Xem mẫu

  1. IEG 61850 Tiêu chuẩn năng lượng trong lĩnh vực truyền thông công nghiệp Các tiêu chuẩn khác trong lĩnh vực truyền thông IEC 61850 là một tiêu chuẩn mới của hệ thống mạng Ethernet dựa trên tiêu chuẩn quốc tế ứng dụng cho lĩnh vực truyền thông trong giai đoạn phát
  2. triển mới sử dụng các thiết bị chức năng và thiết bị ngoại vi. Mục đích chính của tiêu chuẩn này là kết hợp tất cả các chức năng như bảo vệ, điều khiển, đo đạc và kiểm tra các thiết bị ngoại vi, nhằm cung cấp đầy đủ phương tiện cho các ứng dụng bảo vệ của thiết bị ngoại vi với tốc độ cao, giúp cho các thiết bị này hoạt động ăn khớp với nhau hay tự ngắt kết nối. Những thiết bị này thông thường có liên hệ với các thiết bị điện tử thông minh (IED). Sử dụng tiêu chuẩn ưu tiên IEC 61850 để đưa ra liên kết có lô-gíc giữa các thiết bị ngoại vi, các thiết bị cơ sở trong quá trình kết nối, và các thiết bị trung gian. Khi ta sử dụng phương pháp này như là một biện pháp chủ yếu thì tiêu chuẩn IEC 61850 tách rời từng loại dữ liệu từ thông tin chi tiết. Điều này cũng xác định rõ quá trình sắp xếp và kiểm tra tổng thể. Ông Jeff Vasel, giám đốc hệ thống tích hợp điện tử và phát triển thương mại ở trung tâm ABB là người đề xuất ý tưởng cho việc xây dựng tiêu chuẩn mới IEC 61850. Ông nhấn mạnh tính hữu ích của chuẩn IEC 61850 rằng đó là một cách thức cung cấp các giao thức ưu tiên đơn lẻ và có tính chất mở. Năng suất công nghiệp hiện nay có một số lượng đáng kể các giao thức lỗi thời. Ông ấy nói rằng chừng nào một giao thức được định hướng ưu tiên và được cung cấp đầy đủ điều kiện bằng cách sử dụng kiểu liên kết chủ - khách, thì lúc đó tổ chức chất lượng dịch vụ (QOS) sẽ cho phép đơn vị đó kết nối với các đơn vị khác. (Lưu ý: đây là những ý kiến đã được thẩm định thông qua một số lượng lớn giao thức được phép hoạt động như các địa chỉ EtherNet/IP và các địa chỉ khác). IEC 61850 cũng thể hiện rõ những lợi thế trong các hoạt động trao đổi tín hiệu đặc biệt (MMS). Đây là một tiêu chuẩn quốc tế (ISO 9506) và cũng là một giải pháp hữu hiệu cho nhiều hệ thống tín hiệu thông qua việc trao đổi dữ liệu trong thời gian thực và việc điều khiển, giám sát thông tin giữa các thiết bị làm việc của mạng lưới với các ứng dụng cụ thể trong máy tính.
  3. Thành phần của IEC 61850 là cấu hình ngôn ngữ riêng lẻ (SCL). Đây là một ngôn ngữ phổ thông được sử dụng để biến đổi thông tin nhưng độc lập với nhà cung cấp. Điều này bao gồm việc thống nhất các kiểu dữ liệu và liên kết giữa các nhà cung cấp trên lý thuyết thông qua các qui tắc soạn thảo bằng ngôn ngữ tiêu chuẩn IEC 61850. Việc hoàn thiện thống nhất các qui tắc chuẩn SCL và các chi tiết của nó được xác định rõ trong chuẩn văn bản IEC 61850. Nó bao gồm các dữ liệu chuyển hóa thống nhất cho mỗi thiết bị riêng
  4. lẻ trên đường truyền thực tế. Tất cả các chức năng có liên quan đều được biểu diễn thông qua các nút mạng lô-gíc, liên kết hệ thống và khả năng của chúng. Mỗi một công cụ riêng biệt phải có một hàm cho phép sát nhập những mô tả thiết bị IED với ngôn ngữ chung, đó chính là ngôn ngữ dựa trên dạng XML. Một tập tin ICD (mô tả các thiết bị IED) chứa đựng tất cả các thông tin về dạng thiết bị IED cho phép người sử dụng xác định một kiểu tín hiệu GOOSE. Thuật ngữ GOOSE không còn là một khái niệm mới mẻ, nó được sử dụng cấu trúc UCA (Cấu trúc liên kết mở rộng), đã được phát minh và sử dụng rộng rãi trong các báo cáo kĩ thuật IEEE-SA trong phiên bản 2.0 Cấu trúc liên kết mở rộng - IEEE-SA IEEE-SA TR 1550 - năm 1999. Cấu trúc liên kết mở rộng (UCA) là bước đánh dấu đối với các nghiên cứu năng lượng khắp các cơ sở kĩ thuật ttrên toàn thế giới. Tiêu chuẩn IEC61850 GOOSE là phiên bản cao cấp của tiêu chuẩn UCA GOOSE. Một tín hiệu theo chuẩn GOOSE thường được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị điện tử thông minh (IED). GOOSE là một tác động cơ học nhỏ khi có sự cố quá tải trên đường truyền, như quá nhiều câu lệnh hay có báo động trong trường hợp khẩn cấp. Một vài trạm đến trên đường truyền có thể nhận và sử dụng một tín hiệu GOOSE được truyền đi bằng một thiết bị IED. Thiết bị từ nhà cung cấp sẽ gửi thông tin và chỉ có những thiết bị đã được đăng kí mới có thể nhận những thông tin đó. Mỗi phản hồi từ phía thiết bị nhận cũng còn phụ thuộc vào cấu hình và chức năng của chúng. Hầu hết các định dạng thiết bị đều chuyển hóa chung với bộ cấu hình hệ thống IEC61850 và các tín hiệu GOOSE có thể được định dạng chương trình thông qua định dạng của nhà sản xuất và người sử dụng tín hiệu đó. Toàn bộ hệ thống này chứa mô tả tín hiệu GOOSE và được lưu giữ trong tệp SCD (cấu hình riêng lẻ). Mỗi cấu hình đơn lẻ phải có khả năng chứa các tệp SCD này và lấy thông tin cho các thiết bị IED khi cần thiết. Ưu điểm chính khi sử dụng chuẩn IEC 61850 là khả năng kết nối trên phạm vi toàn thế giới trong các thiết bị thông minh từ tất cả các nhà cung cấp khác nhau. Nó sử dụng một chuẩn dữ liệu đặc biệt được thiết lập theo một nguyên tắc nhất định và có những đặc thù riêng, là một kiểu mô hình có khả năng kết nối với các thiết bị một cách lô-gíc và là một ngôn ngữ thông dụng cho các thiết bị định dạng.
  5. Mục đích của hướng tiếp cận này là hoàn thiện khả năng liên kết toàn cầu giữa các thiết bị và sử dụng ít chương trình cài đặt cũng như giảm thiểu thời gian sắp xếp.
nguon tai.lieu . vn