Xem mẫu

  1. In sao bản đồ Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đo đạc và bản đồ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh: Đối với các bản đồ do Sở ký duyệt - Trung tâm Đo đạc Bản đồ: Đối với các bản đồ do Trung tâm ký duyệt Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đo đạc Bản đồ Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Từ 05 đến 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Bản đồ hiện trạng vị trí (bản in sao) Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp khách hàng của Trung tâm, địa chỉ số 38H Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận hoặc tại 07 Chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc Trung tâm. 2. Bước 2 - Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần. Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00. Người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đã đầy đủ thì tiếp nhận thực hiện. Nếu chưa đủ thành phần thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ. 3. Bước 3 Khi tiếp nhận thực hiện, nhân viên tiếp nhận lập biên nhận và giao cho cá nhân, tổ chức, trong đó có hẹn thời gian nhận kết quả bản đồ in sao.
  3. Tên bước Mô tả bước Tổ chức nhận kết quả bản đồ in sao tại nơi đã nộp hồ sơ. Khi đến nhận kết quả, cá nhân, tổ chức phải mang theo bản chính biên 4. Bước 4 nhận. Trường hợp làm mất biên nhận, cá nhân phải xuất trình bản chính chứng minh nhân dân, tổ chức phải có giấy giấy giới thiệu. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản chính phiếu đề nghị in sao bản đồ (theo mẫu của Trung tâm cấp phát 1. miễn phí). Đối với Pháp nhân phải có giấy giới thiệu hoặc văn bản đề nghị. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Phiếu đề nghị in sao bản đồ Thông báo số 381/TB-ĐĐBĐ ngày... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn