Khảo sát tác động kháng salmonella và shigella của một số phối hợp chalcon...

  • 06/01/2019 03:34:09
  • 32 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm khảo sát tác dụng kháng salmonella và shigella của một số dẫn chất chalcon dị vòng tổng hợp được và khả năng phối hợp với kháng sinh trên các chủng vi khuẩn nêu trên.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 0.46 M, số trang : 6

Xem mẫu

Chi tiết

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ bản của Số 1 * 2011<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> KHẢO SÁT TÁC ĐỘNG KHÁNG SALMONELLA VÀ SHIGELLA CỦA<br /> MỘT SỐ PHỐI HỢP CHALCON DỊ VÒNG VÀ KHÁNG SINH<br /> Trần Hồng Thoại Nga*, Nguyễn Thị Cẩm Vi **, Trần Cát Đông*, Trần Thành Đạo*<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Mở đầu: Flavonoid là hợp chất gần đây thường được nhắc đến về khả năng kháng khuẩn và hiệp đồng với<br /> kháng sinh ức chế sự phát triển của nhiều vi khuẩn đề kháng. Trong đó chalcon tuy là nhóm phụ của flavonoid,<br /> nhưng có nhiều dẫn chất đã được báo cáo có tác dụng sinh học rất đa dạng như kháng khuẩn, kháng nấm, chống<br /> oxy hóa,…<br /> Mục tiêu: Khảo sát tác dụng kháng Salmonella và Shigella của một số dẫn chất chalcon dị vòng tổng hợp<br /> được và khả năng phối hợp với kháng sinh trên các chủng vi khuẩn nêu trên.<br /> Phương pháp: Tác động kháng khuẩn của các flavonoid được khảo sát bằng phương pháp khuếch tán trên<br /> đĩa thạch. Tác động hiệp đồng kháng khuẩn của các flavonoid với kháng sinh được định tính bằng phương pháp<br /> khuếch tán trên thạch đĩa. Định lượng khả năng hiệp đồng kháng khuẩn của các flavonoid với kháng sinh trên<br /> Salmonella và Shigella bằng phương pháp bàn cờ.<br /> Kết quả: Các dẫn xuất chalcon dị vòng F4 và F5 phối hợp với kháng sinh doxycylin và cefuroxin có tác<br /> dụng hiệp đồng trên Salmonella. Ngoài ra, các phối hợp giữa F4 và doxycyclin; F4 và cefuroxim; F5 và<br /> doxycyclin có tác dụng hiệp đồng trên Shigella.<br /> Kết luận: Đã tổng hợp được một số chất chalcon có tác động kháng khuẩn trên Salmonella và Shigella,<br /> trong đó có hai chất chalcon dị vòng F4 và F5 có tiềm năng hiệp đồng với kháng sinh trên hai vi khuẩn này.<br /> Từ khóa: Chalcon, kháng sinh, tác dụng hiệp đồng, phương pháp bàn cờ.<br /> <br /> ABSTRACT<br /> INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF SOME COMBINATIONS OF<br /> HETEROCYCLIC CHALCONE AND ANTIBIOTIC AGAINST SAMONELLA AND SHIGELLA<br /> Tran Hong Thoai Nga, Nguyen Thi Cam Vi , Tran Cat Đong, Tran Thanh Đao<br /> * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 15 - Supplement of No 1 - 2011: 431 - 436<br /> Background: Flavonoids have recently been interested because of their potentially antimicrobial activities<br /> and synergic effects with antibiotics against resistant bacteria.<br /> Objectives: Investigate antimicrobial activities alone and on the combination with antibiotics against<br /> Salmonella and Shigella of some synthetic heterocyclic chalcone derivatives.<br /> Methods: Antimicrobial activities of chalcone derivatives were determined by agar diffusion method.<br /> Checkerboard method was used to determine type of synergic effect of combination of chalcone derivatives with<br /> antibiotics.<br /> Results: Among the six heterocyclic chalcone derivatives the compounds of F4 (1-(pyridine-2-yl)-3-(3hydroxyphenyl)-2-propene-1-one)) and F5 (1-(furane-2-yl)-3-(3-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one) showed<br /> potentially synergic effect with doxycylin and cefuroxim against tested Salmonella. Combinations of F4 and<br /> <br /> *Khoa Dược, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh<br /> **Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh<br /> Tác giả liên hệ: PGS. TS. Trần Thành Đạo ĐT: 0903716482<br /> <br /> Chuyên Đề Dược Khoa<br /> <br /> Email: thanhdaot@yahoo.com<br /> <br /> 431<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ bản của Số 1 * 2011<br /> <br /> doxycycline; F4 and cefuroxim; F5 and doxycyclin are the most potential against tested Shigella.<br /> Conclusions: In this work, six heterocyclic chalcon derivatives have been synthesized and two of them<br /> demonstrated positive synergism with antibiotics against Salmonella and Shigella.<br /> Keywords: Chalcone, antibiotic, synergic effect, checkboard methods.<br /> Do đó, việc tìm ra những hoạt chất mới có ý<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> nghĩa rất quan trọng và cũng là nhiệm vụ cấp<br /> Sự ra đời của kháng sinh trong thế kỷ 20 đã<br /> bách của ngành Dược Việt Nam nói riêng và thế<br /> làm giảm đáng kể các mối đe dọa về các bệnh<br /> giới nói chung.<br /> truyền nhiễm. Tuy nhiên, trong những năm gần<br /> Trong những năm gần đây, việc tìm ra<br /> đây, những lợi ích này đã và đang bị hủy hoại<br /> những chất kháng khuẩn có sẵn trong thiên<br /> nghiêm trọng bởi sự xuất hiện và lây lan của các<br /> nhiên có khả năng tăng cường tác dụng chống<br /> chủng vi khuẩn kháng với các loại thuốc rẻ tiền<br /> lại vi khuẩn của các kháng sinh thế hệ đầu ngày<br /> và hiệu quả của thế hệ đầu tiên, từng được xem<br /> càng được quan tâm. Trong một số nghiên cứu<br /> như là sự lựa chọn hàng đầu. Một số bệnh<br /> gần đây cho thấy sự đồng vận lá trà xanh và<br /> nhiễm khuẩn hiện phổ biến có tỉ lệ đề kháng<br /> kháng sinh trên một số vi khuẩn họ enterobacter<br /> kháng sinh cao như: bệnh tiêu chảy, nhiễm<br /> như Salmonella, Shigella, E. coli…(9)<br /> trùng đường hô hấp, viêm màng não, nhiễm<br /> Flavonoid cũng là một hợp chất thường<br /> trùng lây truyền qua đường tình dục và nhiễm<br /> được nhắc đến về khả năng kháng khuẩn và<br /> trùng tại bệnh viện. Một số ví dụ quan trọng bao<br /> hiệp đồng với kháng sinh ức chế sự phát triển<br /> gồm Streptococcus pneumoniae kháng penicillin,<br /> của nhiều vi khuẩn đề kháng(1,5,6,7). Trong đó,<br /> enterococci kháng vancomycin, Staphylococcus<br /> chalcon tuy là một nhóm phụ của flavonoid<br /> aureus kháng methicillin, Salmonella đa đề kháng<br /> nhưng gần đây có nhiều dẫn chất được báo cáo<br /> và Mycobacterium tuberculosis đa đề kháng. Hậu<br /> có tác dụng sinh học rất đa dạng. Nhiều hợp<br /> quả là nhiễm trùng do vi khuẩn đã đề kháng<br /> chất trong nhóm này có tác động kháng khuẩn,<br /> không đáp ứng với điều trị, dẫn đến bệnh kéo<br /> kháng<br /> nấm, kháng ung thư, chống oxy hóa,<br /> dài và nguy cơ tử vong cao. Điều trị thất bại<br /> trung hòa các gốc tự do và có các đặc tính kháng<br /> cũng dẫn đến làm tăng số người bị nhiễm bệnh<br /> viêm, giảm đau(8,11).<br /> trong cộng đồng(12).<br /> Khi vi khuẩn trở nên đề kháng với các kháng<br /> sinh thế hệ đầu tiên, điều trị đã được chuyển<br /> sang các kháng sinh thế hệ hai hoặc ba, có giá<br /> thành đắt, ví dụ như các loại thuốc trị bệnh lao<br /> đa đề kháng đắt hơn 100 lần các loại thuốc thế<br /> hệ đầu dùng để điều trị các thể không để kháng.<br /> <br /> Nhằm tiếp tục nghiên cứu sâu thêm các hợp<br /> chất chalcon cả về cấu trúc và hoạt tính sinh học,<br /> trong nghiên cứu này chúng tôi đã tổng hợp một<br /> số dẫn chất chalcon dị vòng (Hình 1) và khảo sát<br /> tác dụng kháng Salmonella và Shigella.<br /> <br /> Hình 1. Cấu trúc một số chalcon dị vòng<br /> <br /> 432<br /> <br /> Chuyên Đề Dược Khoa<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ bản của Số 1 * 2011<br /> ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> Đối tượng<br /> Các đĩa giấy kháng sinh mua từ công ty<br /> Nam Khoa: ampicillin (Am) 10 μg/đĩa;<br /> cefuroxim (Cu) 10 μg/đĩa; doxycyclin (Dx) 30<br /> μg/đĩa; bactrim (Bt) 30 μg/đĩa.<br /> Các chủng vi khuẩn Shigela sp và Salmonella<br /> sp. do Bộ môn Vi Sinh - Ký sinh, Khoa Dược, Đại<br /> học Y Dược TP.HCM cung cấp.<br /> Môi trường nuôi cấy vi khuẩn mua từ công<br /> ty Merck: môi trường phân lập và giữ gốc vi<br /> khuẩn: Tryptic Soy Agar (TSA); môi trường hoạt<br /> hóa vi khuẩn: canh thang Tryptic Soy Broth<br /> (TSB); môi trường thử nghiệm kháng sinh:<br /> Mueller-Hinton Agar (MHA).<br /> Các chalcon thử nghiệm (xem Bảng 1) được<br /> tổng hợp tại bộ môn Hóa Dược- Khoa DượcĐH Y Dược TP.HCM) theo tài liệu đã công bố(11)<br /> <br /> Phương pháp<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> flavonoid bằng phương pháp khuếch tán trên<br /> đĩa thạch(10), đường kính vùng ức chế của các<br /> kháng sinh thử nghiệm được xác định bằng<br /> phương pháp kháng sinh đồ(4).<br /> Định tính tác động hiệp đồng kháng khuẩn<br /> của các flavonoid với kháng sinh bằng phương<br /> pháp khuếch tán trên đĩa thạch(2).<br /> Định lượng khả năng hiệp đồng kháng<br /> khuẩn của các flavonoid với kháng sinh trên vi<br /> khuẩn bằng phương pháp bàn cờ(2).<br /> Đánh giá kết quả: các phối hợp có tác dụng<br /> ức chế sự phát triển của vi khuẩn thử nghiệm sẽ<br /> được chọn để tính chỉ số ức chế riêng phần FIC<br /> (fractional inhibitory concentration), dựa theo<br /> công thức sau(2,3).<br /> <br /> Trong đó: MIC: nồng độ ức chế tối thiểu (Minimum<br /> Inhibitory Concentration); FIC < 0,5: hiệp đồng;<br /> 0,5 < FIC < 2: cộng hợp, FIC > 2: đối kháng.<br /> <br /> Định tính tác động kháng khuẩn các<br /> Bảng 1. Danh pháp và cấu trúc chalcon dị vòng khảo sát tác dụng sinh học<br /> STT<br /> 1<br /> <br /> Danh pháp<br /> 1-(pyridin-2-yl)-3-(2-hydroxyphenyl)-2-propen-1-on<br /> <br /> Công thức<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1-(furan-2-yl)-3-(2-hydroxyphenyl)-2-propen-1-on<br /> <br /> F2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1-(thiophen-2-yl)-3-(2-hydroxyphenyl)-2-propen-1-on<br /> <br /> F3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1-(pyridin-2-yl)-3-(3-hydroxyphenyl)-2-propen-1-on<br /> <br /> F4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1-(furan-2-yl)-3-(3-hydroxyphenyl)-2-propen-1-on<br /> <br /> F5<br /> <br /> O<br /> <br /> Ký hiệu<br /> F1<br /> <br /> OH<br /> O<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1-(thiophen-2-yl)-3-(3-hydroxyphenyl)-2-propen-1-on<br /> <br /> Chuyên Đề Dược Khoa<br /> <br /> F6<br /> <br /> 433<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ bản của Số 1 * 2011<br /> <br /> KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN<br /> Kết quả định tính tác động kháng khuẩn<br /> của các chalcon dị vòng thử nghiệm<br /> Các chalcon thử nghiệm được pha thành<br /> các dung dịch mẹ trong dimetyl sulfoxid<br /> (DMSO), sau đó pha thành dung dịch có nồng<br /> độ 1024 μg/mL với môi trường MHA sao cho<br /> nồng độ chất trợ tan DMSO là 2%. Cho khoảng<br /> 8 - 10 μL dung dịch trên vào lỗ đã đục trên mặt<br /> thạch. Tiến hành song song với mẫu chứng<br /> chứa DMSO. Để yên khoảng 15 phút cho các<br /> chất thử nghiệm khuếch tán vào lớp thạch. Ủ<br /> hộp thạch trong tủ ấm 35-37 oC trong 16-18<br /> giờ. Đọc kết quả bằng mắt thường, ghi nhận<br /> đường kính vòng vô khuẩn (mm) trong Bảng<br /> 2.<br /> Bảng 2. Định tính tác động kháng khuẩn của chalcon<br /> trên Shigella và Salmonella<br /> Vi khuẩn thử<br /> nghiệm<br /> Shigella sp<br /> Salmonella sp<br /> <br /> Đường kính vòng kháng khuẩn (mm)<br /> F1 F2 F3 F4 F5 F6 Am* Cu* Dx* Bt*<br /> 7 5 0 8 8 3 0 29 12 24<br /> 0 0 0 4 4 0 24 22 21 30<br /> <br /> *Xác định đường kính vòng vô khuẩn của<br /> các kháng sinh dung phương pháp kháng sinh<br /> đồ với các đĩa giấy tẩm kháng sinh.<br /> <br /> DMSO. Đọc kết quả dựa vào sự lan rộng vòng<br /> vô khuẩn hướng vào nhau giữa 2 chất thử<br /> nghiệm phối hợp (xem Bảng 3 và 4).<br /> Bảng 3. Định tính tác dụng hiệp đồng trên Shigella<br /> Kháng sinh<br /> F1<br /> Ampicillin<br /> (Am)<br /> Cefuroxim<br /> (Cu)<br /> Doxycyclin<br /> (Dx)<br /> Bactrim (Bt)<br /> <br /> Chalcon thử nghiệm<br /> F2<br /> F3<br /> F4<br /> F5<br /> <br /> F6<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> +<br /> <br /> +<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> +<br /> <br /> +<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> Các cặp Dx và F4, Dx và F5, Cu và F4, Cu và<br /> F5 có tác dụng hiệp đồng trên Shigella.<br /> Bảng 4. Định tính tác dụng hiệp đồng trên<br /> Salmonella<br /> Kháng sinh<br /> F1<br /> Ampicillin<br /> (Am)<br /> Cefuroxim<br /> (Cu)<br /> Doxycyclin<br /> (Dx)<br /> Bactrim (Bt)<br /> <br /> Chalcon thử nghiệm<br /> F2<br /> F3<br /> F4<br /> F5<br /> <br /> F6<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> +<br /> <br /> +<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> +<br /> <br /> +<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> Các cặp Dx và F4, Dx và F5, Cu và F4, Cu<br /> và F5 có tác dụng hiệp đồng trên Salmonella.<br /> <br /> Trên vi khuẩn Shigella, các chất F1, F2, F4,<br /> F5 và F6 có tác động ức chế, trong khi trên vi<br /> khuẩn Salmonella chỉ có 2 chất F4, F5 có hoạt<br /> tính kháng khuẩn yếu.<br /> <br /> Giá trị MIC của kháng sinh và chất thử<br /> nghiệm riêng rẽ trên Shigella và<br /> Salmonella<br /> <br /> Kết quả định tính tác động hiệp đồng<br /> kháng khuẩn của kháng sinh và các chất<br /> thử nghiệm<br /> <br /> pha trong nước cất vô trùng. Các chất thử<br /> <br /> Các dẫn chất chalcon được pha thành dung<br /> dịch có nồng độ 1024 μg/ml với nồng độ chất<br /> trợ tan DMSO là 2% rồi nhỏ khoảng 8-10 μL<br /> vào lỗ trên mặt thạch. Đặt đĩa kháng sinh lên<br /> bề mặt thạch sao cho khoảng cách từ tâm đĩa<br /> kháng sinh đến tâm giếng chứa chất thử lớn<br /> hơn tổng bán kính vòng kháng khuẩn riêng<br /> phần của kháng sinh và của chất thử nghiệm<br /> 1-2 mm. Để yên khoảng 15 phút cho các chất<br /> thử nghiệm khuếch tán vào lớp thạch. Song<br /> song tiến hành trên mẫu chứng là lỗ chỉ chứa<br /> <br /> 434<br /> <br /> Các bột kháng sinh được cân chính xác và<br /> nghiệm chalcon được pha thành các dung dịch<br /> mẹ trong DMSO, sau đó pha với môi trường<br /> MHA sao cho nồng độ chất trợ tan DMSO là<br /> 2% để đạt nồng độ mong muốn trong các<br /> giếng. Nồng độ các chất thử nghiệm và kháng<br /> sinh được pha loãng giảm dần ½ trong phiến<br /> 96 giếng. Chấm 1-2 μl huyền dịch vi khuẩn đã<br /> chuẩn bị, ủ ở nhiệt độ 37 oC trong thời gian 1618 giờ. Đọc kết quả: giá trị MIC được tính cho<br /> giếng có nồng độ chất thử thấp nhất vi khuẩn<br /> thử nghiệm không mọc được (xem Bảng 5).<br /> <br /> Chuyên Đề Dược Khoa<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 15 * Phụ bản của Số 1 * 2011<br /> Bảng 5. Xác định MIC của kháng sinh và chalcon<br /> thử nghiệm trên Shigella và Salmonella<br /> Chủng VK<br /> <br /> MIC của kháng sinh và chalcon (µg/ml)<br /> Am Cu Dx<br /> <br /> Shigella 128 8 16<br /> Salmonella 8 16 4<br /> <br /> F1<br /> <br /> F2 F3 F4<br /> <br /> F5<br /> <br /> F6<br /> <br /> 512 1024 - 32 32 1024<br /> - 1024 512<br /> -<br /> <br /> Các chất F4, F5 có tác động cả trên 2 chủng<br /> vi khuẩn thử nghiệm, mạnh trên Shigella (32<br /> <br /> Cefuroxim và F4 (1-(pyridin-2-yl)-3-(3hydroxyphenyl)-2-propen-1-on)<br /> Bảng 6. Giá trị FIC khi phối hợp kháng sinh và<br /> chalcon trên vi khuẩn Shigella<br /> MIC (µg/ml)<br /> Các<br /> STT phối<br /> hợp Riêng rẽ<br /> <br /> μg/ml), yếu trên trên Salmonella (>512 μg/ml).<br /> Các chất F1, F2, F6 có tác động yếu trên Shigella<br /> <br /> 1<br /> <br /> (>512 μg/ml) và không tác động trên Salmonella.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Định lượng tác dụng hiệp đồng của dẫn<br /> <br /> 3<br /> <br /> chất chalcon và các kháng sinh trên phiến<br /> 4<br /> <br /> 96 giếng<br /> Trên vi khuẩn Shigella<br /> Tiến hành phối hợp chất thử nghiệm và<br /> kháng sinh phối hợp trên phiến 96 giếng theo<br /> nguyên tắc pha loãng ½, trong đó giếng đầu tiên<br /> <br /> công thức (1), kết quả xem Bảng 6 và Bảng 7.<br /> Trong các phối hợp trên, chúng tôi xác định<br /> có 2 cặp phối hợp có tác dụng hiệp đồng trên<br /> Shigella, có giá trị FIC < 0,5:<br /> Doxycyclin và F4 (1-(pyridine-2-yl)-3-(3hydroxyphenyl)-2-propen-1-on)<br /> Doxycyclin<br /> <br /> và<br /> <br /> F5<br /> <br /> (1-(furan-2-yl)-3-(3-<br /> <br /> hydroxyphenyl)-2-propen-1-on)<br /> <br /> Trên vi khuẩn Salmonella<br /> Trong các phối hợp trên, đã xác định có 2<br /> cặp phối hợp có tác dụng hiệp đồng trên<br /> Shigella, có giá trị FIC < 0,5:<br /> Doxycyclin và F4 (1-(pyridin-2-yl)-3-(3hydroxyphenyl)-2-propen-1-on)<br /> <br /> Chuyên Đề Dược Khoa<br /> <br /> Phối<br /> hợp<br /> <br /> Cu<br /> F4<br /> Cu<br /> F5<br /> <br /> 8<br /> 32<br /> 8<br /> 32<br /> <br /> 2<br /> 16<br /> 2<br /> 8<br /> <br /> Dx<br /> <br /> 16<br /> <br /> 1<br /> <br /> F4<br /> Dx<br /> F5<br /> <br /> 32<br /> 16<br /> 32<br /> <br /> 8<br /> 4<br /> 4<br /> <br /> FIC<br /> <br /> Mức giảm<br /> Kết luận giá trị MIC<br /> kiểu của kháng<br /> phối sinh trong<br /> hợp phối hợp<br /> (lần)<br /> <br /> 0,75<br /> <br /> Cộng<br /> hợp<br /> <br /> 4<br /> <br /> 0,5<br /> <br /> Cộng<br /> hợp<br /> <br /> 4<br /> <br /> 0,3125<br /> <br /> Hiệp<br /> đồng<br /> <br /> 16<br /> <br /> 0.375<br /> <br /> Hiệp<br /> đồng<br /> <br /> 4<br /> <br /> Bảng 7. Giá trị FIC khi phối hợp kháng sinh và<br /> chalcon trên vi khuẩn Salmonella<br /> STT Các phối MIC (µg/mL)<br /> hợp<br /> Riêng Phối<br /> rẽ<br /> hợp<br /> <br /> có nồng độ bằng hoặc gấp đôi giá trị MIC của<br /> mỗi chất trong phối hợp. Tính giá trị FIC theo<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> <br /> Cu<br /> F4<br /> Cu<br /> F5<br /> Dx<br /> F4<br /> Dx<br /> F5<br /> <br /> 16<br /> 1024<br /> 16<br /> 512<br /> 4<br /> 1024<br /> 4<br /> 512<br /> <br /> Gía Kết luận Mức giảm<br /> trị kiểu tác giá trị MIC<br /> FIC động của kháng<br /> sinh trong<br /> phối hợp<br /> (lần)<br /> 0,07 Hiệp đồng<br /> 64<br /> <br /> 0,25<br /> 64<br /> 8<br /> 1 Cộng hợp<br /> 256<br /> 0,25 0,187 Hiệp đồng<br /> 5<br /> 128<br /> 1<br /> 0,75 Cộng hợp<br /> 256<br /> <br /> 2<br /> 16<br /> 4<br /> <br /> Liên quan cấu trúc tác dụng<br /> Các chalcon có vòng A là furfuran hoặc<br /> pyridin có tác dụng kháng khuẩn trung bình<br /> trên Shigella và Salmonella, đặc biệt, hoạt tính<br /> tăng lên đáng kể trên Shigella nếu có thêm<br /> nhóm thế hydroxyl ở vị trí 3 của vòng B.<br /> Chalcon có tác dụng hiệp đồng với<br /> cefuroxim và doxycyclin trên Shigella trong cấu<br /> trúc có nhóm thế hydroxy ở vị trí 3 trên vòng B.<br /> Ngược lại, các chalcon có vòng A là thiophen<br /> không có hoặc có tác dụng kháng khuẩn kém và<br /> không có tác dụng hiệp đồng với cefuroxim hay<br /> doxycyclin trên Shigella và Salmonella.<br /> <br /> 435<br /> <br />

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ