of x

Hướng dẫn giải bài 56,57,58,59,60,61 trang 92 SGK Toán 8 tập 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 40 | Page: 5 | FileSize: 0.62 M | File type: PDF
40 lần xem

Hướng dẫn giải bài 56,57,58,59,60,61 trang 92 SGK Toán 8 tập 2 bao gồm những đáp án giúp các em học sinh biết cách giải bài ôn tập chương 3 hình học SGK Toán 8. Để nắm phương pháp giải bài tập hiệu quả, mời các em cùng tham khảo tài liệu.

Bình luận

Nội dung

Mời các em học sinh cùng tham khảo đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 56,57,58,59,60,61 trang 92 SGK Toán 8 tập 2: Bài ôn tập chương 3 hình học” dưới đây để nắm rõ nội dung hơn. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 53,54,55 trang 87 SGK Toán 8 tập 2".

Đáp án và hướng dẫn Giải bài ôn tập chương 3 hình học 8: Bài 56,57,58, 59,60,61 trang 92 SGK Toán 8 tập 2 – Tam giác đồng dạng.
Bài 56 trang 92 SGK Toán 8 tập 2 – Ôn tập chương 3 hình 8
Xác định tì số củaa hai đoạn thẳng AB và CD trong các trường hợp sau :
a) AB = 5cm, CD = 15cm ;
b) AB = 45dm, CD = 150cm ;
c) AB = 5
Đáp án và hướng dẫn giải bài 56:
a) AB/CD = 5/15 = 1/3
b) Ta có: AB = 45dm = 450cm và CD =150cm =15 dm
AB/CD = 45/15 = 3 hoặc AB/CD = 450/150 = 3
c) Ta có: AB = 5CD ⇒ AB/CD = 5CD/CD = 5 với chọn đoạn thẳng CD = 1 (đơn vị đo)

Bài 57 trang 92 SGK Toán 8 tập 2 – Ôn tập chương 3 hình 8
Cho tam giác ABC (AB < AC). vẽ đường cao AH, đường phân giác AD, đường trung tuyến A. Có nhận xét về vị trí của ba điểm H,D,M.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 57:
Ta có AD là phân giác góc BAC của ΔABC
⇒ DB/DC = AB/AC mà AB ⇒ DB/DC < 1 ⇒ DB AM là trung tuyến của ΔABC ⇒ BM = MC
DB < DC ⇒ DB + DC < DC + CD ⇒ BC < 2DC
⇒ 2MC < 2DC ⇒ MC < DC ⇒ M nằm giữa hai điểm D và C (1)
⇒ Tia AD nằm giữa hai tia AC và AH (2)
Từ (1) và (2) ta có: điềm D nẵm giữa hai điểm H và M.

Bài 58 trang 92 SGK Toán 8 tập 2 – Ôn tập chương 3 hình
Cho tam giác cân ABC (AB = AC), Vẽ các đường cao BH, CK (h.66).
a) Chứng minh BK = CH.
b) Chứng minh KH//BC.
c) Cho biết BC = a, AB = AC = b. Tính dộ dài đoạn thầne HK.
Hướng dẫn câu c)
  • Vẽ thêm đường cao AI, xét hai tam giác đồng dạng IAC và HBC rồi tính CH
  • Tiếp theo, xét hai tam giác đồng dạng AKH và ABC rồi tính HK.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 58:
a) Xét hai tam giác vuông HBC và KCB
∠BCH = ∠CBK (Δ ABC cân tại A) BC cạnh chung
⇒ ΔHBC = ΔKCB (cạnh huyền, góc nhọn)
⇒ CH = BK
b) Ta có: AB = AC (ΔABC cân tại A) và CH = BK
AK = AB – BK và AH = AC – CH ⇒ AK = AH
⇒ AK/AB = AH/AC ⇒ KH//BC
c) Kẻ đường cao AI của Δ ABC và xét Δ IAC
ΔHBC có ∠ACI = ∠BCH
⇒ ΔIAC ∽ ΔHBC(g.g) ⇒ AC/BC = IC/HC ⇒ HC = IC.BC / AC = a2/2b

Bài 59 trang 92 SGK Toán 8 tập 2 – Ôn tập chương 3 hình
Hình thang ABCD (AB // CD) có AC và BD cắt nhau lại O, AD và BC cắt nhau lại K. Chứng minh rằng OK đi qua trung điếm của các cạnh AB và CD.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 59:
Vẽ đường thẳng EF đi qua O và song song CD.
Ta có EO//DC ⇒ OE/DC = AO/AC (1)
OF//DC ⇒ OF/DC = BO/BD (2)
Ta có: AB//DC ⇒ OA/OC = OB/OD
⇒ OA/ (OC + OA) = OB/(OD+ OB) ⇒ OA/AC = OB/BD (3)
Từ (1),(2),(3) ta có OE/DC = OF/DC ⇒ OE = OF
Ta có AB//EF
⇒ AN/EO = KN/KO và BN/FO = KM/KO
⇒ AN/EO = BN/FO ⇒ AN = BN
Tương tự: FE//DC ⇒ EO/DM = KO/KM
và FO/CM = KO/KM ⇒EO/DM=FO/CM ⇒ DM=CM
suy ra đường thẳng OK đi qua trung điểm của các cạnh AB và CD.

Bài 60 trang 92 SGK Toán 8 tập 2 – Ôn tập chương 3 hình
Cho tam giác vuôn ABC. ∠A = 90°, C = 30° và đường phân giác BD (D thuộc cạnh AC).
a) Tính tỉ số AD/CD
b) Cho biết độ dài AB = 12,5cm, hãy tính chu vi và diện tích của tam giác ABC.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 60:
a) Ta có ΔABC vuông tại A và ∠C = 300
⇒AB = 1/2BC ⇒ BC = 2AB
Vì BD là phân giác ⇒ DA/DC = AB/BC = AB/2AB =1/2
b) AB = 12,5 cm ⇒ BC = 25 cm
Áp dụng định lí pitago vào tam giác ABC vuông tại A ta có :
AC2= BC2 – AB2 = 252 – 12,52
AC = 21,65 (cm)
CABC = AB+ BC+ CA =12,5+25+21,65 = 59,15(cm)
SABC = 1/2AB.AC =1/2.12,5.21,65 = 135,31 (cm2)

Bài 61 trang 92 SGK Toán 8 tập 2 – Ôn tập chương 3 hình
Tứ giác ABCD có AB = 4cm, BC = 20cm, CD = 25cm, DA = 8cm, đường chéo BD = 10cm.
a) Nêu cách vẽ tứ giác ABCD có kích thước đã cho ở trên
b) Các tam giác ABD và BDC có đồng dạng với nhau không ? Vì sao ?
c) Chứng minh rằng AB//CD
Đáp án và hướng dẫn giải bài 61:

a)Vẽ tam giác BDC có BD = 10c,, DC =25cm và BC = 20cm
– Vẽ DC = 25 cm
– Vẽ đường tròn tâm D, bán kính R = 10cm và đường tròn tâm C, bán kính R = 20cm và giao điểm của 2 đường tròn trên là điểm B
* Vẽ điểm A: vẽ đường tròn tâm B, bán kính bằng 4 cm và đường tròn tâm D, bán kính bằng 8 cm. Giao điểm của hai đường tròn là A.
Tứ giác ABCD thỏa mãn các điều kiện bài toán.
b) Ta có AB/BD = 4/10 =2/5; BD/DC =10/25=2/5 và AD/BC = 8/20 =2/5
⇒ AB/BD = BD/DC = AD/BC = 2/5 ⇒ ΔABD ∽ ΔBDC
c) Ta có ΔABD ∽ ΔBDC ⇒ góc ∠ABD = ∠BDC ⇒ AB//DC

Để tiện tham khảo “Hướng dẫn giải bài 56,57,58,59,60,61 trang 92 SGK Toán 8 tập 2: Bài ôn tập chương 3 hình học”, các em có thể đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn để tải về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo "Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 96,97 SGK Toán 8 tập 2".

1071304

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm