Xem mẫu

  1. Hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đang đóng bảo hiểm xã hội Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổ chức BHXH Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức bảo hiểm xã hội Cách thức thực hiện:Trụ sở bảo hiểm xã hội Thời hạn giải quyết:30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hưởng lương hưu
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Người sử dụng lao động ra quyết định nghỉ việc đối với 1. Bước 1 người lao động và lập hồ sơ gửi cho tổ chức bảo hiểm xã hội 2. Bước 2 Tổ chức BHXH xét duyệt và chi trả chế độ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Sổ bảo hiểm xã hội 2. Quyết định nghỉ việc đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng 3. giám định y khoa đối với người nghỉ hưu theo quy định tại Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội
  3. Số bộ hồ sơ: không quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Luật Bảo hiểm xã 1. Có đủ 20 năm đóng BHXH hội NGHỊ ĐỊNH SỐ 152/2006/NĐ-CP N... + Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; + Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu Luật Bảo hiểm xã 2. vực hệ số 0,7 trở lên; hội + Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò; + Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
  4. Nội dung Văn bản qui định NGHỊ ĐỊNH SỐ 152/2006/NĐ-CP N...
nguon tai.lieu . vn