Khảo sát sự đề kháng kháng sinh của một số chủng staphylococci phân lập từ môi trường bệnh viện

Y Tế - Sức Khoẻ,Y khoa - Dược
 1      28      0
Mã tài liệu 63zcuq Danh mục Y Tế - Sức Khoẻ,Y khoa - Dược Ngày đăng 6/1/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 6 Dung lượng 0.64 M Lần tải 1 Lần xem 28
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm khảo sát sự đề kháng với nhóm β-lactam và các kháng sinh khác đồng thời xác định kiểu gen đề kháng của các chủng staphylocci phân lập từ không khí bệnh viện.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Khảo sát sự đề kháng kháng sinh của một số chủng staphylococci phân lập từ môi trường bệnh viện

of x

 
Mã tài liệu
63zcuq
Danh mục
Y Tế - Sức Khoẻ,Y khoa - Dược
Thể loại
Tạp chí y học, Nghiên cứu y học, Đề kháng kháng sinh, Chủng staphylococci phân lập, Staphylococcus aureus kháng methicillin
Ngày đăng
6/1/2019
Loại file
PDF
Số trang
6
Dung lượng
0.64 M
Lần xem
28
Lần tải
1
 
LINK DOWNLOAD

Khao-sat-su-de-khang-khang-sinh-cua-mot-so-chung-staphylococci-phan-lap-tu-moi-truong-benh-vien.PDF[0.64 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự