website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu Hướng dẫn giải bài 79,80,81,82,83,84,85,86 trang 108,109 SGK Toán 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài 79,80,81,82,83,84,85,86 trang 108,109 SGK Toán 8 tập 1

Tên file: huong-dan-giai-bai-79a80a81a82a83a84a85a86-trang-108a109-sgk-toan-8-tap-1.pdf

Ngày chia sẽ:

Ngày cập nhật: 1/5/2017 9:17:38 PM

Kích thước: 0.70 M

Số trang: 7 trang

Dạng file:

Download file dạng .PDF (Adobe Acrobat )

Download: Download Miễn phí

Chú ý: ĐÂY LÀ TÀI LIỆU .PDF,PDF HÃY DOWNLOAD VỀ ĐỂ XEM, LIKE +1 sau đó Bấm Download

Tóm tắt lý thuyết hình vuông và hướng dẫn giải bài 79,80,81,82,83,84,85,86 trang 108,109 SGK Toán 8 tập 1. Tài liệu này được trình bày theo bố cục hai phần, phần tóm tắt nội dung lý thuyết bài học và phần còn lại là đáp án giải bài tập sẽ giúp các em học sinh dễ dàng trong việc nắm bắt kiến thức và phương pháp giải bài tập hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

Tải tài liệu Hướng dẫn giải bài 79,80,81,82,83,84,85,86 trang 108,109 SGK Toán 8 tập 1 miễn phí ,Download tài liệu Hướng dẫn giải bài 79,80,81,82,83,84,85,86 trang 108,109 SGK Toán 8 tập 1 miễn phí tại tailieumienphi.vn bạn có thể thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,dang file PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Từ khóa: Hướng dẫn giải bài tập Toán 8, Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Chương 1 Tứ giác, Giải bài tập trang 108 SGK Toán 8, Giải bài tập trang 109 SGK Toán 8, Giải bài tập hình vuông,download tài liệu miễn phí,tailieuvn, tailieu vn,download tailieu khong ton phi

Chú ý: CHỈ HIỂN THỊ MẪU VÀI TRANG ĐẦU - HÃY DOWNLOAD VỀ ĐỂ XEM FULL TOÀN BỘ 7 TRANG

Hướng dẫn giải bài 79,80,81,82,83,84,85,86 trang 108,109 SGK Toán 8 tập 1

Đoạn trích "Hướng dẫn giải bài 79,80, 81, 82,83, 84, 85,86 trang 108, 109 SGK Toán 8 tập 1: hình vuông" dưới đây sẽ giúp các em dễ dàng tiếp cận và nắm bắt nội dung của tài liệu, mời các em cùng tham khảo.
  
Bài 79 trang 108 SGK Toán 8 tập 1
a) Một hình vuông có cạnh bằng 3cm. Đường chéo của hình vuông đó bằng 6cm, √18cm, 5cm hay 4cm ?
b) Đường chéo của một hình vuông bằng 2dm. Cạnh cảu hình vuông đó bằng: 1dm, 3/2dm, √2dm hay 4/3dm ?
Đáp án và hướng dẫn giải bài 79:
a) Gọi đường chéo của hình vuông có độ dài là a.
Ta có: a2 = 32 + 32 = 18
Suy ra a = √18 (cm)
Vậy đường chéo của hình vuông đó bằng 3√2 (cm).
b) Gọi cạnh của hình vuông là a.
Ta có a2 + a2 + 22 ⇒2 a2 = 4 ⇒ a2 = 2 ⇒ a = √2 (dm)
Vậy cạnh của hình vuông đó bằng √2(cm).

Bài 80 trang 108 SGK Toán 8 tập 1
Hãy chỉ rõ tâm đối xứng của hình vuông, các trục đối xứng của hình vuông.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 79:
Hình vuông có 1 tâm đối xứng là giao điểm 2 đường chéo và 4 trục đối xứng là 2 đường chéo và 2 đường thẳng đi qua trung điểm các cạch đối của hình vuông.

Bài 81 trang 108 SGK Toán 8 tập 1
Cho hình 106. Tứ giác AEDF là hình gì ? Vì sao ?
Đáp án và hướng dẫn giải bài 81:
Tứ giác AEDF là hình vuông.
Giải thích:
Cách 1:
Tứ giác AEDF có EA // DF (cùng vuông góc AF)
DE // FA (cùng vuông góc với AE)
Suy ra AEDF là hình bình hành (theo định nghĩa)
Hình bình hành AEDF có đường chéo AD là phân giác của góc A nên là hình thoi.
Hình thoi AEDF có ∠A= 450+ 450= 900
Nên tứ giác AEDF là hình vuông.
Cách 2:
Xét tứ giác EDFA có ∠A = ∠E = ∠F = 900 ⇒ tứ giác EDFA là hình chữ nhật
mặt khác ∠EAD = ∠FAD = 450 ⇒ AD là phân giác góc ∠EAF
Suy ra tứ giác AEDF là hình vuông.

Bài 82 trang 108 SGK Toán 8 tập 1
Cho hình 107, trong đó ABCD là hình vuông. Chứng minh rằng tứ giác EFGH là hình vuông.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 82:
Ta có :
AD = AB (ABCD là hình vuông)
Hay AH + HD = BE + EA
Mà : HD = EA (gt)
⇒ AH = EB
Xét ΔAHE VÀ ΔBEF, ta có :
∠EAH = ∠FBE = 900(ABCD là hình vuông)
EA = BF (gt)
AH = EB (cmt)
⇒ ΔAHE = ΔBEF
⇒ HE = EF (1) và ∠AEH = ∠BFE
Mà : ∠BEF + ∠BFE = 900
⇒ ∠AEH + ∠BFE = 900
⇒∠HEF = 900
chứng minh tương tự ta được : ∠GHE= 900 và ∠EFG = 900
⇒ Tứ giác ADEF là hình chữ nhật (2)
Từ (1) và (2), suy ra : Tứ giác ADEF là hình vuông.

Luyện tập hình vuông bài 83,84,85,86 trang 109 SGK Toán 8 tập 1 phần hình học
Bài 83 trang 109 SGK Toán 8 tập 1
Các câu sau đúng hay sai ?
a) Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.
b) Tứ giác có hai đường chéo vuông góc nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình thoi.
c) Hình thoi là tứ giác có tất cả các cạnh bằng nhau.
d) Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.
e) Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 83:
Các câu sai: a)(Thiếu tại trung điểm mỗi đường) và d)
Các câu đúng: b), c), e).

Bài 84 trang 109 SGK Toán 8 tập 1
Cho tam giác ABC, D là điểm nằm giữa B và C. Qua D kẻ các đường thẳng song song với AB và AC, chúng cắt các cạnh AC và AB theo thứ tự ở E và F.
a) Tứ giác AEDF là hình gi ? Vì sao ?
b) Điểm D ở vị trí nào trên cạnh BC thì tứ giác AEDF là hình thoi ?
c) Nếu tam giác ABC vuông tại A thì tứ giác AEDF là hình gì ? Điểm D ở vị trí nào trên cạnh BC thì tứ giác AEDF là hình vuông ?
Đáp án và hướng dẫn giải bài 84:
Các em tự ghi giả thiết kết luận.
a) Ta có: DE // AF, DF // AE (gt)
⇒Tứ giác AEDF là hình bình hành. (theo định nghĩa)
b) ) Hình bình hành AEDF là hình thoi khi AD là tia phân giác của góc ∠BAC ⇒ D là giao điểm của phân giác góc ∠BAC với cạnh BC.
c) Khi ∆ABC vuông tại A thì AEDF là hình chữ nhật (vì là hình bình hành có một góc vuông). ⇒ BD ⊥ AC tại tại trung điểm I mỗi đường.
Hình chữ nhật ADEF là hình vuông ⇒ AD là phân giác của góc A ⇒ ΔABC vuông tại A và D là giao điểm của tia phân giác góc A với cạnh BC thì AEDF là hình vuông.

Bài 85 trang 109 SGK Toán 8 tập 1
Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2AD. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, CD. Gọi M là giao điểm của AF và DE, N là giao điểm của BF và CE.
a) Tứ giác ADFE là hình gì ? Vì sao ?
b) Tứ giác EMFN là hình gì ? Vì sao ?
Đáp án và hướng dẫn giải bài 85:
a) Xét Tứ giác ADFE ta có: AE // DF (Do AB//DC)
AE = EB, DF = FC
⇒ AE = DF nên tứ giác ADFE là hình bình hành. (1)
Ta có AD = AE và ∠EAD = 900 (2)
Từ (1) và (2) tứ giác ADFE là hình vuông.
b) Ta có BE //DF và EB = BF ⇒ tứ giác EBFD là hình bình hành ⇒ DE//FB (3)
Tương tự: AE//FC và AE = FC ⇒ tứ giác AECF là hình bình hành ⇒ AF//EC (4)
Từ (3) và (4) ⇒ tứ giác EMFN là hình bình hành
Mặt khác: tứ giác ADFE là hình vuông (cmt) ⇒ ME = MF và ME ⊥ MF ⇒ ∠ EMF = 900
⇒ tứ giác EMFN là hình vuông.

Bài 86 trang 109 SGK Toán 8 tập 1
Đố. Lấy một tờ giấy gấp làm tư rồi cắt chéo theo nhát cắt AB (h.108). Sau khi mở tờ giấy ra, ta được một tứ giác. Tứ giác nhận được là hình gì ? Vì sao ? Nếu ta có OA = OB thì tứ giác nhận được là hình gì ?
Đáp án và hướng dẫn giải bài 86:
Khi cắt một tờ giấy gấp làm tư theo nhát cắt AB. Khi mở tờ giấy ra,ta được 1 tứ giác có 4 cạnh bằng nhau và hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm mỗi đường nên tứ giác đó là hình thoi.
Nếu OA = OB thì hình thoi có hai đường chéo bằng nhau nên tứ giác đó là hình vuông.
  
Để tham khảo dễ dàng hơn, các em vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn để tải "Hướng dẫn giải bài 79,80, 81, 82,83, 84, 85,86 trang 108, 109 SGK Toán 8 tập 1: hình vuông" về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo "Hướng dẫn giải bài 87, 88, 89, 90 trang 111, 112 Toán 8 tập 1".

Để DOWNLOAD TÀI LIỆU
Phải Bấm nút LIKE +1
Sau đó bấm
Download
Tài liệu tương tự có thể bạn quan tâm
 • Hướng dẫn giải bài 79,80,81,82,83,84,85,86 trang 108,109 SGK Toán 8 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 79,80,81,82,83,84,85,86 trang 108,109 SGK Toán 8 tập 1 Tóm tắt lý thuyết hình vuông và hướng dẫn giải bài 79,80,81,82,83,84,85,86 trang 108,109 SGK Toán 8 tập 1. Tài liệu này được trình bày theo bố cục hai phần, phần tóm tắt nội dung lý thuyết bài học và phần còn lại là đáp án giải bài tập sẽ giúp các em học sinh dễ dàng trong việc nắm bắt kiến thức và phương pháp giải bài tập hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 83,84,85,86 trang 109 SGK Hình học 8 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 83,84,85,86 trang 109 SGK Hình học 8 tập 1 Tài liệu trên đây sẽ giúp các em hệ thống lại kiến thức về hình vuông và biết cách giải các bài tập 83,84,85,86 SGK Hình học 8 trang 109. Để hoàn thành tốt bài tập và nâng cao kiến thức, kỹ năng giải bài tập, mời các em cùng cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 82,83,84,85,86 trang 41,42 SGK Toán 7 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 82,83,84,85,86 trang 41,42 SGK Toán 7 tập 1 Tài liệu tóm tắt lý thuyết số vô tỉ, khái niệm căn bậc 2 và Hướng dẫn giải bài 82,83,84,85,86 trang 41,42 SGK Toán 7 tập 1 bao gồm phần tổng hợp kiến thức cốt lõi trong bài học kèm gợi ý giải bài tập. Mời các em tham khảo để hệ thống lại kiến thức bài học và nâng cao kỹ năng giải bài tập.

 • Hướng dẫn giải bài 78,79,80,81,82,83 trang 91,92 SGK Toán 6 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 78,79,80,81,82,83 trang 91,92 SGK Toán 6 tập 1 Tài liệu Tóm tắt lý thuyết nhân hai số nguyên cùng dấu và hướng dẫn giải bài 78,79,80,81,82,83 trang 91,92 SGK Toán 6 tập 1 nhằm hệ thống lại những nội dung trọng tâm và gợi ý đáp án bài tập trong SGK sẽ giúp các em ôn lại kiến thức cũng như rèn luyện kỹ năng giải bài tập hiệu quả. 

 • Hướng dẫn giải bài 75,76,77,78,79, 80,81,82,83 trang 33 SGK Toán 8 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 75,76,77,78,79, 80,81,82,83 trang 33 SGK Toán 8 tập 1 Tóm tắt lý thuyết ôn tập chương 1 và hướng dẫn giải bài 75,76,77,78,79, 80,81,82,83 trang 33 SGK Toán 8 tập 1 mà TaiLieu.VN sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp các em học sinh dễ dàng trong việc tìm kiếm tài liệu về cách giải bài tập trong SGK. Từ đó, các em có thể tham khảo thêm để rèn kỹ năng giải bài tập và nắm vững hơn lý thuyết đã học trên lớp. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 78,79,80,81,82,83 trang 40,41 SGK Toán 6 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 78,79,80,81,82,83 trang 40,41 SGK Toán 6 tập 2 Tài liệu Hướng dẫn giải bài 78,79,80,81,82,83 trang 40,41 SGK Toán 6 tập 2: luyện tập tính chất cơ bản của phép nhân phân số giúp các em rèn luyện  kỹ năng vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học để giải bài tập cụ thể nhằm củng cố khắc sâu nội dung lý thuyết về phép nhân và tính chất cơ bản của phép nhân. 

 • Hướng dẫn giải bài 83,84,85,86,87,88,89,90 trang 36 SGK Toán 6 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 83,84,85,86,87,88,89,90 trang 36 SGK Toán 6 tập 1 Tóm tắt lý thuyết tính chất chia hết của một tổng và hướng dẫn giải bài 83,84,85,86,87,88,89,90 trang 36 SGK Toán 6 tập 1 là tài liệu nhằm hỗ trợ các em trong quá trình tự trau dồi và rèn luyện kỹ năng giải bài tập liên quan đến bài học. 

 • Hướng dẫn giải bài 83,84,85,86,87 trang 99,100 SGK Toán 9 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 83,84,85,86,87 trang 99,100 SGK Toán 9 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết luyện tập diện tích hình tròn, hình quạt và hướng dẫn giải bài 83,84,85,86,87 trang 99,100 SGK Toán 9 tập 2 là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh tự củng cố lại kiến thức, luyện tập các dạng bài tập Toán diện tích hình tròn, hình quạt trong chương 3. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 78,79,80,81,82 trang 33 SGK Đại số 6 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 78,79,80,81,82 trang 33 SGK Đại số 6 tập 1 Tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang 33 SGK định hướng và gợi ý cách giải các bài tập nhằm giúp các em ôn tập và nắm vững hơn nội dung chính của bài học. Bên cạnh đó, việc tham khảo tài liệu còn giúp các em dễ dàng hoàn thiện bài tập của mình, nắm được cách giải để vận dụng vào giải các bài tập liên quan đến thứ tự thực hiện phép tính.

 • Hướng dẫn giải bài 77,78,79,80,81,82 trang 98,99 SGK Toán 9 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 77,78,79,80,81,82 trang 98,99 SGK Toán 9 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết diện tích hình tròn, hình quạt và hướng dẫn giải bài 77,78,79,80,81,82 trang 98,99 SGK Toán 9 tập 2 sẽ giúp các em ôn tập, hệ thống lại kiến thức lý thuyết và bài tập áp dụng về hình tròn, hình quạt tròn. Mời các các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 trang 32,33 SGK Toán 6 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 trang 32,33 SGK Toán 6 tập 1 Tóm tắt lý thuyết thứ tự thực hiện các phép tính và hướng dẫn giải bài 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 trang 32,33 SGK Toán 6 tập 1 là tài liệu tham khảo bổ ích giúp các em biết cách giải tập chính xác, dễ hiểu để nắm vững kiến thức cơ bản của bài học.

 • Hướng dẫn giải bài 84,85,86,87,88,89 trang 92,93 SGK Toán 6 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 84,85,86,87,88,89 trang 92,93 SGK Toán 6 tập 1 Tài liệu Hướng dẫn giải bài 84,85,86,87,88,89 trang 92,93 SGK Toán 6 tập 1: luyện tập nhân 2 số nguyên cùng dấu tổng hợp các gợi ý đáp án và phương pháp giải bài tập hiệu quả nhằm giúp các em nắm vững kiến thức lý thuyết của bài học.

 • Hướng dẫn giải bài 84,85,86,87,88 trang 43 SGK Toán 6 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 84,85,86,87,88 trang 43 SGK Toán 6 tập 2 Tài liệu Tóm tắt lý thuyết phép chia phân số và hướng dẫn giải bài 84,85,86,87,88 trang 43 SGK Toán 6 tập 2 giới thiệu tóm lược các kiến thức trọng tâm đã học về số nghịch đảo, phép chia phân số nhằm giúp các em vận dụng vào quá trình giải bài tập dễ dàng hơn. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 81,82,83 trang 41 SGK Đại số 6 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 81,82,83 trang 41 SGK Đại số 6 tập 2 Với mong muốn giúp các em học sinh làm quen, luyện tập cũng như hệ thống lại kiến thức đã học một cách nhanh chóng và hiệu quả. TaiLieu.VN gửi đến các em tài liệu hướng dẫn giải bài tập SGK trang 41. Tài liệu bao gồm lời giải chi tiết, rõ ràng tương ứng với từng bài tập trong SGK sẽ giúp cho các em học sinh ôn tập dễ dàng. Sau đây mời các em cùng tham khảo!

 • Hướng dẫn giải bài 5,6,7,8,9,10 trang 82,83 SGK Toán 7 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 5,6,7,8,9,10 trang 82,83 SGK Toán 7 tập 1 Tài liệu tóm tắt lý thuyết luyện tập hai góc đối đỉnh và Hướng dẫn giải bài  5,6,7,8,9,10 trang 82,83 SGK Toán 7 tập 1 sẽ giúp các em dễ dàng nắm bắt kiến thức nội dung bài học và biết được các bước triển khai một bài tập trong SGK. Mời các em cùng tham khảo!

 • Hướng dẫn giải bài 18,19 trang 83,84 SGK Toán 9 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 18,19 trang 83,84 SGK Toán 9 tập 1 Tài liệu tóm tắt lý thuyết bảng lượng giác và hướng dẫn giải bài 18,19 trang 83,84 SGK Toán 9 tập 1 trình bày kiến thức lý thuyết và cách giải bài tập về lượng giác từ đó các em có thể kiểm tra, ôn tập, củng cố kiến thức đồng thời nắm vững được phương pháp, phân loại được các dạng bài tập. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 73,74,75,76,77,78,79,80,81 trang 36,37,38 SGK Toán 7 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 73,74,75,76,77,78,79,80,81 trang 36,37,38 SGK Toán 7 tập 1 Tóm tắt lý thuyết làm tròn số và Hướng dẫn giải bài 73,74,75,76,77,78,79,80,81 trang 36,37,38 SGK Toán 7 tập 1 là tài liệu giúp các em học sinh nắm vững các kiến thức trọng tâm của bài như: Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại, nếu chữ số đầu tiên bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại, tài liệu kèm theo hướng dẫn giải chi tiết. Mời các em tham khảo!

 • Hướng dẫn giải bài 20,21,22,23,24,25 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 20,21,22,23,24,25 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 1 Tài liệu tóm tắt lý thuyết đường trung bình của tam giác và của hình thang kèm theo hướng dẫn giải bài 20,21,22,23,24,25 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 1 mà TaiLieu.VN sưu tầm và tổng hợp sẽ giúp các em học sinh củng cố lại kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập trong SGK. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 19,20,21,22 trang 108,109 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 19,20,21,22 trang 108,109 SGK Toán 8 tập 2 Tóm tắt lý thuyết hình lăng trụ đứng và hướng dẫn giải bài 19,20,21,22 trang 108,109 SGK Toán 8 tập 2. Tài liệu này sẽ giúp các em học sinh củng cố lại kiến thức về định nghĩa, quy tắc biến đổi và cách giải bất phương trình một ẩn. Thêm vào đó, tài liệu còn hướng dẫn giải 4 bài tập SGK Toán 8 tập 2 trang 108, 109. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9 trang 107,108,109 SGK Toán 7 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9 trang 107,108,109 SGK Toán 7 tập 1 Tóm tắt lý thuyết tổng ba góc của một tam giác và Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9 trang 107,108,109 SGK Toán 7 tập 1 là tài liệu tóm tắt nội dung chính trong bài học kèm hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập lại nội dung bài học và rèn luyện kỹ năng giải bài tập. Mời các em tham khảo!