Xem mẫu

 1. ARM có Gado Nguyên lý • Chuỗi xung EG • Tăng tín hiệu lòng mạch do giảm nhân tạo và tạm thời T1 của máu lưu thông • Độc lập với hiện tượng nhâm nhập lớp căt và lệch phase • Chỉ có sự hiện diện của Gado
 2. ARM có Gado Ưu điểm • 3D • Vùng thăm khám rộng • Độ phân giải cao • Thời gian thăm khám ngắn • Ít bị ảnh hưởng bởi dòng chảy rối • Thăm khám tốt dòng chảy nhanh cũng như chậm • Ít bị đảo lộn bởi các chất tăng tín hiệu tự nhiên trên T1 • Có khả năng nín thở • Suy thận hoặc dị ứng với iode
 3. ARM có Gado Kỹ thuật •Mặt phẳng coronal •Test •Liều dùng : 0,4 ml/kg
 4. Các chuỗi xung xoá mỡ • STIR: xoá mỡ trên T2 • FATSAT : xoá mỡ chọn lọc T1, Pd, T2 • In phase/ out of phase: T1
 5. Diffusion Giảm tín hiệu càng nhiều khi chuyển động của các phân tử càng lớn Trên lý thuyết với Diffusion: • Tăng tín hiệu=>khuếch tán của phân tử giảm ( Proton tĩnh) • Giảm tín hiệu =>khuếch tán của phân tủ tăng (Proton chuyển động)
 6. Diffusion Yếu tố b hay hệ số khuếch đại, phụ thuộc độ chênh từ b cũng phụ thuộc vào: • Sự phân bố của nước trong các khoang: trong tế bào, ngoài tế bào, tự do(DNT) • Đặc tính của môi trường: đậm độ tế bào, đậm độ protein • Số lượng nước
 7. Diffusion b càng cao , hiệu ứng T2 càng yếu và hiệu ứng Diffusion tăng b sử dụng trong thực tế : 300-1000 s/mm2 ADC(Coefficient de Diffusion Apparent), được ADC đặc trưng bởi mức độ chuyển động của nước (mm2/s)
 8. T2 (b=0 s/mm2) Diffusion (b=1000) ADC
 9. Áp dụng lâm sàng Thiếu máu động mạch Tumeur nécrotique và abcès Kyste arachnoïdien và kyste épidermoïde
 10. Thiếu máu Thiếu máu cấp tinh ?
 11. ADC AVC thiếu máu bán cấp Tăng tín hiệu trên Diffusion(b=1000) ADC giảm
 12. AVC thiếu máu mạn tính
 13. AVC thiếu máu Diffusion ADC b=1000 Giai đoạn cấp Tăng tín hiệu ↓ Bán cấp Đồng/tăng th Bình thường Mạn tính Giảm tín hiệu ↑
 14. Nghi AVC T2, FLAIR bt Tăng tín hiệu T2 Tăng tín hiệu Và diffusion diffusion Tính ADC +++ Thiếu máu cấp ADC thấp ADC cao Thiếu máu TT khác: U+++
 15. Kyste arachnoïdien Giảm tín hiệu trên diffusion (b= 1000) ADC ↑ Kyste épidermoïde Tăng tín hiệu trên diffusion (b= 1000) ADC↓
 16. Tín hiệu ổ tụ máu Rất phức tạp Phụ thuộc: - Thời gian từ lúc chảy máu - Kích thước khối máu tụ - Độ mạnh của trường từ - Chuỗi xung sử dụng (EG+++…) …
nguon tai.lieu . vn