IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE NORTHERN DISTRICT OF ILLINOIS EASTERN DIVISION

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 12 | FileSize: 0.47 M | File type: PDF
of x

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE NORTHERN DISTRICT OF ILLINOIS EASTERN DIVISION. All combined or “synthetic” measures which try to measure environmental and economic changes in one indicator can be dismissed as over-simplistic. Beyond this, however, there is also the serious question of how meaningful it is to try to produce an estimate of national sustainability rather than assess the benefits and impacts of particular activities within a country. Dealing with environmental issues at a high level of aggregation which produces a single, snapshot figure may well distract attention from the most pressing problems and conflicts which need to be the subject of political discussion. 18 Genuine savings calculations cannot tackle broader.... Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/in-the-united-states-district-court-for-the-northern-district-of-illinois-easter-i4j3tq.html

Nội dung


737296

Tài liệu liên quan


Xem thêm