Xem mẫu

 1. Hướng dẫn sử dụng Màn hình NP3/5 Mục lục Chương 1 : Giới thiệu tổng quan về HMI – NP5 Phần 1: Tổng quan 1-1 Hoạt động và chức năng của NP- series PT 1-1-1 Chức năng PT cho những hệ thống sản xuất tự động( FA) 1-1-2 Hệ điều hành NP-series PT 1-2.Truyền thông với Host 1-2-1. NT Link là cái gì ? 1-2-2.Host Link 1-2-3.Kết nối với bộ điều khiển nhiệt độ 1-2-4.Truyền thông với PLC của các hãng khác. 1-3. Hỗ trợ các thiết bị ngoại vi 1-4. Thủ tục chạy NP- series PT Phần 2: Part names và các chức năng Phần 3: Cài đặt PT và kết nối các thiết bị ngoại vi 3-1 Môi trường cài đặt 3-2 Lắp PT trên bảng điều khiển 3-3. Kết nối nguồn cung cấp 3-4. Khởi động PT 3-5. Kết nối với NP-Designer 3-5-1. Kết nối với cổng RS-232C 3-5-2. Kết nối bằng cổng USB 3-6. Kết nối 1:1 Host 3-7. Kết nối 1:N Host 3-8. High Speed 1:N NT Link 3-9. Host Link 3-10. Kết nối với bộ điều khiển nhiệt độ 3-11. Sử dụng USB Flash Memory Chương 2: Giới thiệu chương trình NP-Designer 1.0 Phần 1. Cài đặt và khởi động NP – Designer 1-1. Preparing 1-2. Installing/Uninstalling 1-2-1. Installing 1-2-2. Uninstalling 1-3. Khởi động / Thoát NP- Designer 1-3-1. Khởi động 1-3-2. Thoát NP-Designer Phần 2. NP-Designer Functions 2-1. Giao diện người sử dụng 2-2. Tạo và soạn thảo các trang màn hình 2-2-1 File menu 2-2-2. Edit Menu 2-2-3 View Menu 2-2-4 PT Menu 2-2-5 Object Menu 2-2-6 Screen Menu 2-2-7 Tool Menu 2-2-8 Window Menu 2-2-9 Help Menu 2-3 Toolbars 2-4. Object Functions 2-4-1. Chọn đối tượng _________________________________________________________________________________________________________ __ Hướng dẫn sử dụng Màn hình cảm ứng NP3/5 Văn phòng Đại diện Omron Trang 1/90-
 2. 2-4-2. Cài đặt chung 2-4-3 Button Objects 2-4-4 Meter (1 to 3) 2-4-5 Meter (4 to 7) 2-4-6 Level Meter 2-4-7 Pipe 2-4-8. Lamp 2-4-9 Data Display Object 2-4-10 Draw Objects 2-4-11 Input Objects 2-4-12 Line Graph Objects 2-4-13. Alarm Objects 2-4-14. Fixed Objects 2-6. Control Block and Status Block 2-6-1. Control Block 2-6-2 Status Block 2-6-3. Settings 2-7. Internal Memory Chương 1 : Giới thiệu tổng quan về HMI – NP5 I : Tổng quan Phần này cung cấp một cách tổng quan về NP- series PTs, bao gồm những chức năng, những đặc tính, cách kết nối, và những phương pháp truyền thông 1-1 Hoạt động và chức năng của NP- series PT - NP series mang đến giao diện hoạt động thuận tiện gọi là lập trình đầu cuối, nó có thể dùng để hiển thị thông tin yêu cầu và cung cấp khả năng hoạt động cho những hệ thống sản xuất tự động, phần này mô tả vai trò và những chức năng của NP- series PTs cho những người sử dụng đầu tiên những thiết bị PT 1-1-1 Chức năng PT cho những hệ thống sản xuất tự động( FA) Hiển thị việc giám sát tình trạng vận hành - NP-series PT có thể được sử dụng để hiển thị thông tin như là tình trạng hoạt động của hệ thống và các loại thiết bị. Những đồ thị và những chỉ tiêu khác có thể được sử dụng để đại diện cho thông tin và làm cho nó trở nên dễ hiểu Hướng dẫn các thao tác viên FA - PTs có thể được dùng để thông báo những thao tác viên của hệ thống và những lỗi thiết bị và giúp đỡ họ thực hiện biện pháp cần thiết Chuyển đổi bảng điều khiển - NP- series PT cho phép người sử dụng tạo ra những sự chuyển đổi khác nhau trên màn hình . Bằng cách sử dụng những đầu vào công tắc chạm , kết quả của quá trình hoạt động được gửi tới host 1-1-2 Hệ điều hành NP-series PT Chuyển dữ liệu màn hình Dữ liệu màn hình hiển thị trên NP- series PT được tạo ra bằng phần mềm NP- Designer trên t máy tính và chuyển tới PT thông qua cổng RS232C hay cổng truyền thông USB . Dữ liệu màn hình có thể chuyển tải tốc độ cao nhờ sử dụng USB flash memory _________________________________________________________________________________________________________ __ Hướng dẫn sử dụng Màn hình cảm ứng NP3/5 Văn phòng Đại diện Omron Trang 2/90-
 3. Hiển thị các trang màn hình Thông tin hiển thị trên những màn hình được tạo ra nhờ sử dụng NP- Designer trên một máy tính và chuyển tới PT. Những màn ảnh yêu cầu có thể hiển thị bằng cách sử dụng những lệnh từ Host hay những thao tác trên màn hình Đọc dữ liệu từ Host Phương pháp truyền thông như NT- Link được dùng để kết nối đến Host, và dữ liệu đòi hỏi tự động được đọc từ Host Gửi dữ liệu đến Host Sử dụng dữ liệu ngõ vào bằng cách chạm vào màn hình( tình trạng nút nhấn ON/OFF, những chữ số và những chuỗi kí tự ) được gửi đến Host 1-2.Truyền thông với Host NP- series PTs cho phép người sử dụng chỉ định những words và những bits trong bất kỳ vùng nhớ của PLC nào sử dụng trong việc truy nhập nội dung màn hình yêu cầu và lưu dữ kiện. Những thao tác có thể thực hiện bao gồm đọc, viết, chỉ định nội dung từ màn hình và tình trạng bit trực tiếp, thay đổi tình trạng màn hình của những đối tượng trên màn hình PT, kiểm soát và thông báo tình trạng của PLC NP-series PTs cũng cho phép truyền thông với nhiều PLC. Một Host được đăng ký cho mỗi PLC, cho phép sự truy nhập tới bất kỳ vùng PLC nào bằng việc chỉ rõ tên Host và địa chỉ _________________________________________________________________________________________________________ __ Hướng dẫn sử dụng Màn hình cảm ứng NP3/5 Văn phòng Đại diện Omron Trang 3/90-
 4. Khi sử dụng NP-series PTs, Host có thể được kế nối bằng nhiều phương pháp: 1:1 NT Link 1:N NT Link ( Bình thường hoặc tốc độ cao) Host Link 1-2-1. NT Link là cái gì ? NT-Link là một phương pháp truyền thông tốc độ cao giữa 1 PLC OMRON và một thiết bị PT của OMRON sử dụng một nghi thức đặc biệt. Trong điều kiện 1:1 NT Link, có 1 PT được kết nối với 1 PLC, NP- series PTs chỉ hỗ trợ 1: N – NT Links, cho phép 8 PTs sẽ được nối tới 1 port của PLC . Các loại PLC như CS/CJ- series và CP - series được sử dụng kết nối tốc độ cao với các truyền thông 1: N-NT Link . 1-2-2.Host Link - Host Link là một nghi thức truyền thông tuần tự dùng để kết nối một PT của OMRON với một Host của OMRON ( PLC ) để đọc và viết các bits và các words từ Host - Truyền thông Host Link kết nối một PT với nhiều PLC khác nhau 1-2-3.Kết nối với bộ điều khiển nhiệt độ Modul điều khiển nhiệt độ EJ1 OMRON có thể được kết nối với cổng RS-232 sử dụng cổng COM2 1-2-4.Truyền thông với PLC của các hãng khác. NP- series PT có thể truyền thông với PLC của 10 hãng khác nhau. 1-3. Hỗ trợ các thiết bị ngoại vi _________________________________________________________________________________________________________ __ Hướng dẫn sử dụng Màn hình cảm ứng NP3/5 Văn phòng Đại diện Omron Trang 4/90-
 5. 1-4. Thủ tục chạy NP- series PT Chú ý : 1. Chế độ RUN được đưa vào một cách tự động nếu màn hình dữ liệu tồn tại 2. Hệ thống chương trình được cài đặt trong những tình trạng đặc biệt như khi hệ thống chương trình bị thay đổi hay khắc phục sự cố _________________________________________________________________________________________________________ __ Hướng dẫn sử dụng Màn hình cảm ứng NP3/5 Văn phòng Đại diện Omron Trang 5/90-
 6. II : Part names và các chức năng NP5- MQ000B/MQ000 Mặt phía trước Mặt phía sau NP3-MQ000B/MQ000 _________________________________________________________________________________________________________ __ Hướng dẫn sử dụng Màn hình cảm ứng NP3/5 Văn phòng Đại diện Omron Trang 6/90-
 7. Mặt phía trước Mặt phía sau _________________________________________________________________________________________________________ __ Hướng dẫn sử dụng Màn hình cảm ứng NP3/5 Văn phòng Đại diện Omron Trang 7/90-
 8. NP3-MQ001B/MQ001 Mặt phía trước Mặt phía sau Đặc Điểm Kỹ Thuật _________________________________________________________________________________________________________ __ Hướng dẫn sử dụng Màn hình cảm ứng NP3/5 Văn phòng Đại diện Omron Trang 8/90-
 9. Màn hình cảm ứng Công tắc cảm ứng phía trước PT được dùng để thực hiện những thao tác đầu vào, khi chạm vào công tắc để thực hiện những thao tác như thay đổi các trang màn hình, gởi tình trạng các bits đến host Sơ đồ chân của cổng COM1 Số chân Tên kí hiệu Tên 1 NC Không kết nối 2 SD Gởi dữ liệu 3 RD Nhận dữ liệu 4 RS Yêu cầu gởi 5 CS Xoá để gởi 6 + 5V 5-v output( 250mA max ) 7 NC Không kết nối 8 NC Không kết nối 9 SG Tín hiệu đất Sơ đồ kết nối của cổng COM 2 Số chân Tên kí hiệu Tên 1 FG Functional ground 2 SG Signal ground 3 Not connected 4 RDA( - ) Receive data 5 Not connected 6 RDB( - ) Receive data 7 Not connected 8 SDA ( + ) Send data 9 Not connected 10 SDB ( + ) Send data Công tắc trượt SW 1 - Hệ thống menu sẽ được hiển thị khi thiết lập công tắc trượt ở bên trái ( ON) để bật nguồn ON. Với công tắc ở bên trái , những trang màn hình sử dụmg sẽ không hiển thị , vì vậy công tắc trượt luôn nằm ở vị trí bên phải ( OFF ) DIP switch SW2 _________________________________________________________________________________________________________ __ Hướng dẫn sử dụng Màn hình cảm ứng NP3/5 Văn phòng Đại diện Omron Trang 9/90-
 10. Sw Chức năng On OFF Sw1 Thiết lập COM2 rs- 422A/485 Rs 485 Rs 422 Sw2 Không sử dụng - - Sw3 Thiết lập điện trở giới hạn COM 2 Điện trở giới hạn Điện trở giới hạn không cho phép cho phép Sw4 Không sử dụng Kết nối RS – 422/ 485 của cổng COM 2 và điện trở giới hạn Khi sử dụng RS- 422A đặt SW1 OFF Khi sử dụng RS- 485 đặt SW1 ON Khi kết nối đển host sử dụng RS – 422A/ 485 , bật SW3 ON Chỉ khi sử dụng kết nối 1: 1 , bật SW3 ON III : Cài đặt PT và kết nối các thiết bị ngoại vi 3-1 Môi trường cài đặt Luôn luôn lên PT tới bảng điều khiển và thực hiện những thủ tục cài đặt khác theo những sự chú ý sau đây Không thiết đặt PT trong bất kỳ vị trí nào sau đây - Những vị trí phụ thuộc vào sự thay đổi của nhiệt độ - Những vị trí phụ thuộc đối với nhiệt độ hay sự ẩm ướt bên ngoài - Những vị trí phụ thuộc đối với sự ẩm ướt cao mà có thể dẫn đến sự ngưng tụ - Những vị trí mà tiếp xúc PT tới hóa chất. - Những vị trí mà tiếp xúc PT tới dầu. - Những vị trí phụ thuộc đối với chất ăn mòn hay những khí dễ cháy - Những vị trí mà PT bị sốc hay rung động trực tiếp. - Những vị trí mà trực tiếp phơi bày PT tới cơn gió hay mưa. - Những vị trí phụ thuộc đối với ánh sáng tử ngoại mạnh mẽ - Những vị trí phụ thuộc đối với những trường điện từ mạnh mẽ. - Những vị trí gần những đường dây cung cấp năng lượng - Những vị trí phụ thuộc đối với sự bức xạ 3-2 Lắp PT trên bảng điều khiển - Tạo một lỗ trống trên bảng điều khiển và lắp PT ở mặt trước của bảng Loại Kích thước NP5 172,4 x 132,4 NP3 118,8 x 92,8 - Lắp PT an toàn trên bảng sử dụng vit để vặn chặt các ốc _________________________________________________________________________________________________________ __ Hướng dẫn sử dụng Màn hình cảm ứng NP3/5 Văn phòng Đại diện Omron Trang 10/90-
 11. 3-3. Kết nối nguồn cung cấp - Cấp nguồn 24 VDC đến các cực ngõ vào Chú ý : - Không kết nối nguồn AC đến các cực nguồn DC - Sử dụng nguồn DC với độ dao động điện áp thấp Nguốn cung cấp Bảng sau đây cho thấy những thuyết minh cho nguồn cấp có thể được nối. Xác định nguồn cung cấp đúng yêu cầu Giá trị Điện áp nguồn cung cấp 24 VDC Độ dao động điện áp cho phép 21.6 to 27.6 VDC (24 VDC -10% to +15%) Công suất nguồn 12 W 3-4. Khởi động PT Kiểm tra kết nối phần cứng, bật nguồn PT lên ON, khởi động PT Khởi động PT trong lần đầu 1. Chắc rằng SW1 đặt đúng vị trí ( OFF ) 2. Bật nguồn PT lên ON. Đèn chỉ thị phía trước PT được khởi động 3. Tên, ngày tháng và thời gian được hiển thị trên màn hình. Xác nhận số liệu đúng 4. Thiết lập ngày và thời gian trong hệ thống menu . Để khởi động hệ thống menu ta tiến hành tắt nguồn cung cấp, bật công tắc SW1 sang vị trí ON và tiến hành bật nguồn sang vị trí ON Khởi động PT với màn hình dữ liệu được tải xuống 1. Phải chắc rằng công tắc SW1 được đặt đúng vị trí OFF 2. Bật nguồn cấp cho PT. Đèn phía trước PT được khởi động 3. Dữ liệu tải xuống hiện ra trên màn hình Khởi động với hệ thống menu 1. Thiết lập công tắc SW1 ở vị trí ON 2. bật nguồn PT lên ON, đèn phía trước PT khởi động 3. Hệ thống menu được hiển thị 3-5. Kết nối với NP-Designer Sử dụng cổng RS-232 hoặc cáp USB để kết nối PT và máy tính để chuyển đổi màn hình dữ liệu được tạo ra với NP-Designer đến PT 3-5-1. Kết nối với cổng RS-232C Kết nối cáp RS-232C từ máy tính đến cổng COM 1 _________________________________________________________________________________________________________ __ Hướng dẫn sử dụng Màn hình cảm ứng NP3/5 Văn phòng Đại diện Omron Trang 11/90-
 12. Điều kiện truyền thông Điều kiện truyền thông được thiết lập từ PT Menu của NP-Designer Chi tiết trình bày trong phần PT Menu Yêu cầu cáp kết nối Các loại cáp được yêu cầu khi kết nối bằng cổng RS-232C XW2Z-S002 ( OMRON , chiều dài cáp 2m ) 3-5-2. Kết nối bằng cổng USB Kết nối cổng USB trên máy tính đến cổng USB trên PT 3-6. Kết nối 1:1 Host Phương pháp kết nối Kết nối từ Host đến cổng của PT sử dụng các công truyền thông như: RS-232C, RS-422A, hoặc RS-485 . Các phương pháp kết nối được trình bày bên dưới Kết nối trực tiếp đến cổng COM1 sử dụng cổng RS-232C Đây là phương pháp kết nối dễ dàng nhất, sử dụng cáp của OMRON, nó phụ thuộc vào Host được kết nối Kết nối đến cổng COM2 sử dụng cổng truyền thông RS-422A/485 Phương pháp kết nối này cho phép khoảng cách truyền thông lên đến 500m _________________________________________________________________________________________________________ __ Hướng dẫn sử dụng Màn hình cảm ứng NP3/5 Văn phòng Đại diện Omron Trang 12/90-
 13. Sử dụng cổng RS-232C, RS-422A hoặc RS-485 cho phép kết nối 2 Host cùng một thời điểm Bất cứ sự kết hợp nào của các thiết bị đều có thể được kết nối đến PT Chú ý : Mỗi cổng chỉ cho phép kết nối 1: N Để sử dụng cổng COM2 công tắc SW2 DIP phải được thiết lập SW Chức năng ON OFF SW1 COM2 RS-422A/485 RS485 RS422A SW2 Không sử dụng SW3 Thiết lập điện trở giới Cho phép điện Không cho phép hạn cổng COM2 trở giới hạn điện trở giới hạn SW4 Không sử dụng - - 3-7. Kết nối 1:N Host Phương pháp kết nối Sử dụng nhiều PT để kết nối với 1 Host trong kết nối 1:N Sử dụng cổng COM2 của PT. Phương pháp kết nối này có thể sử dụng cho kết nối 1:N NT Link PLC OMRON có thể được kết nối trong 1:N NT Link được giới hạn bởi các loại PLC CS-series, CJ-series, C-series. PLC loại CS-series có thể kết nối 1:N NT Link bằng cách sử dụng cổng truyền thông CS1W-SCU21 CJ-series có thể kết nối 1:N NT Link bằng cách sử dụmg cổng CJ1W-SCU41 Để sử dụng cổng COM2 công tắc SW2 DIP phải được thiết lập SW Chức năng ON OFF SW1 thiết lập COM2 RS485 RS422A RS422/485 SW2 Không sử dụng - - SW3 Thiết lập điện trở giới Điện trở giới hạn cho Điện trở giới hạn _________________________________________________________________________________________________________ __ Hướng dẫn sử dụng Màn hình cảm ứng NP3/5 Văn phòng Đại diện Omron Trang 13/90-
 14. hạn cổng COM2 phép không cho phép SW4 Không sử dụng - - 3-8. High Speed 1:N NT Link PLC OMRON có kết nối high-speed 1:N NT Link sử dụng cổng RS-232C - CS-series: CS1G/H-V1và CS1/H-H - CJ-series: CJ1G, CJ1G/H-H và CJ1M PLC CS-series có thể kết nối high-speed 1:N NT Link sử dụng cổng truyền thông CS1W-SCU21 hoặc CS1W-SCB21/41 PLC CJ-series có thể kết nối high-speed 1:N NT Link sử dụng cổng truyền thông CJ1W-SCU41 Các loại PLC OMRON có thể kết nối high-speed 1:N NT Link sử dụng cổng RS-422A/485 - CS-series: CS1G/H và CS1G/H-H - CJ-series:CJ1G/H-H và CJ1G, CJ1M Để sử dụng cổng COM2 công tắc SW2 DIP phải được thiệt lập SW Chức năng ON OFF SW1 Thiết lập COM2 RS485 RS422A RS422A/485 SW2 Không sử dụng - - SW3 Thiệt lập điện trở Điện trở giới hạn Điện trở giới hạn giới hạn COM2 cho phép không cho phép SW4 Không sử dụng - - 3-9. Host Link Phương pháp kết nối Host link là 1 phương pháp kết nối giữa 1 PT và 1 Host trong kết nối 1:1 giống như kết nối 1:1 NT Link sử dụng cổng truyền thông RS-232C hoặc RS-422A Kết nối đến cổng COM1 sử dụng cổng RS-232C Kết nối đến cổng COM2 sử dụng cổng RS-422C Khoảng cách kết nối có thể lên đến 500m Có thể kết nối 2 host cùng lúc sử dụng cổng RS-232C và RS-422A 3-10. Kết nối với bộ điều khiển nhiệt độ _________________________________________________________________________________________________________ __ Hướng dẫn sử dụng Màn hình cảm ứng NP3/5 Văn phòng Đại diện Omron Trang 14/90-
 15. PT có thể kết nối được với 31 modul điều khiển nhiệt độ EJ1 qua cổng RS-485 sử dụng cổng COM2 của PT PT có thể truyền thông với host khác thông qua cổng RS-232C sử dụng cổng COM1 của PT khi kết nối với bộ điều khiển nhiệt độ EJ1 3-11. Sử dụng USB Flash Memory Chuyển đổi dữ liệu với USB flash memory - Chuyển đổi màn hình dữ liệu từ máy tính đến PT - Chuyển đổi màn hình dữ liệu từ PT sang máy tính - Update hệ thống PT Chương 2: Giới thiệu chương trình NP-Designer 1.0 I. Cài đặt và khởi động NP – Designer Phải chắc chắn rằng bạn cài đặt NP- Designer trên máy tính của bạn trước khi sử dụng nó lần đầu tiên. NP- Designer là phần mềm ứng dụng, nó có thể chạy trên Windows 2000 hoặc XP 1-1. Preparing Yêu cầu hệ thống Items Minimum Requirements Operating system ( OS ) Microsoft Windows 2000 (Service Pack 4) Microsoft Windows XP (Service Pack 2) CPU Pentium III 500 MHz (Pentium III 1 GHz or faster recommended.) Memory 256 MB Hard Disk 100 MB Display SVGA (800 x 600) 256 colors Communications port USB port RS-232C port 1-2. Installing/Uninstalling 1-2-1. Installing 1. Khởi động Window 2000 hoặc XP 2. Đưa đĩa NP-Designer đến ổ CD- ROM Chương trình cài đặt sẽ bắt đầu một cách tự động Double- click Setup.exe để bắt đầu cài đặt chương trình - Chương trình cài đặt sẽ không bắt đầu một cách tự động - NP – Designer được tải 3. Chọn ngôn ngữ 4. Click OK để chỉ hộp thoại Select Instanllation Folder 5. Click Next để chọn đường dẫn C : Program Files – OMRON – NP –Designer Click Browse để chọn chỉ dẫn C : Program File OMRON NP – Designer Click Browse để chọn đường dẫn , xuất hiện một danh sách đường dẫn , chọn NP- Designer và click Ok Click Next để đến bước kế tiếp Xuất hiện hộp thoại Select Components Install Click Close để hoàn thành việc Setup 1-2-2. Uninstalling Chọn [Start] [ Program ] [ OMRON ] [ NP- Designer ] [ Uninstall ] 1-3. Khởi động / Thoát NP- Designer 1-3-1. Khởi động - Click Start All Program OMRON NP- Designer - Bắt đầu NP- Designer _________________________________________________________________________________________________________ __ Hướng dẫn sử dụng Màn hình cảm ứng NP3/5 Văn phòng Đại diện Omron Trang 15/90-
 16. 1-3-2. Thoát NP-Designer - Chọn Exit từ File menu - Click nút Close ở góc phải của main window - Double- Click NP- Designer ở góc trái của main window - Sử dụng tổ hợp phím Alt + F4 II. NP-Designer Functions 2-1. Giao diện người sử dụng Màn hình cơ bản Đặc tính Danh sách đặc tính Danh sách đặc tính thiết lập cho mỗi đối tượng _________________________________________________________________________________________________________ __ Hướng dẫn sử dụng Màn hình cảm ứng NP3/5 Văn phòng Đại diện Omron Trang 16/90-
 17. Xem trước việc sắp xếp màn hình Cửa sổ output Cửa sổ output chỉ tất cả các hoạt động của người sử dụng , nếu bạn sử dụng giá trị chức năng này, cửa sổ này sẽ hiển thị tin nhắn cho mỗi lỗi, click vào tin nhắn lỗi sẽ chứa đựng đối tượng lỗi _________________________________________________________________________________________________________ __ Hướng dẫn sử dụng Màn hình cảm ứng NP3/5 Văn phòng Đại diện Omron Trang 17/90-
 18. Thanh status Thanh status chỉ tình trạng sắp xếp 2-2. Tạo và soạn thảo các trang màn hình NP- Designer là các menu , bạn có thể sử dụng các menu này để thiết lập các đối tượng , tranh ảnh, đồ thị , các chương trình macro khối dữ liệu và tạo các màn hình dữ liệu và hiển thị chúng trên NP – series PTs . Phần này sẽ trình bày pull - down menu option 2-2-1 File menu _________________________________________________________________________________________________________ __ Hướng dẫn sử dụng Màn hình cảm ứng NP3/5 Văn phòng Đại diện Omron Trang 18/90-
 19. New Tạo một trang mới - Để tạo một trang mới chọn File Menu – New - Click icon trên thanh toolbar hoặc sử dụng bàn phím ấn phím Ctrl + N 1. Nếu không có dự án nào được mở, sẽ xuất hiện hộp thoại 2. Nếu các file dưa án khác được mở , bạn sẽ thấy hộp thoại này - Click Yes để save file này - Click No để đóng và không save file - Click Cancel để hủy bỏ hộp thoại Nếu bạn click Yes hoặc No bạn sẽ thấy xuất hiện hộp thoại New Project lần nữa 3. Mỗi mục Input trong hộp thoại New Project , click Ok 2-2-2. Edit Menu _________________________________________________________________________________________________________ __ Hướng dẫn sử dụng Màn hình cảm ứng NP3/5 Văn phòng Đại diện Omron Trang 19/90-
 20. Undo Lệnh này trờ lại sự hoạt động trước. The output window hiển thị tất cảc các lệnh để thực hiện lệnh này - Chọn Edit Menu – Undo - Click biểu tượng trên toolbar - Sử dụng tổ hợp phím Ctrl+Z Redo Lệnh này làm lại sự hoạt động. The output window hiển thị tất cả sự hoạt động để thực hiện lệnh này - Chọn Edit Menu – Redo - Click biểu tượng trên toolbar - Sử dụng tổ hợp phím Ctrl+ Y Cut Lệnh này dung để xoá đối tượng được chọn và lưu chúng ở vị trí khác Để cắt đối tượng - Chọn Edit Menu – Cut - Click biểu tượng trên toolbar - Sử dụng tổ hợp phím Ctrl+X Copy Lệnh này để sao chép một đối tượng đến 1 nơi khác Để sao chép đối tượng - Chọn Edit Menu – Copy - Click biểu tượng trên toolbar - Sử dụng tổ hhợp phím Ctrl+C Paste Lệnh này dung để dán đối tượng đến 1 nơi khác Để dán đối tượng - Chọn Edit Menu – Paste - Click biểu tượng trên toolbar - Sử dụng tổ hợp phím Ctrl+V Delete Lệnh này để xoá đối tượng được chọn Để xóa đối tượng - Chọn Edit Menu – Delete - Sử dụng phím Del _________________________________________________________________________________________________________ __ Hướng dẫn sử dụng Màn hình cảm ứng NP3/5 Văn phòng Đại diện Omron Trang 20/90-