website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu Hướng dẫn giải bài 51,52,53,54,55,56,57,58 trang 127,128,129 SGK Toán 8 tập 2

Hướng dẫn giải bài 51,52,53,54,55,56,57,58 trang 127,128,129 SGK Toán 8 tập 2

Tên file: huong-dan-giai-bai-51a52a53a54a55a56a57a58-trang-127a128a129-sgk-toan-8-tap-2.pdf

Ngày chia sẽ:

Ngày cập nhật: 1/5/2017 9:17:19 PM

Kích thước: 1.08 M

Số trang: 10 trang

Dạng file:

Download file dạng .PDF (Adobe Acrobat )

Download: Download Miễn phí

Chú ý: ĐÂY LÀ TÀI LIỆU .PDF,PDF HÃY DOWNLOAD VỀ ĐỂ XEM, LIKE +1 sau đó Bấm Download

Hướng dẫn giải bài 51,52,53,54,55,56,57,58 trang 127,128,129 SGK Toán 8 tập 2 sẽ gợi ý cho các em học sinh trình tự các bước giải bài tập phần ôn tập chương 4 hình học SGK Toán 8 trang 127,128,129. Để nắm phương pháp giải bài tập hiệu quả, mời các em cùng tham khảo tài liệu.

Tải tài liệu Hướng dẫn giải bài 51,52,53,54,55,56,57,58 trang 127,128,129 SGK Toán 8 tập 2 miễn phí ,Download tài liệu Hướng dẫn giải bài 51,52,53,54,55,56,57,58 trang 127,128,129 SGK Toán 8 tập 2 miễn phí tại tailieumienphi.vn bạn có thể thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,dang file PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Từ khóa: Hướng dẫn giải bài tập Toán 8, Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Chương 4 Hình lăng trụ đứng, Chương 4 Hình chóp đều, Giải bài tập trang 127 SGK Toán 8, Giải bài tập trang 128 SGK Toán 8, Giải bài tập trang 129 SGK Toán 8, Giải bài tập hình lăng trụ đứng, Giải bài ôn tập chương 4 hình học 8, Giải bài tập hình chóp đều,download tài liệu miễn phí,tailieuvn, tailieu vn,download tailieu khong ton phi

Chú ý: CHỈ HIỂN THỊ MẪU VÀI TRANG ĐẦU - HÃY DOWNLOAD VỀ ĐỂ XEM FULL TOÀN BỘ 10 TRANG

Hướng dẫn giải bài 51,52,53,54,55,56,57,58 trang 127,128,129 SGK Toán 8 tập 2

Dưới đây là đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 51,52,53,54,55,56,57,58 trang 127,128,129 SGK Toán 8 tập 2: Ôn tập chương 4 hình học” sẽ giúp các em hình dung nội dung tài liệu chi tiết hơn. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50 trang 123,124,125 SGK Toán 8 tập 2".

Đáp án và hướng dẫn Giải bài 51 trang 127; bài 52,53,54,55 trang 128; bài 56,57,58 trang 129 SGK Toán 8 tập 2: Ôn tập chương 4 hình học lớp 8.
Bài 51 trang 127 SGK Toán 8 tập 2
Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của lăng trụ đứng có chiều cao h và đáy lần lượt là:
a) Hình vuông cạnh a;
b) Tam giác đều cạnh a
c) Lục giác đều cạnh a
d) Hình thang cân, đáy lớn là 2a, các cạnh còn lại bằng a
e) Hình thoi có hai đường chéo là 6a và 8a
Đáp án và hướng dẫn giải bài 51:
* Đối với hình lăng trụ đứng: Độ dài cạnh bên bằng chiều cao của hình lăng trụ
Diện tích xung quanh = chu vi đáy nhân với chiều cao
Diện tích toàn phần = Diện tích xung quanh cộng với hai lần diện tích đáy
Thể tích = chiều cao nhân với diện tích đáy
a) Hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông cạnh bằng a
Sxq = 4a.h = 4ah
Stp = Sxq + 2Sd = 4ah + 2a² = 2a(2h + a)
V = h.Sd = ha²
b)
Hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều cạnh a
Sxq = 3a.h = 3ah
Stp = Sxq + 2Sd
c) Hình lăng trụ đứng có đáy là lục giác đều cạnh a. Sxq = 6a.h = 6ah
Diện tích đáy của lục giác đều có cạnh bằng a bằng 6 lần diện tích của tam giác đều có cạnh bằng a
Stp = Sxq + 2.Sd = 6ah + 2.6(a²√3/4) = 6ah + 3a²√3
d) Hình lăng trụ đứng có đáy là hình thang cân, đáy lớn là 2a, các cạnh còn lại bằng a
Sxq + (2a + a + a + a).h = 5ah
Xét hình thang cân ABCD, kẻ AH ⊥ DC

⇒ DH = a/2 và
Diện tích hình thang ABCD:
 
e)
 
Hình lăng trụ đứng có đáy là hình thoi có hai đường chéo là 6a và 8a. Xét hình thoi ABCD có AC = 8a, BD = 6a và AC ⊥ BD tại trung điểm H nên
BH = BD/2 = 3a và AH = AC/2 = 4a
Xét ΔAHB : AB = √(AH² + BH²) = √25a² = 5a
Sxq = 4.5a.h = 20ah²
Diện tích đáy: Sd = (AC.BD)/2 = (8a.6a)/2 = 24a²
Stp = Sxq + 2.Sd = 20ah + 2.24a² = 20ah + 48a²
V = h.Sd = h.24a² = 24ha²

 Bài 52 trang 128 SGK Toán 8 tập 2
Tính diện tích toàn phần của thanh gỗ như ở hình 142 (mặt trước, mặt sau của thanh gỗ là những hình thang cân, bốn mặt còn lại đều là những hình chữ nhật, cho biết √10 ≈ 3,16)
Đáp án và hướng dẫn giải bài 52:
Diện tích xanh quanh: Sxq = (6 + 3 + 3,5 + 3,5) .11,5 = 184 (cm²)
Xét hình thang cân ABCD, kẻ AH ⊥ DC
=> DH = 1,5 cm; AH = √(3,5² – 1,5²) = √10 ≈ 3,16
Diện tích hình thang ABCD:
S = (AB + CD)/2 .AH = (6+3)/2 .√10 = 9√10/2 = 27,72
Stp = Sxq + 2.Sd = 184 + 2. (9√10)/2 = 184 + 9√10 = 212,44 (cm²)

 Bài 53 trang 128 SGK Toán 8 tập 2
Thùng chứa của xe ở hình 143 có dạng lăng trụ đứng tam giác, các kích thước cho trên hình, Hỏi dung tích của thùng chứa là bao nhiêu?
Đáp án và hướng dẫn giải bài 53:
Thùng chứa của xe hình 143 SGK là hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác, cạnh đáy = 80 cm, chiều cao 50cm và cạnh bên 60cm. Dung tích của thùng bằng thể tích của hình lăng trụ đó.
Diện tích đáy: Sd = 1/2. 50.80 = 200 (cm²)
Thể tích: V =h.Sd = 200.60 = 12000 (cm³)
Vậy Dung tích của thùng chứa là 12000 cm³

Bài 54 trang 128 SGK Toán 8 tập 2
Người ta muốn đổ một tấm bê tông dày 3cm, bề mặt của tấm bê tông có các kích thước như ở hình 144.
a) Số bê tông cần phải có là bao nhiêu?
b) Cần phải có bao nhiêu chuyến xe để chở số bê tông cần thiết để chở số bê tông, nếu mỗi xe chứa 0,06 m³? (Không tính số bê tông dư thừa hoặc rơi vãi)
Đáp án và hướng dẫn giải bài 54:
Hình vẽ hoàn chỉnh
a) Số bê tông cần đổ bằng thể tích của hình lăng trụ đứng có đáy ngũ giác ABCDE, chiều cao 3cm = 0,03m . Kẻ AH ⊥ CD thì tứ giác ABCH là hình thang vuông tại C và H, tứ giác AHDE là hình chữ nhật và HC = CD -DH = CD – AE = 4,2 – 2,15 = 2,05 (m)
Diện tích hình thang vuông BCHA:
8,9175 m²
Diện tích hình chữ nhật AHED:
S1 = AE.ED = 2,15.5,1 = 10,965 (m²)
Diện tích ngũ giác ABCDE:
Sd = S1 + S2 = 8,9175 + 10,965 = 19,8825 (m²)
Thể tích hình lăng trụ đứng: V =hSd = 0,03.19,8825 ≈ 0,5964 (m³)
b) Số chuyến xe cần chở: n = V/0,06 = 0,5964/0,06 = 9,94 ≈ 10 (chuyến)

 Bài 55 trang 128 SGK Toán 8 tập 2
A,B,C,D là các đỉnh của một hình hộp chữ nhật. Hãy quan sát hình 145 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:
Đáp án và hướng dẫn giải bài 55:
Xét ΔVDCB : DB² = DC² + CB²
ΔVDBA : AD² = DB² + AB² = CD² + BC² + AB²
* AD = √(CD² + BC² + AB²) = √(2² + 2² + 1²) = √9 = 3
CD² = √(AD² – CD² – AB²) = √(7² – 2² – 3²) = √36 = 6
* CB = √(AD² – CD² – AB²) = √(11² – 9² – 2²) = √36 = 6
AB = √(AD² – CD² – BC²) = √(25² – 20² – 12²) = √81 = 9

 Bài 56 trang 129 SGK Toán 8 tập 2
Một cái lều ở trại hè có dạng lăng trụ đứng tam giác(với các kích thước trên hình 146)
a) Tính thể tích khoảng trống ở bên trong lều?

b) Số vải bạt cần phải có để dựng lều đó là bao nhiêu? (không tính các mép và nếp gấp của lều)
Đáp án và hướng dẫn giải bài 56:
a) Thể tích khoảng không ở bên trong lều bằng thể tích hình lăng trụ đứng có cạnh bên b = 5m, đáy là tam giác có cạnh đáy a = 3,2m và chiều cao h = 1,2 m
Diện tích đáy:
Thể tích: V = Sd .b = 1,92.5 = 9,6 (m³)
b) Số vải bạt cần phải có để dựng lều bằng diện tích hai hình chữ nhật và hai đáy.
Diện tích hình chữ nhật có chiều dài 5 và chiều rộng 2 là: S1 = 10 (m²)
Diện tích đáy: Sd = 1,92 (m²) – Câu a đã tính
Số vải bạt là S = 2Sd + 2S1 = 2.1,92 + 2.10 = 23,84 (m²)

 Bài 57 trang 129 SGK Toán 8 tập 2
Tính thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều sau đây (h.147 và h148) (√ ≈ 1,73)
Hướng dẫn: Hình chóp L.EFGH cũng là hình chóp đều
Hình 147 ,148
Đáp án và hướng dẫn giải bài 57:
a)     Tam giác BCD đều có cạnh BC = 10cm nên chiều cao h = (BC√3)/2
Diện tích:
 
Thể tích:
b) Diện tích hình vuông ABCD là S = AB² = 400 (cm²)
Thể tích hình chóp đều L.ABCD là:
V1 = 4000 cm³
Diện tích hình vuông EFGH là S1 = EF² = 100 (cm²)
Thể tích hình chóp đều L.EFGH là:
V2 = 500 cm³
Thể tích hình chóp cụt đều EFGH.ABCD là:
V = V1 – V2 = 4000 – 500 = 3500 (cm³)

 Bài 58 trang 129 SGK Toán 8 tập 2
Tính thể tích của hình cho trên hình 149 với các kích thước kèm theo.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 58:
Thể tích của hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh a = 3m và cạnh bên b = 6m là: V1 = 3² .6 = 54 (m³)
Thể tích hình chóp đều có đáy là hình vuông cạnh bằng 7,5m chiều cao AB = 7,5m là:
V2 = 1/3.7,5.7,5² = 140,625 (m³)
Thể tích hình chóp đều có đáy là hình vuông cạnh bằng 3m và chiều cao OB = 3m là: V3 = 1/3.3.3² = 9 (m³)
Thể tích hình chóp cụt đều:
V4 = V2 – V3 = 140,625 – 9 = 131,625 (m³)
Thể tích của hình cho trên hình 149 là:

V = V1 + V4 = 54 + 131,625 = 185,625 (m³)

Để tham khảo toàn bộ nội dung của “Hướng dẫn giải bài 51,52,53,54,55,56,57,58 trang 127,128,129 SGK Toán 8 tập 2: Ôn tập chương 4 hình học”, các em có thể đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn để tải về máy. 

Để DOWNLOAD TÀI LIỆU
Phải Bấm nút LIKE +1
Sau đó bấm
Download
Tài liệu tương tự có thể bạn quan tâm
 • Hướng dẫn giải bài 51,52,53,54,55,56,57,58 trang 127,128,129 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 51,52,53,54,55,56,57,58 trang 127,128,129 SGK Toán 8 tập 2 Hướng dẫn giải bài 51,52,53,54,55,56,57,58 trang 127,128,129 SGK Toán 8 tập 2 sẽ gợi ý cho các em học sinh trình tự các bước giải bài tập phần ôn tập chương 4 hình học SGK Toán 8 trang 127,128,129. Để nắm phương pháp giải bài tập hiệu quả, mời các em cùng tham khảo tài liệu.

 • Hướng dẫn giải bài 51,52,53,54,55,56,57,58 SGK trang 24,25 Toán 8 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 51,52,53,54,55,56,57,58 SGK trang 24,25 Toán 8 tập 1 Tóm tắt lý thuyết phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp và hướng dẫn giải bài 51,52,53, 54,55,56, 57,58 SGK Toán 8 tập 1 trang 24,25 nhằm chia sẻ đến các em học sinh về cách giải bài tập trong SGK thông qua việc tóm tắt các nội dung kiến thức chính của bài học. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 50,51,52,53,54,55,56 trang 58,59 SGK Toán 8 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 50,51,52,53,54,55,56 trang 58,59 SGK Toán 8 tập 1 Tóm tắt lý thuyết luyện tập biến đổi các biểu thức hữu tỉ - giá trị của phân thức và hướng dẫn giải bài 50,51,52,53,54,55,56 trang 58,59 SGK Toán 8 tập 1 là tài liệu nhằm hệ thống lại những nội dung cốt lõi của bài học giúp các em học sinh dễ dàng trong việc ôn tập và củng cố kiến thức. Bên cạnh đó, các em  sẽ nắm vững trình tự các bước giải bài tập hiệu quả mà tài liệu này chia sẻ. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 50,51,52,53,54,55,56 trang 33,34 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 50,51,52,53,54,55,56 trang 33,34 SGK Toán 8 tập 2 Hướng dẫn giải bài 50,51,52,53,54,55,56 trang 33,34 SGK Toán 8 tập 2 nhằm chia sẻ cho các em học sinh về cách giải các bài ôn tập chương 3 đại số SGK Toán 8 trang 33,34. Để nắm phương pháp giải bài tập hiệu quả, mời các em cùng tham khảo tài liệu.

 • Hướng dẫn giải bài 52,53,54,55,56,57,58,59 trang 29,30,31 SGK Toán 6 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 52,53,54,55,56,57,58,59 trang 29,30,31 SGK Toán 6 tập 2 Tài liệu Hướng dẫn giải bài 52,53,54,55,56,57 trang 29,30,31 SGK Toán 6 tập 2: luyện tập tính chất cơ bản của phép cộng phân số nhằm giúp các em nhớ lại các tính chất cơ bản đã học, rèn luyện kỹ năng làm đúng dãy các phép tính với phân số trong trường hợp đơn giản. Ngoài ra các em còn có thể vận dụng được quy tắc cộng hai phân số và tính chất của phân số vào làm bài tập.

 • Hướng dẫn giải bài 52,53,54,55,56,57 trang 79,80 SGK Toán 7 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 52,53,54,55,56,57 trang 79,80 SGK Toán 7 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết tính chất ba đường trung trực của tam giác và Hướng dẫn giải bài 52,53,54,55,56,57 trang 79,80 SGK Toán 7 tập 2 gồm phần tóm tắt kiến thức trọng tâm của bài học như: Các định lí đường trung trực của tam giác, tính chất đường trung trực của tam giác,... và phần gợi ý giải bài tập. Mời các em học sinh cùng tham khảo!

 • Hướng dẫn giải bài 53,54,55,56,57,58,59 trang 124 SGK Toán 6 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 53,54,55,56,57,58,59 trang 124 SGK Toán 6 tập 1 Tài liệu tóm tắt lý thuyết vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài và hướng dẫn giải bài 53,54,55,56,57,58,59 trang 124 SGK Toán 6 tập 1 giúp các em ôn tập lại cách vẽ đoạn thẳng trên tia, dấu hiệu nhận biết một điểm nằm giữa hai điểm khác để vận dụng vào cách giải các bài tập. Mời các em tham khảo!

 • Hướng dẫn giải bài 126,127,128,129,130,131 trang 54,55 SGK Toán 6 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 126,127,128,129,130,131 trang 54,55 SGK Toán 6 tập 2 Tài liệu Tóm tắt lý thuyết tìm một số biết giá trị một phân số của nó và hướng dẫn giải bài 126,127,128,129,130,131 trang 54,55 SGK Toán 6 tập 2 giúp các em dễ dàng hoàn thành bài tập của mình dựa vào những gợi ý đáp án và cách giải toán cụ thể. Bên cạnh đó các em có thể khái quát lại và nắm vững hơn nội dung lý thuyết đã học.

 • Hướng dẫn giải bài 53,54,55,56,57,58,59,60 trang 89,90 SGK Toán 9 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 53,54,55,56,57,58,59,60 trang 89,90 SGK Toán 9 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết tứ giác nội tiếp và hướng dẫn giải bài 53,54,55,56,57,58,59,60 trang 89,90 SGK Toán 9 tập 2 sẽ giúp các em ôn tập, biết định nghĩa tứ giác nội tiếp, tính chất về góc của tứ giác nội tiếp, kỹ năng sử dụng được tính chất của tứ giác nội tiếp trong làm toán và thực hành. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 52,53,54,55 trang 128 SGK Hình học 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 52,53,54,55 trang 128 SGK Hình học 8 tập 2 Tài liệu với các gợi ý đáp án và cách giải cho từng bài tập trang 128 sẽ giúp các em ghi nhớ và khắc sâu nội dung chính của bài học để từ đó vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập liên quan. Mời các em tham khảo, chúc các em học tốt!

 • Hướng dẫn giải bài 56,57,58 trang 129 SGK Hình học 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 56,57,58 trang 129 SGK Hình học 8 tập 2 Tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang 129 sẽ giúp các em tiết kiệm thời gian hơn trong việc tìm kiếm tài liệu hoàn thành bài tập về nhà. Nội dung trọng tâm của tài liệu gồm phần gợi ý trả lời và phương pháp giải các bài tập cụ thể. Hy vọng đây sẽ là tài liệu bổ trợ đắc lực cho các em trong quá trình rèn luyện và nâng cao các kĩ năng làm bài.

 • Hướng dẫn giải bài 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 trang 82,83 SGK Toán 6 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 trang 82,83 SGK Toán 6 tập 1 Tóm tắt lý thuyết phép trừ hai số nguyên và hướng dẫn giải bài 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 trang 82,83 SGK Toán 6 tập 1 gồm phần tóm tắt nội dung chính của bài học và định hướng phương pháp giải bài tập. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 54,55,56,57,58,59,60 trang 103,104 SGK Toán 7 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 54,55,56,57,58,59,60 trang 103,104 SGK Toán 7 tập 1 Hướng dẫn giải bài 54,55,56,57,58,59,60 trang 103,104 SGK Toán 7 tập 1: Ôn tập chương 1 hình là tài liệu chia sẻ đến các em học sinh lớp 7 phương pháp giải bài tập áp dụng cụ thể cho từng bài. Mời các em  tham khảo để hệ thống lại kiến thức chương 1 và nâng cao kỹ năng giải bài tập. Chúc các em học tập tốt!

 • Hướng dẫn giải bài 53,54,55,56,57 trang 80 SGK Hình học 7 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 53,54,55,56,57 trang 80 SGK Hình học 7 tập 2 Tài liệu giải bài tập trang 80 giúp các em nắm được phương pháp giải bài tập tính chất đường trung trực của tam giác theo đúng yêu cầu. Mời các em tham khảo để hệ thống lại kiến thức bài học và nâng cao kỹ năng trả lời câu hỏi chính xác. Chúc các em học tốt!

 • Hướng dẫn giải bài 54,55,56,57,58 trang 30 SGK Toán 7 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 54,55,56,57,58 trang 30 SGK Toán 7 tập 1 Tóm tắt lý thuyết tính chất của dãy tỉ số bằng nhau và Hướng dẫn giải bài 54,55,56,57,58 trang 30 SGK Toán 7 tập 1 là tài liệu được sưu tầm và chọn lọc khá kỹ càng nhằm mục đích chia sẻ đến các em học sinh phương pháp học tập hiệu quả thông qua tham khảo phần tóm tắt kiến thức trọng tâm của bài kèm hướng dẫn giải chi tiết. Mời các em tham khảo!

 • Hướng dẫn giải bài 51,52,53,54,55 trang 25 SGK Toán 6 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 51,52,53,54,55 trang 25 SGK Toán 6 tập 1 Tài liệu Hướng dẫn giải bài 51,52,53,54,55 trang 25 SGK Toán 6 tập 1 trình bày phương pháp giải bài tập đơn giản, rõ ràng giúp các em nhanh chóng hoàn thiện bài tập của mình. Ngoài ra các em có thể củng cố lại kỹ năng giải bài và ghi nhớ lâu hơn nội dung lý thuyết.

 • Hướng dẫn giải bài 53,54,55,56,57 trang 30 toán 9 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 53,54,55,56,57 trang 30 toán 9 tập 1 Tài liệu tóm tắt lý thuyết luyện tập biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai và hướng dẫn giải bài 53,54,55,56,57 trang 30 toán 9 tập 1 giúp các em hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học, rèn luyện kĩ năng trả lời câu hỏi và vận dụng vào giải các dạng bài tập của phần này một cách nhanh chóng. Sau đây mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

 • Hướng dẫn giải bài 53,53,55,56,57,58,59,60,61,62 trang 131,132,133 SGK Toán 7 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 53,53,55,56,57,58,59,60,61,62 trang 131,132,133 SGK Toán 7 tập 1 Tóm tắt lý thuyết định lý Pytago và Hướng dẫn giải bài 53,53,55,56,57,58,59,60,61,62 trang 131,132,133 SGK Toán 7 tập 1 là tài liệu tóm tắt phần kiến thức chính trong bài học kèm hướng dẫn giải chi tiết các bài tập trong bài học. Mời các em học sinh cùng tham khảo để củng cố kiến thức và biết cách giải bài tập theo đúng trình tự logic. Chúc các em đạt kết quả cao trong học tập!

 • Hướng dẫn giải bài 53,54,55 trang 87 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 53,54,55 trang 87 SGK Toán 8 tập 2 Tóm tắt lý thuyết ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng và hướng dẫn giải bài 53,54,55 trang 87 SGK Toán 8 tập 2. Tài liệu này tóm tắt lại những nội dung chính của bài học mà học sinh cần nắm để vận dụng giải bài tập. Tài liệu còn chia sẻ những gợi ý giúp các em biết cách giải bài tập SGK Toán 8 trang 87. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 53,54,55,56 trang 34 SGK Đại số 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 53,54,55,56 trang 34 SGK Đại số 8 tập 2 Nhằm giúp các em hệ thống lại kiến thức chương 3 đồng thời nắm vững phương pháp giải các dạng bài tập. TaiLieu.VN gửi đến các em tài liệu hướng dẫn giải bài tập SGK trang 34 tài liệu bao gồm các gợi ý giải với đáp số cụ thể cho từng bài tập. Hy vọng đây là tài liệu hữu ích dành cho các em. Chúc các em học tốt!