chính, b t ng t... mà t cách ch bi n khéo léo, k t h p mu i h m v i các nguyên li u t o nên v ngon ng t t nhiên t rau c qu . c bi t món ăn th c dư ng không bao gi dùng mu i s ng vì không t t cho s c kho . Nh ng món ăn th c dư ng giúp cân b ng l i th tr ng và y lùi b nh t t. Ngày nay, không ch có ngư i l n tu i m c các ch ng b nh ti u ư ng, ung thư... mà c l a tu i thanh niên cũng có th m c các ch ng b nh này, vì th vi c cân b ng dinh dư ng i u hoà khí huy t, n nh thân tâm và th l c là m t i u r t c n thi t. Quân bình ư c âm dương chính là nguyên lý c a th c dư ng. Hay nói cách khác, ó là s quân bình gi a k m và axit. B n nên ăn nhi u rau c qu và cá, ó là hai ngu n dinh dư ng vô cùng quý giá. Tuy nhiên, nên chú
 2. tr ng cân b ng tính âm dương trong món ăn. Ch c n b n n m ư c quy lu t âm dương, bi t ư c món nào là âm, món nào là dương r i k t h p thì s làm ch ư c tính quân bình c a th c ph m, làm nên nh ng món ăn ngon và b dư ng. Cơm c m g o l t Nguyên li u: G ol t : 300 gam, u : 15 gam, u xanh (mua s n lo i ã ): 150 gam, c m: 200 gam, v ng, hành khô, rong bi n Ph tai: 1 mi ng to b ng 1/2 bàn tay, mơ mu i: 1 qu (ho c vài gi t nư c mơ mu i lâu năm), ngh ho c b t ngh , mu i h m: 1/2 thìa cà phê. Cách làm: G o l t, u vo ãi s ch. Lu c sôi u r i v t ra ráo. Cho g o, u , mơ mu i, ph tau, b t ngh , mu i h m vào n i áp su t v i 1 lít nư c r i ngâm trong kho ng 1 - 3 gi , sau ó v n ch t n p và ninh trong 15 phút, ti p ó h nh l a và un thêm 20 phút. H t cơm và u s căng tròn và d o như xôi. Trình bày: Cơm g o l t u , u xanh, c m bày ra ĩa thành t ng l p, r i thêm hành khô lên u xanh, r c chút v ng lên cơm g o l t.
 3. Bún l t xào Nguyên li u: Bún g o l t (d ng khô): 120 gam, rong bi n Ph tai: 1 mi ng, ngưu bàng: 30 gam, cà r t: 1 c (bào nh ), mơ mu i: 1 qu , mu i h m: 1/4 thìa súp (có bán t i các siêu th ), nư c ch m Tamari: 1/3 thìa súp, d u v ng: 1 thìa súp, mư p ng, cà r t: 1 qu /c trang trí, rau mùi: 1 m . Cách làm: Ngâm bún khô g o l t trong nư c l nh kho ng 5 phút r i ráo. Rong bi n ngâm nư c l nh 5 phút r i thái mi ng v a ăn. Cho rong bi n, ngưu bàng, cà r t, mơ mu i, mu i h m, nư c ch m Tamari vào n i nư c 250ml, un nh l a trong kho ng 30 phút ti t ra nư c ngon ng t t nhiên, v t nguyên li u ra ráo. Th bún l t ( ã ngâm) vào n i nư c dùng r i un sôi, cho thêm 1 thìa d u v ng vào i n khi sôi l i thì t t b p. yn p vung l i bún t hút l y nư c, 10 phút sau tr n bún v i nguyên li u rong bi n, ngưu bàng, cà r t, mơ mu i (v a v t). Trang trí thêm cà r t, mư p ng và rau thơm cho th t p m t. Cháo g o l t Nguyên li u: G ol t : 200 gam, u : 15 gam, rong bi n Ph tai: 1 mi ng to b ng 1/2 bàn tay, mơ mu i: 1 qu (ho c vài gi t nư c mơ mu i lâu năm),
 4. ngh ho c b t ngh : chút b t ngh b ng h t ngô, 10 h t sen tươi ho c 5 gam sen khô, mu i h m: 1/2 thìa cà phê. Cách làm: G o l t, u vo ãi s ch. Lu c sôi u r i v t ra ráo. Cho g o l t, u , h t sen, ph tai, mơ mu i (c t nh ), b t ngh , muóoi h m ngâm v i 1 lít nư c trong n i áp su t kho ng 20 phút, t t b p, n a ti ng sau un ti p l n 2 trong 20 phút. Có th l y cơm l t n u thành cháo r t ngon và nhanh. Có th cho thêm rau c theo mùa vào thành món cháo th p c m. Khi cho rau c thì không ninh ngay t u vì s b n ng. Nên h m ho c lu c rau c riêng r i ninh cùng cháo khi un l n 2. Có th ăn kèm rau thơm, hành lá. Món cháo g o l t ăn r t h p v v i ca-la-th u (c c i ngâm tương). Cơm l t cu n rong bi n Nguyên li u: G o l t tr ng: 200 gam, mu i h m: 1/3 thìa cà phê, mơ mu i: 1 qu ho c vài gi t d m mơ mu i, tía tô r c cơm (tía tô ngâm nư c mơ mu i và em phơi khô tán b t): 2 thìa cà phê. Ho c có th dùng lá tía tô tươi, rong bi n nori s y khô: hai lá to, Ca-la-th u (c c i d m tương): 15 gam Cách làm: G o l t tr ng, mơ mu i (xé nh ), mu i h m ngâm trong 1 lít nư c kho ng 3 ti ng, r i n u như bình thư ng. Có th n u n i cơm i n, ho c t t
 5. nh t là n u cách thu , h t cơm s d o và căng tròn như xôi. N m cơm thành nh ng n m nh , cho thêm vài mi ng ca-la-th u làm nhân. Lăn n m cơm qua "tía tô r c cơm", ho c có th l y lá tía tô tươi em băm v n, r i r c lên b m t n m cơm. Rong bi n c t thành mi ng dài v a cu n cơm, cu n ch t tay. Rau qu rư i x t Mi-Sô Nguyên li u: Cà r t: 3 c , súp lơ: 1 cây, khoai tây: 4 c , rong bi n ph tau: m t mi ng to b ng 1/2 bàn tay, d u h t i u: 1/2 thìa cà phê, d u v ng: 1/2 thìa cà phê, d u mơ mu i: 1/2 thìa cà phê (ho c nư c mơ mu i lâu năm), mu i h m: 1/2 thìa cà phê, b t s n: 1 thìa súp Cách làm: R a s ch r i c t nguyên li u c qu thành t ng mi ng v a ăn. Riêng súp lơ l y c thân cây, b v r i x t mi ng nh . Lu c ho c h p chín nguyên li u. Làm x t Mi-sô: bào nh 1/2 c cà r t, c t nh mi ng rong bi n r i ninh trong 300ml nư c (kho ng 20 phút), l y nư c c t ng t t nhiên. L c l y nư c. Khu y u b t s n dây r i vào nư c c t, thêm 1/2 thìa mu i h m và d m mơ mu i. Chưng d u h t i u v i d u v ng r i vào nư c c t t o m u. H t i u d u có tính dương i u hoà h n h p nư c x t. Rư i nư c x t lên trên rau c .
 6. S k t h p tuy t v i c a g o l t và mu i v ng Có nhi u trư ng phái th c dư ng nhưng h u l y vi c ăn G o l t- Mu i v ng làm tr ng tâm. ó là vì qua th c nghi m nhi u năm ngư i ta nh n ra r ng các th c ph m này có ưu th n i b t v quân bình âm dương, hơn h n các lo i th c ph m th c v t khác. M t khác v dinh dư ng hi n i thì cũng th y: h t g o có t l tương i cân b ng hơn c v 3 ch t gluxit, lipit, protein. V ch t lư ng giá tr sinh h c c a protein g o cũng cao hơn so v i protein c a các ngũ c c khác; dù giã d i hay giã tr ng u d h p thu, t l h p thu t 96,5 n 98%. L p ngoài c a g o l i giàu vitamin nhóm B, c bi t là vitamin B1 - gi vai trò quan tr ng trong vi c chuy n hóa gluxit, và nó cũng tham gia vào nhi u ph n ng chuy n hóa protein c a cơ th ... Còn các lo i h t khác thì thành ph n axit amin không cân i (thí d ngô giàu protein hơn g o nhưng l i thi u tryptophan), ho c quá l ch v protein như các h t h u, ho c quá l ch v lipit như l c... Còn v ng thì ư c y h c phương ông coi là m t v thu c quý. Theo các sách thu c c , nó là v thu c b , nhu n tràng, l i s a... b ngũ t ng, ích khí l c, b n gân c t, sáng tai m t, s ng lâu... V ng khá giàu protein có th b sung cho g o, và l i có nhi u axit béo chưa bão hòa - ó là m t th vitamin F có tác d ng phòng ch ng xơ m ng m ch, r t t t v i ngư i cao tu i. Qua phân tích u tiên ta có th th y V ng - ngoài vi c là gia v cho món ăn làm tăng kh u v nó còn b sung r t t t lư ng protein cũng như hàm lư ng s t cho g o l t, 2 thành ph n mà ngư i tiêu dùng lo l ng khi dùng g o là lương th c chính.
 7. • Protein trong g o l t:3g/100g, mu i v ng:17g/100g à cơm g o l t-mu i v ng: 8g/100g. • S t trong g o l t:2%, mu i v ng: 43% à cơm g o l t-m i v ng : 9% Ngoài ra ch t béo và VitaminC cũng ư c b sung nhi u khi k t h p g o l t và mu i v ng. Ch t béo c a g o l t - mu i v ng là : 4g/100g và VitaminC là:5%. Ta th y là ch có lương ch t béo và protein ư c b sung còn VitaminC và s t không b ng so v i khi ta s d ng g o l t-mu i v ng. g o l t mu i v ng có th còn có cái gì ó mà khoa h c hi n chưa bi t? B i v i khoa h c k thu t hi n nay ngư i ta có th ph i ch cho th c ph m nào ó có các thành ph n dinh dư ng gi ng h t g o l t mu i v ng, nhưng vì sao c ph i ăn g o l t mu i v ng? Như v y r t có th còn m t s ch t nào ó ch có g o l t mu i v ng m i tác ng t t v i ngư i ăn mà ông y chưa bi t ư c, khoa h c hi n i thì chưa tìm ra. Cũng như m i g n ây, khoa h c nghiên c u th y trong cá bi n có hai ch t dinh dư ng r t quý i v i s c kh e con ngư i - ó là các axit béo chưa bão hòa Oméga 3 (EPA và DHA). EPA t t cho tim m ch, DHA t t cho não mà các th c ph m khác không có. Có th bư c vào th k th 21 chúng ta s tìm ra l p ngoài c a h t g o và v ng có m t ch t gì m i mà hi n nay chưa bi t. ph n cu i c a bài vi t có d n ch ng ra nhi u trư ng h p dùng g o l t mu i v ng có hi u qu ngư i c có th th y tác d ng th c t c a món ăn t t nhiên này.
 8. Cách n u g o l t-mu i v ng Ch n nguyên li u: Cách ch n g o l t: G o l t là g o ch xay cho thóc tr u mà không giã. G o l t có hai lo i: • G o • G o tr ng G o t t hơn, n u vùng nào không có g o thì dùng g o tr ng cũng ư c. Mi n là g o ư c tr ng theo thiên nhiên, nghĩa là không có phân bón hoá h c và r i thu c tr sâu thì m i t t. Tuy nhiên cũng có trư ng h p ngo i l . Cách ch n mu i: Mu i có 2 lo i: • Mu i h t • Mu i b t. Ta nên l a ch n lo i chưa tinh ch . Cách ch n v ng: V ng có 2 lo i:
 9. • V ng vàng • V ng en Dùng lo i nào cũng ư c nhưng ph i nguyên v không chà tr ng. Th c hi n: Cách rang v ng: V ng trư c khi rang em s y qua cho s ch r i nư c vào qu y u, ãi cát s n, xong em phơi th t khô. V ng rang hơi vàng thơm là ư c, không nên giã nh quá. M i l n rang v ng như v y có th ăn m t tu n. Chú ý khi rang v ng ch o ph i th t nóng Cách tr n mu i v ng: C m i mu ng café mu i thì cho 4 mu ng café v ng, ó là tiêu chu n mà Ohsawa ã d y i v i ngư i Tây phương xú l nh. Còn Vi t Nam x nóng, chúng ta dùng 8-10 mu ng café v ng cho m t mu ng café mu i. Và t i a là 14 mu ng café cho m t mu ng café mu i. Ngư i già nên dùng ít mu i hơn nh ng ngư i còn tr , ho t ng m nh. Ngư i ăn chay ưa trái cây, nên dùng nhi u mu i hơn ngư i ăn hoàn toàn ngũ c c.
 10. Ngư i lao ng n ng c n mu i nhi u hơn ngư I lao ng th nh thơi,nhàn h . Cu i cùng, theo phương pháp Oshsawa thì luôn luôn ta ph i là ngư i t tìm tòi và sáng t o cho mình m t s th c ph m thích h p v i cơ th c a mình , ó là gi i pháp t t nh t. Không th ai ai cũng theo m t tiêu chu n nh t nh ư c. Ngâm g o l t: Trư c khi n u ph i ãi g o cho s ch cát s n và ngâm nư c. C m t lon g o cho 2 lon nư c, ây cũng ch là tiêu chu n tương i thôi, trong lúc áp d ng có th tuỳ theo mà thêm b t lư ng n oc. G o l t là m t lo i th c ph m nhi u dinh dư ng khi so sánh v i g o tr ng. Tuy nhiên, nó còn gia tăng nhi u dinh dư ng hơn n a khi ư c em ngâm trong nư c m, lâu kho ng 22 gi . ây là m t khám phá m i nh t c a khoa h c. M t nhóm các nhà khoa h c Nh t B n ã tìm th y g o l t ngâm lâu 22 ti ng ng h ch a r t nhi u ch t b dư ng vì g o l t tr ng thái n y m m. "Các enzyme ng trong h t g o tr ng thái này ư c kích thích ho t ng và cung c p t i a các ch t dinh dư ng." Dr. Hiroshi Kayahara, giáo sư khoa sinh h c và k thu t sinh h c t i vi n i h c Shinshu University Nagano, ã nói như v y trong bài tư ng trình k t qu nghiên c u c a nhóm ông t i h i ngh hoá h c qu c t "the 2000 International Chemical Congress of Pacific Basin Societies" Hawaii vào cu i năm 2000 v a qua. "M m g o l t ch a nhi u ch t xơ, vitamins và ch t khoáng hơn là g o l t chưa ngâm nư c". Kayahara vi t trong t trình. G o l t ã ngâm nư c ch a g p ba l n ch t lysine, m t lo i amino acid c n thi t cho s tăng trư ng
 11. và b o trì các mô t bào cơ th con ngư i, và ch a mư i l n nhi u hơn ch t gamma-aminobutyric acid, m t ch t acid t t b o v b ph n th n (kidneys). Các khoa h c gia cũng tìm th y trong m m g o l t có ch a m t lo i enzyme, có tác d ng ngăn ch n prolylendopeptidase và i u hòa các ho t ng trung ương não b . G o l t n y m m không nh ng ch em l i nhi u ch t dinh dư ng mà còn n u r t d dàng và cung ng cho chúng ta m t kh u v hơi ng t vì các enzymes ã tác ng vào các ch t ư ng và ch t m trong h t g o, ti n sĩ Kayahara nói thêm. G o tr ng không n y m m khi ngâm như v y. i u này có th m ra m t hư ng kinh t m i cho nư c ta-m t nư c xu t kh u g o hàng u th gi i nhưng l i chưa có s n ph m ch bi n t g o xu t kh u. Theo ý ki n ch quan c a ngư i vi t ta có th thu ho ch g o l t và ngâm g o theo úng qui trình , óng gói cùng v ng và xu t kh u. Cách n u cơm g o l t B t u th nào cũng chưa ư c hoàn h o, nhưng kinh nghi m hàng ngày s cho ta m t n i cơm ngon. • Cơm n u b ng n i t thì t t, nhưng tuỳ theo hoàn c nh mà áp d ng, có th n u b ng n i gang , n i áp su t, nhưng không nên n u b ng n i nhôm thư ng. • Khi b t u n u ta cho to l a cơm chóng sôi, nhưng khi b t u sôi r i thì b t l a i, cho n i cơm sôi liu riu, b y gi cho thêm mu i vào, c m t lon g o cho 1/3 mu ng café mu i hay ít hơn tuỳ ý, l y ũa b p qu y sơ qua cho u, r i y vung l i v y
 12. cho n khi nào c n. Sau ó, l y m t mi ng v i th m nư c v t cho khô x p l i làm b n lên trên n p vung ( dùng lá chu i cũng ư c ). L y m t c c g ch hay m t v t gì n ng è lên n i cơm , cho kh I xì hơi, b t l a i cho n khi cơm chín, như v y ta s n u ư c m t n i cơm úng cách và ăn ngon mi ng. • N u b ng than, b ng c i hay b ng i n cũng u ư c c . Hi n nay, trên th trư ng cũng ã xu t hi n các lo i n i cơm i n a ch c năng có th n u ư c c cơm g o l t, thu n ti n cho ngư i s d ng.
nguon tai.lieu . vn