Kế hoạch hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2019

  • 16/10/2019 11:48:16
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục tiêu của kế hoạch nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao năng lực giáo dục toàn diện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, cũng như việc thực hiện các nội quy, quy chế của Trung tâm, của ngành Giáo dục.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : , số trang : 1

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ