website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu Hướng dẫn giải bài 46,47,48,49,50,51,52 trang 84,85 SGK Toán 8 tập 2

Hướng dẫn giải bài 46,47,48,49,50,51,52 trang 84,85 SGK Toán 8 tập 2

Tên file: huong-dan-giai-bai-46a47a48a49a50a51a52-trang-84a85-sgk-toan-8-tap-2.pdf

Ngày chia sẽ:

Ngày cập nhật: 1/5/2017 9:17:20 PM

Kích thước: 0.67 M

Số trang: 7 trang

Dạng file:

Download file dạng .PDF (Adobe Acrobat )

Download: Download Miễn phí

Chú ý: ĐÂY LÀ TÀI LIỆU .PDF,PDF HÃY DOWNLOAD VỀ ĐỂ XEM, LIKE +1 sau đó Bấm Download

Tóm tắt lý thuyết những nếu đồng dạng của tam giác vuông và hướng dẫn giải bài 46,47,48,49,50,51,52 trang 84,85 SGK Toán 8 tập 2. Đây là tài liệu rất bổ ích đối với những em học sinh trong công đoạn học tập, trau dồi kiến thức và rèn kỹ năng giải bài tập. Mời những em cùng tham khảo tài liệu để nắm phương pháp giải 7 bài tập trang 84,85 SGK Toán 8.

Tải tài liệu Hướng dẫn giải bài 46,47,48,49,50,51,52 trang 84,85 SGK Toán 8 tập 2 miễn phí ,Download tài liệu Hướng dẫn giải bài 46,47,48,49,50,51,52 trang 84,85 SGK Toán 8 tập 2 miễn phí tại tailieumienphi.vn bạn có thể thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,dang file PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Từ khóa: Hướng dẫn giải bài tập Toán 8, Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Chương 3 Tam giác đồng dạng, Giải bài tập trang 84 SGK Toán 8, Giải bài tập trang 85 SGK Toán 8, Giải bài tập trường hợp đồng dạng tam giác vuông,download tài liệu miễn phí,tailieuvn, tailieu vn,download tailieu khong ton phi

Chú ý: CHỈ HIỂN THỊ MẪU VÀI TRANG ĐẦU - HÃY DOWNLOAD VỀ ĐỂ XEM FULL TOÀN BỘ 7 TRANG

Hướng dẫn giải bài 46,47,48,49,50,51,52 trang 84,85 SGK Toán 8 tập 2

Nhằm giúp các em học sinh dễ dàng tiếp cận với nội dung của tài liệu, mời các em cùng tham khảo đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 46,47,48,49,50,51,52 trang 84,85 SGK Toán 8 tập 2: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông” dưới đây. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45 trang 80 SGK Toán 8 tập 2".

Hướng dẫn giải bài tập SGK bài các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông – Chương 3 hình học lớp 8.
Bài 46 trang 84 SGK Toán 8 tập 2 – Hình học
Trên hình 50, hãy chỉ ra các tam giác đồng dạng. Viết các tam giác này theo thứ tự đỉnh tương ứng và giải thích vì sao chúng đồng dạng?
Đáp án và hướng dẫn giải bài 46
Ta có: ∠FDE = ∠FBC = 900 và ∠EFD = ∠CFB (đối đỉnh)
⇒ ΔFDE ∽ ΔFBC (1)
Ta có ∠FDE = ∠ABE và ∠DEF = ∠BEA ( Cùng chung góc E)
⇒ ΔFDE ∽ ΔABE (2)
Ta có: ∠FDE = ∠ADC = 900
∠DEF + ∠BAD = 900 và ∠DCA + ∠BAD = 900
⇒ ∠DEF = ∠DCA
⇒ ΔFDE ∽ ΔADC (3)
Từ (1) và (2) ⇒ ΔFBC ∽ ΔABE (4)
Từ (1) và (3) ⇒ ΔFBC ∽ ΔADC (5)
Từ (4) và (5) ⇒ ΔABE ∽ ΔADC (6)
Vậy, có 6 cặp tam giác đồng dạng với nhau (1),(2),(3),(4),(5),(6)

Bài 47 trang 84 SGK Toán 8 tập 2 – Hình học
Tam giác ABC có độ dài các cạnh là 3cm, 4cm, 5cm. Tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC và có diện tích là 54 cm2
Tính độ dài cách cạnh của tam giác A’B’C’.
Đáp án và hướng dẫn Giải bài 47:
Vì ∆ABC ∽ ∆A’B’C’ ⇒ SABC/SA’B’C’ = (AB/A’B’)2
mà ∆ABC có độ dài các cạnh là 3,4,5 nên là tam giác vuông
Suy ra: SABC = 1/2.3.4= 6
Do đó: 6/54 = (AB/A’B’)2
⇔ (AB/A’B’)2 = 1/9
=> (AB/A’B’) = 1/3
=> A’B’ = 3.AB = 3.3 = 9
Tương tự: B’C’=3BC = 15 (cm); A’C’ = 3AC = 12 (cm)
Tức là mỗi cạnh của tam giác A’B’C’ gấp 3 lần của cạnh của tam giác ABC.
Vậy ba cạnh của tam giác A’B’C là 9cm, 12cm, 15cm.

Bài 48 trang 84 SGK Toán 8 tập 2 – Hình học
Bóng của một cột điện trên mặt đất có độ dài là 4.5m. Cùng thời điểm đó, một thanh sắt cao 2,1m cắm vuông góc với mặt đất có bóng dài 0,6m.
Tính chiều cao của cột điện.
Đáp án và hướng dẫn Giải bài 48:
Gọi chiều cao cột điện là x (x >0) AC = x và AB = 4,5m
Chiều cao thanh sắt A’C’ = 2,1m và A’B’ = 0,6m
Vậy chiều cao của cột điện là 15,75m.

Bài 49 trang 84 SGK Toán 8 tập 2 – Hình học
Ở hình 51, tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH
a) Trong hình vẽ có bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng?.
b) Cho biết: AB = 12,45 cm, AC = 20,50cm. Tính độ dài các đoạn BC, AH, BH và CH.
Đáp án và hướng dẫn Giải bài 49:
a) ∆ABC ∽ ∆HBA vì ∠A = ∠H = 900 , ∠B chung (1)
∆ABC ∽ ∆HAC vì ∠A = ∠H = 900 , ∠C chung (2)
Từ (1) và (2) ta cũng có ∆HBA ∽ ∆HAC
b) ∆ABC vuông tại A ⇒ BC2 = AB2 + AC2
⇒ BC2 = 12,452 + 20,502 = 575,2525
⇒ BC= √575,2525 ≈ 24 cm
∆ABC ∽ ∆HBA ⇒ AB/HB = BC/BA ⇒ HB = AB2/BC ≈ 12,452/24
≈ 6,5 cm
⇒ CH = BC – BH = 24 – 6,5 ≈ 17,5 cm.
Mặt khác: AC/AH = AB.AC / BC = 12,45.20.25 / 24
⇒ AH = 10,6 cm.

Bài 50 trang 84 SGK Toán 8 tập 2 – Hình học
Bóng của một ống khói nhà máy trên mặt đất có độ dài 36,9m. Cùng thời điểm đó, một thanh sắt cao 2,1 m cắm vuông góc với mặt đất có bóng dài 1,62m. Tính chiều cao của ống khói.
Đáp án và hướng dẫn Giải bài 50:
Tương tự bài 48.
∆ABC ∽ ∆A’B’C’
AB/A’B’ = AC/A’C’
⇒ AB = A’B’.AC / A’C’
⇒ AB = 36,9 . 2,1 / 1,62
⇒ AB ≈ 47,8m

Bài 51 trang 84 SGK Toán 8 tập 2 – Hình học
Chân đường cao AH của tam giác vuông ABC chia cạnh huyền BC thành hai đoạn có độ dài 25cm và 36cm. Tính chu vi và diện tích của tam giác vuông đó(h.53)
Hướng dẫn: Trước tiên tìm cách AH từ các tam giác vuông đồng dạng, sau đó tính các cạnh của tam giác ABC.
Đáp án và hướng dẫn Giải bài 51:
Xét tam giác ABC vuông tại A
Ta có: AH⊥BC ⇒ AH2 = HB.HC = 25.36 =900
⇒ AH = √900 = 30 (cm)
Δ ABC ∽ ΔHBA (Có chung góc B)
⇒ AB/HB = AC/HA = BC/BA
⇒ AB/HB = BC/CA
⇒ AB2= HB.BC và BC = B + HC = 61 cm
⇒ AB2= 25.61 = 1525 ⇒ AB =√1525 ≈ 39,05 (cm)
Tương tự ABC ∽ ΔHAC (Có chung góc C)
⇒ AB/HA = AC/HC = BC/AC ⇒ AC/HC = BC/AC
⇒ AC2 = HC.BC = 36.61
⇒ AC = √36.61 ∽ 46,86 (cm)
Chu vi tam giác ABC là p= AC + AB + CB = 146,91 (cm)
Diện tích tam giác ABC là SABC = 1/2.AH.BC =1/2.30.61 = 915 (cm2)

Bài 52 trang 85 SGK Toán 8 tập 2 – Hình học
Cho một tam giác vuông, trong đó có cạnh huyền dài 20cm và một cạnh góc vuông dài 12cm. Tính độ dài hình chiếu cạnh góc vuông kia trên cạnh huyền.
Đáp án và hướng dẫn Giải bài 52:
∆ABC vuông tại A có đường cao AH, BC = 20cm, AB = 12cm. Ta tính HC, ∆ABC ∽ ∆CBA vì
Góc B chung, ∠A = ∠H = 900
⇒ AH/CB = BH/BA => AB2 = HB.CB
⇒ BH = AB2/CB = 122/20 = 7,2 (cm)
⇒ CH = BC – BH = 20 – 7,2 = 12,8 (cm2)
  
Để tiện tham khảo “Hướng dẫn giải bài 46,47,48,49,50,51,52 trang 84,85 SGK Toán 8 tập 2: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông”, các em có thể đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn để tải về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo "Hướng dẫn giải bài 53,54,55 trang 87 SGK Toán 8 tập 2".

 

Để DOWNLOAD TÀI LIỆU
Phải Bấm nút LIKE +1
Sau đó bấm
Download
Tài liệu tương tự có thể bạn quan tâm
 • Hướng dẫn giải bài 46,47,48,49,50,51,52 trang 84,85 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 46,47,48,49,50,51,52 trang 84,85 SGK Toán 8 tập 2 Tóm tắt lý thuyết các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông và hướng dẫn giải bài 46,47,48,49,50,51,52 trang 84,85 SGK Toán 8 tập 2. Đây là tài liệu rất hữu ích đối với các em học sinh trong quá trình học tập, trau dồi kiến thức và rèn kỹ năng giải bài tập. Mời các em cùng tham khảo tài liệu để nắm cách giải 7 bài tập trang 84,85 SGK Toán 8.

 • Hướng dẫn giải bài 46,47,48,49,50,51,52 trang 127,128 SGK Toán 7 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 46,47,48,49,50,51,52 trang 127,128 SGK Toán 7 tập 1 Tóm tắt lý thuyết tam giác cân và Hướng dẫn giải bài 46,47,48,49,50,51,52 trang 127,128 SGK Toán 7 tập 1 được TaiLieu.VN sưu tầm và chọn lọc gửi đến các em học sinh, nhằm giúp các em nắm được nội dung bài học và biết định được phương pháp giải bài tập hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo!

 • Hướng dẫn giải bài 46,47,48,49,50,51,52 trang 121,122 SGK Toán 6 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 46,47,48,49,50,51,52 trang 121,122 SGK Toán 6 tập 1 Tài liệu tóm tắt lý thuyết khi nào AM + MB = AB? và hướng  dẫn giải bài 46,47,48,49,50,51,52 trang 121,122 SGK Toán 6 tập 1 gợi ý cách giải các bài tập cụ thể giúp các em nắm vững kiến thức về bài học khi nào AM + MB = AB? Chúc các em học tốt!

 • Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50,51,52 trang 86,87 SGK Toán 9 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50,51,52 trang 86,87 SGK Toán 9 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết cung chứa góc và hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50,51,52 trang 86,87 SGK Toán 9 tập 2 là tài liệu học tập hay và bổ ích dành cho các em học sinh, giúp các em luyện tập nhằm củng cố kiến thức đã học. Chúc các bạn học tốt môn Toán lớp 9.

 • Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 trang 43 SGK Toán 7 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 trang 43 SGK Toán 7 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết cộng, trừ đa thức một biến và Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 trang 43 SGK Toán 7 tập 2 sẽ giúp các em học sinh nắm vững kiến thức môn học và biết được cách giải một bài tập theo đúng trình tự logic. Mời các em cùng tham khảo!

 • Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50,51 trang 76,77 SGK Toán 7 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50,51 trang 76,77 SGK Toán 7 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng và Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50,51 trang 76,77 SGK Toán 7 tập 2 sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em dễ dàng hơn trong việc ôn tập kiến thức bài cũ và luyện giải bài tập trong SGK. Mời các em cùng tham khảo!

 • Hướng dẫn giải bài 47,48,49,50,51 trang 28,29 SGK Toán 6 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 47,48,49,50,51 trang 28,29 SGK Toán 6 tập 2 Tài liệu Tóm tắt lý thuyết tính chất cơ bản của phép cộng phân số và hướng dẫn giải bài 47,48,49,50,51 trang 28,29 SGK Toán 6 tập 2 được tổng hợp với nội dung ngắn gọn, súc tích giúp các em nhớ lại các nội dung trọng tâm trong bài. Mặt khác tài liệu còn chia sẻ cách giải bài tập SGK, mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 trang 58,59,60 Đại số 9 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 trang 58,59,60 Đại số 9 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết giải bài toán bằng cách lập phương trình và hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 trang 58,59,60 Đại số 9 tập 2 là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh vừa ôn tập lý thuyết vừa thực hành giải bài tập nhằm củng cố lại kiến thứcvà kỹ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 trang 82,83 SGK Toán 6 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 trang 82,83 SGK Toán 6 tập 1 Tóm tắt lý thuyết phép trừ hai số nguyên và hướng dẫn giải bài 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 trang 82,83 SGK Toán 6 tập 1 gồm phần tóm tắt nội dung chính của bài học và định hướng phương pháp giải bài tập. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50 trang 123,124,125 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50 trang 123,124,125 SGK Toán 8 tập 2 Tóm tắt lý thuyết thể tích của hình chóp đều và hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50 trang 123,124,125 SGK Toán 8 tập 2 sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo khi có thắc mắc về lý thuyết cũng như cách giải bài tập về thể tích của hình chóp đều. Tài liệu cung cho các em đáp án hướng dẫn giải 7 bài tập SGK Toán 8 trang 123,124,125. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 48,49,50,51,52 trang 29,30 SGK Toán 9 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 48,49,50,51,52 trang 29,30 SGK Toán 9 tập 1 Tài liệu tóm tắt lý thuyết biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo) và hướng dẫn giải bài 48,49,50,51,52 trang 29,30 SGK Toán 9 tập 1 là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho các em học sinh lớp 9 ôn tập và củng cố kiến thức về biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai một cách hiệu quả từ đó vận dụng vào giải bài tập một cách nhanh chóng. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 46,47,48,49 trang 57,58 SGK Toán 8 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 46,47,48,49 trang 57,58 SGK Toán 8 tập 1 Tóm tắt lý thuyết biến đổi các biểu thức hữu tỉ - giá trị của phân thức và hướng dẫn giải bài 46, 47, 48, 49 trang 57, 58 SGK Toán 8 tập 1 mà TaiLieu.VN sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp các em học sinh nắm vững lại kiến thức đã được học và tự rèn luyện thêm kỹ năng giải bài tập trong SGK. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 47,48,49,50 trang 22,23 SGK Toán lớp 8 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 47,48,49,50 trang 22,23 SGK Toán lớp 8 tập 1 Tóm tắt lý thuyết phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử và hướng dẫn giải bài 47,48,49,50 trang 22, 23 SGK Toán lớp 8 tập 1 là tài liệu tổng hợp lại các kiến thức trọng tâm của bài học kèm theo đáp án và trình từ các bước giải bài tập trong SGK Toán 8. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50 trang 24 SGK Đại số 6 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50 trang 24 SGK Đại số 6 tập 1 Tài liệu giải bài tập trang 24 SGK sẽ giúp các em hệ thống lại những kiến thức lý thuyết của bài phép trừ và phép chia. Đồng thời, với các định hướng gợi ý giải bài tập đi kèm sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ các em trong quá trình tự trau dồi và rèn luyện kỹ năng giải bài tập.

 • Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 trang 31,32 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 trang 31,32 SGK Toán 8 tập 2 Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 trang 31,32 SGK Toán 8 tập 2 sẽ giúp các em học sinh nắm bắt cách giải bài tập phần luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình. Mời các em cùng tham khảo cách giải 10 bài tập trong SGK Toán 8 trang 31 và 32.

 • Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 trang 22,23,24 SGK Toán 6 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 trang 22,23,24 SGK Toán 6 tập 1 Tóm tắt lý thuyết phép trừ và phép chia kèm hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 trang 22,23,24 SGK Toán 6 tập 1 khái quát lại nội dung trọng tâm của bài học để vận dụng vào quá trình giải bài tập. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 47,48,49 trang 32 SGK Đại số 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 47,48,49 trang 32 SGK Đại số 8 tập 2 Tài liệu gồm phần đáp án và gợi ý cách giải bài tập trang 32 sẽ giúp các bạn học sinh dễ dàng hệ thống lại kiến thức lý thuyết đã học trên lớp đồng thời rèn luyện kỹ năng giải các bài tập trong SGK. Mời các bạn tham khảo!

 • Hướng dẫn giải bài 49,50,51,52,53 trang 26,27,28 SGK Toán 7 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 49,50,51,52,53 trang 26,27,28 SGK Toán 7 tập 1 Hướng dẫn giải bài 49,50,51,52,53 trang 26,27,28 SGK Toán 7 tập 1: Luyện tập tỉ lệ thức là tài liệu chia sẻ đến các em học sinh phương pháp giải bài tập theo đúng trình tự logic, mời các em tham khảo để hệ thống lại kiến thức của bài tỉ lệ thức và nâng cao kỹ năng giải bài tập.

 • Hướng dẫn giải bài 48,49,50,51 trang 77 SGK Hình học 7 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 48,49,50,51 trang 77 SGK Hình học 7 tập 2 Tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang 77 sẽ giúp các em học sinh thuận tiện hơn trong việc giải quyết các bài tập đi kèm. Nội dung chính của tài liệu bao gồm phần gợi ý và đáp số của từng bài tập. Ngoài ra, tham khảo tài liệu cũng sẽ giúp các em học sinh nắm vững phương pháp làm bài và củng cố lại kiến thức đã học một cách có hệ thống.

 • Hướng dẫn giải bài 48,49,50 trang 125 SGK Hình học 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 48,49,50 trang 125 SGK Hình học 8 tập 2 Tài liệu định hướng và gợi ý cách giải các bài tập trang 125 giúp các em ôn tập và nắm vững hơn nội dung chính của bài học. Bên cạnh đó, việc tham khảo tài liệu còn giúp các em dễ dàng hoàn thiện bài tập của mình, nắm được cách giải để vận dụng vào giải các bài tập liên quan đến thứ tự thực hiện phép tính.