Xem mẫu

 1. Hướng dẫn sử dụng Nguyễn Anh Thao
 2. Cách khởi động NetOp School Cách 1. Click chuột vào Icon trên desktop
 3. Cách khởi động NetOp School Cách 2. Click Start/ All Programs/NetOp School
 4. Giao diện NetOp School Click chuột vào đây để hiện thị dạng Detail
 5. Giao diện NetOp School Click chuột vào đây để hiện thị dạng Classroom
 6. Giao diện NetOp School - Click chuột vào đây để hiện thị dạng Thumbnails - Ở dạng hiển thị này Giảng viên có thể nhìn thấy màn hình của tất cả học viên ở dạng Thumbnails
 7. Các chức năng chính 1. Demonstrate: Hiển thị lên màn hình của tất cả học viên một trong các options sau: - Màn hình của giảng viên - File Video do giảng viên lựa chọn - Một màn hình của một học viên bất kỳ -… Khi thực hiện chức năng này toàn bộ máy tính của học viên sẽ bị khóa. Keyboard, Mouse… sẽ mất khả năng điều khiển. Khi giảng viên thoát chức năng này các máy tính lại trở về bình thường.
 8. Demonstrate: Hiển thị lên màn hình của tất cả học viên màn hình của giảng viên
 9. Demonstrate: Hiển thị lên màn hình của tất cả học viên một file Video do giảng viên lựa chọn
 10. Demonstrate: Hiển thị lên màn hình của tất cả học viên một màn hình của học viên bất kỳ
 11. Cấu hình chức năng Demonstrate: Kiểu Demonstrate default khi click vào nút Demonstrate Chọn file Video muốn show khi thực hiện chức năng Demonstrate / Media file Chọn màn hình máy tính học viên muốn show khi thực hiện chức năng Demonstrate / Student Desktop
 12. Cách thực hiện chức năng Demonstrate Bước 1. Cấu hình kiểu Demonstrate Bước 2. Chọn các máy tính của học viên muốn Demonstrate hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+A để chọn tất cả Bước 3. Nhấn vào phím Demonstrate trên giao diện chính
 13. Màn hình của giảng viên sau khi Demonstrate -Màn hình của giảng viên sẽ xuất hiện thêm công cụ này -Click chuột vào đây để thoát chức năng Demonstrate
 14. Màn hình của học viên sau khi Demonstrate Ảnh chụp tại giảng đường nhỏ
 15. Màn hình của học viên sau khi Demonstrate Show file Video lên máy tính học viên
 16. Các chức năng chính 2. Attention( Gây sự chú ý ): Khóa máy tính của học viên và hiển thị một trong các options sau: - Hiển thị một hình ảnh - Hiển thị một dòng text - Hiển thị một file text - Hiển thị một Website Khi thực hiện chức năng này toàn bộ máy tính của học viên sẽ bị khóa. Keyboard, Mouse… sẽ mất khả năng điều khiển. Khi giảng viên thoát chức năng này các máy tính lại trở về bình thường.
 17. Click chuột vào đây để thực hiện chức năng Attention
 18. Cấu hình chức năng Attention
 19. Cách thực hiện chức năng Demonstrate Bước 1. Cấu hình kiểu Attention Bước 2. Chọn các máy tính của học viên muốn Attention hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+A để chọn tất cả Bước 3. Nhấn vào phím Attention trên giao diện chính
 20. Màn hình của học viên sau khi Attention bằng hình ảnh
nguon tai.lieu . vn