Xem mẫu

  1. SSFSE / Haste = Hydro-IRM Hydro-IRM TR dài : single-shot (SSFSE) TE dài ( 900-1000 ms) – Tín hiệu yếu – Tổ chức đặc ít tín hiệu – Các lớp cắt dày TE ngắn (100 ms) – Tín hiệu thu được mạnh hơn – Quan sát rõ tổ chức đặc – Các lớp cắt mỏng
  2. Áp dụng Áp dụng Dịch : DNT, nước tiểu, mật ... Myélo-IRM : phân tích các rễ thần kinh, kích thước ống tuỷ Uro-IRM : các tắc nghẽn, suy thận Cholangio-IRM Wirsungo-IRM
  3. Cholangio-IRM Cholangio-IRM SSFSE TE dài SSFSE TE ngắn (sỏi mật)
  4. Các chuỗi xung chụp mach ARM ARM với thời gian bay (TOF) - 2D ( bệnh lý tĩnh mạch++) - 3D ( Willis++) +/- gado ARM với tương phản về phase (PC) - 2D - 3D ARM với tiêm Gadolinium
  5. TOF = time of flight Nguyên lý • Hiện tượng xâm nhập lớp cắt và bắt tín hiệu ngược chiều: tăng tín hiệu • Chuỗi xung EG với TR rất ngắn / T1 của tổ chức • Góc đập lớn • Xung động RF rất gần nhau • Mô tĩnh: trượt tiêu thành phần thư duỗi dọc • Cấu trúc chuyển độnh: không bị bão hoà
  6. TOF Proton bão hoà Mạch máu Proton mới Dòng chảy nhanh Proton bão hoà Proton mới Dòng chảy chậm Lớp căt
  7. V = 1/2(e/TR) Tín hiệu tối đa khi Tt=TR e e
  8. PC=Contraste de Phase Nguyên lý • Chuỗi xung EG với các chênh từ hỗ trợ • Áp dụng chênh từ lưỡng cực • Liên quan tới sự lệch phase của các Proton chuyển động • Trượt tiêu các mô tĩnh và các mô có T1 ngắn
  9. PC Kỹ thuật • Lựa chọn tốc độ: động mạch hay tĩnh mạch • Nếu V chọn>> V thực tế : aliasing • Nếu V chọn
  10. 3D PC 3D TOF
nguon tai.lieu . vn