website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50 trang 123,124,125 SGK Toán 8 tập 2

Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50 trang 123,124,125 SGK Toán 8 tập 2

Tên file: huong-dan-giai-bai-44a45a46a47a48a49a50-trang-123a124a125-sgk-toan-8-tap-2.pdf

Ngày chia sẽ:

Ngày cập nhật: 1/5/2017 9:17:20 PM

Kích thước: 1.23 M

Số trang: 10 trang

Dạng file:

Download file dạng .PDF (Adobe Acrobat )

Download: Download Miễn phí

Chú ý: ĐÂY LÀ TÀI LIỆU .PDF,PDF HÃY DOWNLOAD VỀ ĐỂ XEM, LIKE +1 sau đó Bấm Download

Tóm tắt lý thuyết thể tích của hình chóp đều và hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50 trang 123,124,125 SGK Toán 8 tập 2 sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo khi có thắc mắc về lý thuyết cũng như cách giải bài tập về thể tích của hình chóp đều. Tài liệu cung cho các em đáp án hướng dẫn giải 7 bài tập SGK Toán 8 trang 123,124,125. Mời các em cùng tham khảo.

Tải tài liệu Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50 trang 123,124,125 SGK Toán 8 tập 2 miễn phí ,Download tài liệu Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50 trang 123,124,125 SGK Toán 8 tập 2 miễn phí tại tailieumienphi.vn bạn có thể thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,dang file PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Từ khóa: Hướng dẫn giải bài tập Toán 8, Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Chương 4 Hình lăng trụ đứng, Chương 4 Hình chóp đều, Giải bài tập trang 123 SGK Toán 8, Giải bài tập trang 124 SGK Toán 8, Giải bài tập trang 125 SGK Toán 8, Giải bài tập thể tích của hình chóp đều,download tài liệu miễn phí,tailieuvn, tailieu vn,download tailieu khong ton phi

Chú ý: CHỈ HIỂN THỊ MẪU VÀI TRANG ĐẦU - HÃY DOWNLOAD VỀ ĐỂ XEM FULL TOÀN BỘ 10 TRANG

Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50 trang 123,124,125 SGK Toán 8 tập 2

Nhằm giúp các em nắm bắt kiến thức môn học cũng như phương pháp giải bài tập hiệu quả, mời các em tham khảo đoạn trích "Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50 trang 123,124,125 SGK Toán 8 tập 2: Thể tích của hình chóp đều" dưới đây. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43 trang 121 SGK Toán 8 tập 2".

Đáp án và hướng dẫn giải bài tập trang 123,124,125 SGK Toán 8 tập 2: Thể tích của hình chóp đều
Bài 44 trang 123 SGK Toán 8 tập 2
Hình 129 là một cái lều ở trại hè của học sinh kèm theo các kích thước
Thể tích không khí bên trong lều là bao nhiêu?
Xác định số vải bạt cần thiết để dựng lều (không tính đến đường viền, nếp gấp…biết (√5 ≈ 2,24).
 
Đáp án và hướng dẫn giải bài 44:
Thể tích cần tính bằng thể tích của hình chóp có chiều cao 2cm
Đáy là hình vuông cạnh dài 2m. Diện tích đáy Sđ = 22 = 4(m2)
Thể tích hình chóp :
 
 
b) Số vải bạt cần tính chính là diện tích của bốn mặt (hay là diện tích xung quanh) mỗi mặt là một tam giác cân.
Để tính diện tích xung quanh ta cần phải tính được trung đoạn tức là đường cao SH của mỗi mặt
SH2 = SO2 + OH2 = SO2+ = 22 + 12 = 5
SH = √5 ≈ 2,24m
Nên Sxq = p.d = 1/2 . 2.4.2.24 = 8,96 (m2)

Bài 45 trang 124 SGK Toán 8 tập 2
Tính thể tích của mỗi hình chóp đều dưới đây (h130, h131)
 
Đáp án và hướng dẫn giải bài 45:
Hình 130:
Đáy của hình chóp là tam giác đều cạnh bằng 10cm
Đường cao của tam giác đều là:
Diện tích đáy của hình chóp đều là:
S = 1/2 .BC.h = 1/2 . 10. 8,66 = 43,3(cm2)
Thể tích hình chóp đều là:
V =1/3 . S. h1 = 1/3 . 43,3 .12 = 173,2(cm3)
Hình 131:
Đường cao của tam giác đều BDC:
Diện tích đáy của hình chóp đều là:
S = 1/2 .BC.h = 1/2 .8.6,93 = 27,72(cm2)
Thể tích hình chóp đều là:
V = 1/3 . S. h1 = 1/3 . 27,72. 16,2 =149,69(cm3)

Bài 46 trang 124 SGK Toán 8 tập 2
S.MNOPQR là một hình chóp lục giác đều (h.132). Bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy (đường tròn tâm H, đi qua sáu đỉnh của đáy) HM = 12cm(h.133), chiều cao SH = 35cm. Hãy tính:
a)Diện tích đáy và thể tích của hình chóp (biết √108 ≈ 10,39)
b) Độ dài cạnh bên SM và diện tích toàn phần của hình chóp (biết √1333 ≈ 36,51).
Đáp án và hướng dẫn giải bài 46:
a) Tam giác HMN là tam giác đều.
Đường cao là:
= √108 ≈ 10,39(cm)
Diện tích đáy của hình chóp lục giác đều chính là 6 lần diện tích của tam giác đều HMN. Nên
Sđ = 6. 1/2 . MN.HK = 6. 1/2 . 12 .10,39 = 374,04(cm2)
Thể tích của hình chóp:
V = 1/3 . Sđ . SH = 1/3 . 374,04 . 35 = 4363,8(cm3)
b) = √1369 = 37 (cm)
Đường cao của mỗi mặt bên là :
Diện tích xung quanh hình chóp là :
Sxq = 1/2 . p.d = 1/2 .6. MK .SK
= 1/2 .6.12. 36,51 = 1314,36(cm2)
Diện tích toàn phần : Stp = Sxq + Sđ = 1314,36 + 374,04 = 1688,4(cm2)

Bài 47 trang 124 SGK Toán 8 tập 2
Trong các miếng bìa ở hình 134, miếng bìa nào khi gấp và dán thì được một hình chóp đều?
Đáp án và hướng dẫn giải bài 47:
Hình 1: Khi gấp lại không được hình chóp đều vì hình chóp thu được có đáy là hình chữ nhật. Không là đa giác đều.
Hình 2: Khi gấp lại ta được hình lăng trụ đứng đáy tam giác đều. Không phải là hình chóp đều
Hình 3: Khi gấp lại không được hình chóp đều vì hình chóp thu được có đáy là hình ngũ giác không phải là ngũ giác đều.
Hình 4: Khi gấp lại không được hình chóp đều vì hình thu được là hình chóp đều thiếu một mặt đáy và dư một mặt bên.
   

Bài 48 trang 125 SGK Toán 8 tập 2
Tính diện tích toàn phần của:
a) Hình chóp tứ giác đều, biết cạnh đáy a = 5cm, cạnh bên b = 5cm, √18,75 ≈ 4,33
b) Hình chóp lục giác đều, biết cạnh đáy a = 6cm, cạnh bên b = 5cm, √3 ≈ 1,73
Đáp án và hướng dẫn giải bài 48:
a) Ta có các mặt bên của hình chóp đều là những tam giác đều cạnh 5cm. Đường cao của mỗi mặt bên :
SH =
= = √18,75 ≈ 4,33 (cm)
Diện tích xung quanh hình chóp:
Sxq = p.d = 1/2 .5.4. 4,33 = 43,3(cm2)
Diện tích đáy hình chóp:
Sđ = a 2 = 52 = 25(cm2)
Diện tích toàn phần hình chóp:
Stp = Sxq + Sđ = 43,3 + 25 = 68,3(cm2)
b) Mặt bên của hình chóp lục giác đều là tam giác cân có cạnh bên 5cm, cạnh đáy 6cm.
Đường cao SH của mặt bên là :
SH = = = √16 = 4 (cm)
Diện tích xung quanh hình chóp:
Sxq = p.d = 1/2 .6.6 .4 =72(cm2)
Đáy của hình chóp là lục giác đều. Diện tích lục giác bằng 6 lần diện tích tam giác đều ABO.
Chiều cao của tam giác đều là:
OH = = = √27 ≈ 5,2 (cm)
Diện tích đáy hình chóp:
Sđ = 6.1/2 .6.5,2= 93,6(cm2)
Diện tích toàn phần hình chóp:
Stp = Sxq + Sđ =72 + 93,6 =165,6 (cm2)
   

Bài 49 trang 125 SGK Toán 8 tập 2
Tính diện tích xung quanh của các hình chóp tứ giác đều sau đây (h.135)
Đáp án và hướng dẫn giải bài 49:
Hình a: Sxq = p.d = 1/2 .6.4. 10 = 120(cm2)
Hình b: Sxq = p.d = 1/2 .7,5 .4. 9,5 =142,5(cm2)
Hình c: Độ dài trung đoạn: 
Nên Sxq = p.d = 1/2 .16.4.15 =480(cm2)

Bài 50 trang 125 SGK Toán 8 tập 2
a) Tính thể tích của hình chóp đều (h.136).
b) Tính diện tích xung quanh của hình chóp cụt đều. (h137)
Đáp án và hướng dẫn giải bài 50:
( Hướng dẫn: Diện tích cần tính bằng tổng diện tích các mặt xung quanh. Các mặt xung quanh là những hình thang cân với cùng chiều cao, cac cạnh đáy tương ứng bằng nhau, các cạnh bên bằng nhau)
Hướng dẫn:
a) Diện tích đáy của hình chóp đều:
S = BC 2 = 6,52 = 42,25 (m2)
Thể tích hình chóp đều:
V = 1/3 . S.h = 1/3. 42,25 . 12 ≈ 169 (cm3)

b) Các mặt xung quanh là những hình thang cân đáy nhỏ 2cm, đáy lớn 4cm, chiều cao 3,5cm. Nên:

Để xem đầy đủ nội dung của “Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50 trang 123,124,125 SGK Toán 8 tập 2: Thể tích của hình chóp đều”, các em có thể đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn để tải về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo "Hướng dẫn giải bài 51,52,53,54,55,56,57,58 trang 127,128,129 SGK Toán 8 tập 2".

Để DOWNLOAD TÀI LIỆU
Phải Bấm nút LIKE +1
Sau đó bấm
Download
Tài liệu tương tự có thể bạn quan tâm
 • Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50 trang 123,124,125 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50 trang 123,124,125 SGK Toán 8 tập 2 Tóm tắt lý thuyết thể tích của hình chóp đều và hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50 trang 123,124,125 SGK Toán 8 tập 2 sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo khi có thắc mắc về lý thuyết cũng như cách giải bài tập về thể tích của hình chóp đều. Tài liệu cung cho các em đáp án hướng dẫn giải 7 bài tập SGK Toán 8 trang 123,124,125. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50,51,52 trang 86,87 SGK Toán 9 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50,51,52 trang 86,87 SGK Toán 9 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết cung chứa góc và hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50,51,52 trang 86,87 SGK Toán 9 tập 2 là tài liệu học tập hay và bổ ích dành cho các em học sinh, giúp các em luyện tập nhằm củng cố kiến thức đã học. Chúc các bạn học tốt môn Toán lớp 9.

 • Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50,51 trang 76,77 SGK Toán 7 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50,51 trang 76,77 SGK Toán 7 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng và Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50,51 trang 76,77 SGK Toán 7 tập 2 sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em dễ dàng hơn trong việc ôn tập kiến thức bài cũ và luyện giải bài tập trong SGK. Mời các em cùng tham khảo!

 • Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 trang 43 SGK Toán 7 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 trang 43 SGK Toán 7 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết cộng, trừ đa thức một biến và Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 trang 43 SGK Toán 7 tập 2 sẽ giúp các em học sinh nắm vững kiến thức môn học và biết được cách giải một bài tập theo đúng trình tự logic. Mời các em cùng tham khảo!

 • Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50 trang 24 SGK Đại số 6 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50 trang 24 SGK Đại số 6 tập 1 Tài liệu giải bài tập trang 24 SGK sẽ giúp các em hệ thống lại những kiến thức lý thuyết của bài phép trừ và phép chia. Đồng thời, với các định hướng gợi ý giải bài tập đi kèm sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ các em trong quá trình tự trau dồi và rèn luyện kỹ năng giải bài tập.

 • Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 trang 31,32 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 trang 31,32 SGK Toán 8 tập 2 Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 trang 31,32 SGK Toán 8 tập 2 sẽ giúp các em học sinh nắm bắt cách giải bài tập phần luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình. Mời các em cùng tham khảo cách giải 10 bài tập trong SGK Toán 8 trang 31 và 32.

 • Hướng dẫn giải bài 46,47,48,49,50,51,52 trang 84,85 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 46,47,48,49,50,51,52 trang 84,85 SGK Toán 8 tập 2 Tóm tắt lý thuyết các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông và hướng dẫn giải bài 46,47,48,49,50,51,52 trang 84,85 SGK Toán 8 tập 2. Đây là tài liệu rất hữu ích đối với các em học sinh trong quá trình học tập, trau dồi kiến thức và rèn kỹ năng giải bài tập. Mời các em cùng tham khảo tài liệu để nắm cách giải 7 bài tập trang 84,85 SGK Toán 8.

 • Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 trang 22,23,24 SGK Toán 6 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 trang 22,23,24 SGK Toán 6 tập 1 Tóm tắt lý thuyết phép trừ và phép chia kèm hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 trang 22,23,24 SGK Toán 6 tập 1 khái quát lại nội dung trọng tâm của bài học để vận dụng vào quá trình giải bài tập. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 45,46,47 trang 124 SGK Hình học 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 45,46,47 trang 124 SGK Hình học 8 tập 2 Mời các em tham khảo tài liệu giải bài tập trang 124 tài liệu gồm các gợi ý và hướng dẫn giải cho từng bài tập sẽ giúp các em hệ thống lại kiến thức lý thuyết, biết cách phân loại các dạng bài tập. Ngoài ra việc tham khảo tài liệu còn giúp các em biết thêm những phương pháp giải bài tập hiệu quả hơn.

 • Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 trang 58,59,60 Đại số 9 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 trang 58,59,60 Đại số 9 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết giải bài toán bằng cách lập phương trình và hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 trang 58,59,60 Đại số 9 tập 2 là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh vừa ôn tập lý thuyết vừa thực hành giải bài tập nhằm củng cố lại kiến thứcvà kỹ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 48,49,50 trang 125 SGK Hình học 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 48,49,50 trang 125 SGK Hình học 8 tập 2 Tài liệu định hướng và gợi ý cách giải các bài tập trang 125 giúp các em ôn tập và nắm vững hơn nội dung chính của bài học. Bên cạnh đó, việc tham khảo tài liệu còn giúp các em dễ dàng hoàn thiện bài tập của mình, nắm được cách giải để vận dụng vào giải các bài tập liên quan đến thứ tự thực hiện phép tính.

 • Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48 trang 26 SGK Toán 7 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48 trang 26 SGK Toán 7 tập 1 Tài liệu tóm tắt lý thuyết tỉ lệ thức và Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48 trang 26 SGK Toán 7 tập 1 sẽ giúp các em hệ thống lại kiến thức trọng tâm của bài học như: Tỉ lệ thức là một đẳng thức của hai số a/b = c/d ( a, d: ngoại trung tỉ), các tính chất của tỉ lệ thức. Tài liệu kèm theo hướng dẫn giải chi tiết giúp các em dễ dàng hơn trong việc ôn tập cũng như nâng cao kỹ năng giải bài tập.

 • Hướng dẫn giải bài 42,43,44,45,46,47,48 trang 98,99 SGK Toán 7 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 42,43,44,45,46,47,48 trang 98,99 SGK Toán 7 tập 1 Tài liệu tóm tắt lý thuyết luyện tập từ vuông góc đến song song và Hướng dẫn giải bài 42,43,44,45,46,47,48 trang 98,99 SGK Toán 7 tập 1 là tài liệu giúp các em học sinh ôn tập lại kiến thức trọng tâm của bài học và biết được trình tự các bước giải bài tập. Mời các em cùng tham khảo!

 • Hướng dẫn giải bài 46,47,48,49,50,51,52 trang 127,128 SGK Toán 7 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 46,47,48,49,50,51,52 trang 127,128 SGK Toán 7 tập 1 Tóm tắt lý thuyết tam giác cân và Hướng dẫn giải bài 46,47,48,49,50,51,52 trang 127,128 SGK Toán 7 tập 1 được TaiLieu.VN sưu tầm và chọn lọc gửi đến các em học sinh, nhằm giúp các em nắm được nội dung bài học và biết định được phương pháp giải bài tập hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo!

 • Hướng dẫn giải bài 46,47,48,49,50,51,52 trang 121,122 SGK Toán 6 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 46,47,48,49,50,51,52 trang 121,122 SGK Toán 6 tập 1 Tài liệu tóm tắt lý thuyết khi nào AM + MB = AB? và hướng  dẫn giải bài 46,47,48,49,50,51,52 trang 121,122 SGK Toán 6 tập 1 gợi ý cách giải các bài tập cụ thể giúp các em nắm vững kiến thức về bài học khi nào AM + MB = AB? Chúc các em học tốt!

 • Hướng dẫn giải bài 46,47,48,49 trang 57,58 SGK Toán 8 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 46,47,48,49 trang 57,58 SGK Toán 8 tập 1 Tóm tắt lý thuyết biến đổi các biểu thức hữu tỉ - giá trị của phân thức và hướng dẫn giải bài 46, 47, 48, 49 trang 57, 58 SGK Toán 8 tập 1 mà TaiLieu.VN sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp các em học sinh nắm vững lại kiến thức đã được học và tự rèn luyện thêm kỹ năng giải bài tập trong SGK. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46,47 trang 132,133 SGK Toán 8 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46,47 trang 132,133 SGK Toán 8 tập 1 Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46,47 trang 132,133 SGK Toán 8 tập 1 nhằm cung cấp cho các em học sinh những gợi ý đáp án giải các bài tập phần ôn tập chương 2 hình học SGK Toán 8 trang 132,133. Mời các em cùng tham khảo tài liệu để củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập hiệu quả.

 • Hướng dẫn giải bài 47,48,49,50 trang 22,23 SGK Toán lớp 8 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 47,48,49,50 trang 22,23 SGK Toán lớp 8 tập 1 Tóm tắt lý thuyết phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử và hướng dẫn giải bài 47,48,49,50 trang 22, 23 SGK Toán lớp 8 tập 1 là tài liệu tổng hợp lại các kiến thức trọng tâm của bài học kèm theo đáp án và trình từ các bước giải bài tập trong SGK Toán 8. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 47,48,49,50,51 trang 28,29 SGK Toán 6 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 47,48,49,50,51 trang 28,29 SGK Toán 6 tập 2 Tài liệu Tóm tắt lý thuyết tính chất cơ bản của phép cộng phân số và hướng dẫn giải bài 47,48,49,50,51 trang 28,29 SGK Toán 6 tập 2 được tổng hợp với nội dung ngắn gọn, súc tích giúp các em nhớ lại các nội dung trọng tâm trong bài. Mặt khác tài liệu còn chia sẻ cách giải bài tập SGK, mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 43,44,45,46,47 trang 94,95 SGK Toán 6 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 43,44,45,46,47 trang 94,95 SGK Toán 6 tập 2 Tài liệu tóm tắt kiến thức về tam giác và hướng dẫn giải bài 43,44,45,46,47 trang 94,95 SGK Toán 6 tập 2 gợi ý cách giải các bài tập giúp các em ôn lại và nắm vững hơn kiến thức trọng tâm của bài học như: khái niệm tam giác, cạnh và góc của tam giác.