Xem mẫu

  1. Khắc phục lỗi lưu tệp tin trên ổ cứng Windows Vista Trong Windows Vista, khi bạn lưu một tệp tin trên ổ cứng hoặc một thiết bị lưu trữ dữ liệu, bạn nhận được một trong hai thông báo sau: Thông báo 1: X:\Folder\FileName (“X” là thư mục bạn định lưu trữ dữ liệu,“FileName” là tên file mà bạn lưu) You don’t have permission to save in this location. Contact the administrator to obtain permission. Would you like to save in the Documents folder instead? Thông báo 2: Access to X:\Folder\FileName was denied. Các thông báo lỗi trên có thể xảy ra do ổ cứng của bạn hoặc thiết bị lưu trữ dữ liệu bạn sử dụng được định dạng trong phiên bản trước của hệ thống tệp tin Windows NTFS. Trong trường hợp này, ổ cứng hoặc thiết bị lưu trữ dữ liệu của bạn được định dạng trong hệ điều hành Windows XP nên bạn không thể thực hiện được thao tác lưu dữ liệu. Để khắc phục các thông báo lỗi trên, bạn làm theo hướng dẫn sau để định dạng lại các thiết bị lưu trữ dữ liệu trên trong Windows Vista. - Sao chép toàn bộ các dữ liệu trên ổ cứng ngoài hoặc thiết bị lưu trữ dữ liệu cần sử dụng. - Kích chuột vào Start, Computer. Sau khi kích chuột phải vào ổ cứng hoặc thiết bị lưu trữ dữ liệu cần sử dụng, bạn chọn tính năng Format. Lưu ý: Nếu bạn gặp thông báo yêu cầu đăng nhập mật khẩu admin thì bạn gõ vào đó mật khẩu, hoặc một thông báo yêu cầu xác nhận thông tin thì bạn kích chuột vào nút bấm Continue. - Tiếp đó, bạn chọn NTFS (default) file system trong danh sách, đánh dấu vào Quick Format bằng cách kích chuột vào hộp đánh dấu. Sau đó, bạn kích chuột vào Start. (Lưu ý với hành động này thiết bị lưu trữ của bạn sẽ bị xóa toàn bộ dữ liệu) - Sau khi kết thúc quá trình định dạng lại ổ cứng hoặc thiết bị lưu trữ dữ liệu cần sử dụng, bạn đóng hộp thoại Format Local Disk. Theo Thu Hiền
nguon tai.lieu . vn