Xem mẫu

  1. In tai lieu In tài liệu Word 1. Xem tài liệu trước khi in. Xem trước khi in (hay còn gọi là Print Preview) là việc rất quan trọng, đặc biệt đối với những bạn mới học Word, chưa có nhiều các kỹ năng về in ấn. Qua màn hình Print Preview, bạn có thể quan sát được cấu trúc trang in, nội dung chi tiết trên trang in. Qua đó sẽ có những điều chỉnh hợp lí, kịp thời đối với tài liệu của mình để khi in ra sẽ thu được kết quả cao như ý muốn. Để mở chế độ Print Preview, bạn thao tác: • Chọn biểu tượng Print Preview trên thanh công cụ nhanh của cửa sổ Word 2007. • Màn hình Print Preview hiển thị:
  2. cung cấp cho bạn một thanh công cụ để hiệu chỉnh và cho xem trước cấu trúc các trang in để bạn hiệu chỉnh trước khi in. • Print: nhấn để in tài liệu Word. • Margins: lựa chọn canh lề khổ giấy cho trang in. • Orientation: lựa chọn chế độ hiển thị khổ giấy (Portrait: khổ giấy đứng, Landscape: khổ giấy ngang) • Size: lựa chọn kích thước khổ giấy. • Zoom: lựa chọn chế độ hiển thị xem tài liệu trong Print Preview. • : hiển thị một trang; : hiển thị hai trang; : hiển thị một trang rộng toàn màn hình Print Preview. • : xem nội dung trang kế tiếp; : lui lại nội dung trang trước trang đang hiện hành. • Close Print Preview: thoát khỏi của sổ Print Preview. 2. In ấn tài liệu: • Chọn biểu tượng Word 2007 trên góc trái của cửa sổ Word.
  3. • Một menu lệnh hiển thị, bạn chọn lệnh Print hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + P. • Hộp thoại Print hiển thị:
  4. • Xác định loại máy in bạn đang sử dụng trong hộp Name. • Click nút Properties để thay đổi các thuộc tính của máy in được chọn. • Đánh dấu chọn vào hộp Print to File để thực hiện in văn bản vào một tập tin khác. • Khung Page range có các tuỳ chọn: • All: in tất cả các trang trong văn bản. • Curren t page: chỉ in trang chứa dấu chèn. • Pages: in các trang được chỉ định. (dấu
  5. trừ (-) chỉ định một dải trang, các trang riêng rẽ các nhau bởi dấu phẩy (,)). Ví dụ: 1,3,5-8 (in trang 1, trang 3 và các trang bắt đầu từ 5 đến 8). • Xác định số lượng bản in trong hộp Number of Copies. • Đánh dấu chọn vào hộp Collate để thực hiện in văn bản có thứ tự. • Trong hộp Print chọn một trong các mục sau: • All page in range: in tất cả các trang đã chọn trong Page Range.
  6. • Odd Pages: chỉ in trang lẻ. • Even Pages: chỉ in trang chẵn. • Click OK để bắt đầu thực hiện in. • Click Cancel để huỷ lệnh in. Developer by Qis Technology