Xem mẫu

 1. GV. Vũ Minh Sơn – eMail: v.minhson@gmail.com
 2. Khi nào dùng Ghost  Sau khi bạn cài Windown (XP, Win Vista,Win7).  Bạn Muốn Lưu lại bản vừa cài đặt để sau này bạn bi Virus hay Hệ điều hành bị lỗi hay chạy chậm…  Bạn Bung bản Ghost nhanh hơn là bạn cài Win mới. GV. Vũ Minh Sơn – eMail: v.minhson@gmail.com
 3. 1. Các Bước tạo Ghost  Yêu cầu: - Máy Tính. - Đĩa Hiren’s Boot. - Một Chút Time. - Một Chút Kiên Nhẫn. Nếu ở Điện Biên để có đĩa Hiren’s Boot mới nhất (v10.4) các bạn đưa tui đĩa trắng tui sẽ burn giúp; không thì chuyển tui 10k (CD), 20k (DVD) ) Ngoài ra tôi còn có đĩa học ghost bằng hình ảnh, video minh hoạ… GV. Vũ Minh Sơn – eMail: v.minhson@gmail.com
 4. Bước 1  Bạn cho Đĩa Hiren Boot Vào Ổ CD/DVD Rom. Sẽ hiện ra như sau:  Bạn Chọn: 2 . Start BootCD  Nhấn Enter. Màn Hình Tiếp Theo -> GV. Vũ Minh Sơn – eMail: v.minhson@gmail.com
 5. Bước 2  Xuất Hiện :  Bạn chọn : 2. Disk Clone Tools GV. Vũ Minh Sơn – eMail: v.minhson@gmail.com
 6. Bước 3  Màn Hình Xuất Hiện  Chọn: 2.Norton Ghost 8.3 (Số phụ thuộc từng phiên bản khác nhau).  Chọn: 6.Ghost(Normal) GV. Vũ Minh Sơn – eMail: v.minhson@gmail.com
 7. Bước 4  Chương Trình Tự chạy rồi xuất hiện:  Chọn OK GV. Vũ Minh Sơn – eMail: v.minhson@gmail.com
 8. Bước 5 Để Tạo file Image chỉ 1 Partition chứa Windows (thông thường là vậy) thì làm như sau. Chọn Local --> Partition --> To Image ( nghĩa là sẽ tạo bản sao từ partition này thành 1 file image ".GHO" duy nhất) GV. Vũ Minh Sơn – eMail: v.minhson@gmail.com
 9. Bước 6  Tiếp theo 1 hộp thoại hiện ra cho bạn lựa chọn đĩa cứng (HDD) chứa phân vùng cần ghost -->chọn đĩa --> OK  Sau khi lựa chọn đĩa --> xuất hiện các phân vùng (Partition) --> chọn phân vùng cần Ghost -->OK GV. Vũ Minh Sơn – eMail: v.minhson@gmail.com
 10. Bước 7 Chọn Nơi Lưu Trữ File Ghost. -> Save Một thông báo hỏi bạn có muốn nén file này lại để tiết kiệm dung lượng cho ổ cứng ko. Bạn chọn High. Bạn Chọn Yes GV. Vũ Minh Sơn – eMail: v.minhson@gmail.com
 11. Bước 8  Chờ Chương Trình chạy Xong  Nhấn continue nếu muốn tiếp tục tạo file ghost. Hoặc Restart GV. Vũ Minh Sơn – eMail: v.minhson@gmail.com
 12. Hoàn Thành Tạo Bản Ghost ! GV. Vũ Minh Sơn – eMail: v.minhson@gmail.com
 13. 2. Bung Ghost  Thực Hiện Bước 1-2-3-4 như tạo Ghost (làm tiếp các bước 5-6-7-8 của bung Ghost) GV. Vũ Minh Sơn – eMail: v.minhson@gmail.com
 14. Bước 5  Bạn Chọn Local ->Partition –> Form Image GV. Vũ Minh Sơn – eMail: v.minhson@gmail.com
 15. Bước 6 Tiếp theo 1 hộp thoại hiện ra cho bạn lựa chọn đĩa cứng (HDD) chứa phân vùng cần ghost -->chọn đĩa --> OK Sau khi lựa chọn đĩa --> xuất hiện các phân vùng (Partition) --> chọn phân vùng cần Ghost -->OK GV. Vũ Minh Sơn – eMail: v.minhson@gmail.com
 16. Bước 7  Chọn Nơi Lưu Trữ File Ghost . -> Open open GV. Vũ Minh Sơn – eMail: v.minhson@gmail.com
 17. Bước 8  Chờ Chương Trình chạy Xong  Nhấn continue nếu muốn tiếp tục tạo file ghost. Hoặc Restart GV. Vũ Minh Sơn – eMail: v.minhson@gmail.com
 18. Hoàn Tất Quá Trình Bung Ghost Vậy bạn đã có bản Win mình cài trước đây mà không mất thời gian cài lại. Chúc Bạn Thành Công ! GV. Vũ Minh Sơn – eMail: v.minhson@gmail.com
nguon tai.lieu . vn