Xem mẫu

  1. Joomla 3.0 có gì mới ? (what's new in joomla 3.0) Nếu bạn sử dụng phiên bản 3.0 này thì bạn sẽ cần phải thường xuyên tiến hành cập nhật phiên bản mới nhất trong thời gian 6 tháng cho đến khi phiên bản joomla 3.5 được phát hành. Quá trình cập nhật sẽ hết sức đơn giản. ản này được phát hành chủ yếu giành cho người dùng muốn khám phá những tính năng mới của joomla. Người dùng đang sử dụng phiên bản 2.5 sẽ không cần phải cập nhật lên phiên bản 3.0. Nếu bạn muốn xây dựng một website hoàn toàn mới thì bạn có thể chọn phiên bản 2.5 hoặc 3.0 tùy thuộc vào mục đích sử dụng của bạn. Ngoài ra bạn cũng cần phải chú ý đến s ự có sẵn của các templates hay các thành phần mở rộng do bên thứ 3 phát triển khi quyết định chọn sử dụng phiên bản joomla nào. Những tính năng mới trong joomla 3.0.0 Tích hợp Twitter Bootstrap vào gói media package 1. Giao diện thân thiện người dùng, chạy trên thiết bị di động ( Đây là một 2. trong tính năng được chú ý nhất của joomla 3.0) Template phần site “front end” -Protostar 3. Cập nhật template Beez3 4. Cài đặt đơn giản với 3 bước 5. Joomla 3.0 giờ đây có thể chạy trên PostgreSQL database. 6.
  2. 7. PHP Memcached Driver Sử dụng JFeed cho hệ thống quản trị feed thay vì SimplePie 8. Cài đặt gói ngôn ngữ trực tiếp từ phần extension manager 9. Guest user group được đặt mặc định 10. Cho phép lưu bài viết trống 11. Module thống kê dành cho quản trị viên mới 12. Cập nhật TinyMCE lên phiên bản version 3.5.6 13. Dọn dẹp, tối ưu code, file, và bảng dữ liệu (bản ghi) không sử dụng đến. 14. Nâng cấp Smart Search (tìm kiếm thông minh) 15. Nâng cấp tiêu chuẩn hóa code. 16. Unit testing in the CMS (kiểm thử đơn vị cho bộ mã nguồn lõi - nhằm đảm 17. bảo chất lượng mã nguồn lõi) Updated system tests in the CMS (cập nhật kiểm thử hệ thống cho bộ mã 18. nguồn - đảm bảo chất lượng toàn hệ thống mã nguồn) 19. Custom active menu item for menu module Cho phép SEF plug-in thêm canonical url vào phần head 20. 21. Version 12.2 of the Joomla Platform
nguon tai.lieu . vn