website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 trang 31,32 SGK Toán 8 tập 2

Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 trang 31,32 SGK Toán 8 tập 2

Tên file: huong-dan-giai-bai-40a41a42a43a44a45a46a47a48a49-trang-31a32-sgk-toan-8-tap-2.pdf

Ngày chia sẽ:

Ngày cập nhật: 1/5/2017 9:17:21 PM

Kích thước: 0.74 M

Số trang: 8 trang

Dạng file:

Download file dạng .PDF (Adobe Acrobat )

Download: Download Miễn phí

Chú ý: ĐÂY LÀ TÀI LIỆU .PDF,PDF HÃY DOWNLOAD VỀ ĐỂ XEM, LIKE +1 sau đó Bấm Download

Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 trang 31,32 SGK Toán 8 tập 2 sẽ giúp các em học sinh nắm bắt cách giải bài tập phần luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình. Mời các em cùng tham khảo cách giải 10 bài tập trong SGK Toán 8 trang 31 và 32.

Tải tài liệu Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 trang 31,32 SGK Toán 8 tập 2 miễn phí ,Download tài liệu Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 trang 31,32 SGK Toán 8 tập 2 miễn phí tại tailieumienphi.vn bạn có thể thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,dang file PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Từ khóa: Hướng dẫn giải bài tập Toán 8, Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Chương 3 Phương trình bậc nhất một ẩn, Giải bài tập trang 31 SGK Toán 8, Giải bài tập trang 32 SGK Toán 8, Giải bài luyện tập chương 3 Đại số 8, Giải bài toán bằng cách lập phương trình,download tài liệu miễn phí,tailieuvn, tailieu vn,download tailieu khong ton phi

Chú ý: CHỈ HIỂN THỊ MẪU VÀI TRANG ĐẦU - HÃY DOWNLOAD VỀ ĐỂ XEM FULL TOÀN BỘ 8 TRANG

Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 trang 31,32 SGK Toán 8 tập 2

Đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 trang 31,32 SGK Toán 8 tập 2: Luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình” dưới đây sẽ gợi ý cho các em về cách giải bài tập hiệu quả nhất. Mời các các em cùng tham khảo. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 37,38,39 trang 30 SGK Toán 8 tập 2".

 
Đáp án và hướng dẫn Giải bài 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 trang 31; Bài 47, 48, 49 trang32 SGK Toán 8 tập 2: Luyên tập giải bài toán bằng cách lập phương trình (Chương 3 Phần đại số)
Bài 40 trang 31 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Năm nay, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Phương. Phương tính rằng 13 năm nữa thì tuổi mẹ chỉ còn gấp 2 lần tuổi Phương thôi. Hỏi năm nay Phương bao nhiêu tuổi?
Đáp án và hướng dẫn giải bài 40:
Gọi x là tuổi của Phương năm nay với x nguyên dương. Tuổi mẹ là 3x.
13 năm nữa thì tuổi Phương là: x + 13, khi đó tuổi mẹ là: 2(x+13)
Ta có phương trình: 3x +13 = 2(x+13)
⇔ 3x + 13 = 2x + 26 ⇔ x = 26 -13 = 13.
Thỏa mãn điều kiện bài toán nên năm nay Phương 13.

Bài 41 trang 31 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Một số tự nhiên có hai chữ số. Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng chục. Nếu thêm chữ số 1 xen vào giữa hai chữ số ấy thì được một số mới lớn hơn số ban dầu là 370.Tìm số ban đầu.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 41:
Gọi x là chữ số hàng chục thì x nguyên dương
Chữ số hàng đơn vị: 2x và 0<2x<9 ⇔0 Số ban đầu ¯x(2x) =10x+(2x) = 10x +2x
Nếu thêm chữ số 1 xen vào giữa hai chữ số x và 2x thì được số:
¯x1(2x)=100x + 10 + (2x) = 100x + 10 + 2x
Ta có: ¯x1(2x) =¯x(2x) +370
Suy ra 100x + 10 + 2x = 10x + 2x + 370
⇔ 90x = 370 -10 =360 ⇔ x = 4 thỏa mãn điều kiện bài toán.
Số ban đầu là : 48.

Bài 42 trang 31 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rẳng nếu viết thêm một chữ số 2 vào bên trái và chữ số 2 vào bên phải số đô thì ta được một số mới gấp 153 lần số ban đầu.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 42:
Gọi x là số tự nhiên có hai chữ số 9 Nếu viết thêm một chữ số 2 vào bên trái và chữ số 2 vào bên phải số x ta được số tự nhiên có 4 chữ số là: 2×2 (x có 2 chữ số0
Ta có 2×2 =153x
Suy ra phương trình 2000 + 10x + 2 = 153x ⇔ 2002 = 143x ⇔ x =14
x= 14 thỏa mãn điều kiện bài toán nên số cần tìm là 14.

Bài 43 trang 31 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Tìm phân số có đồng thời các tính chất sau:
a) Tử số của phân số là số tự nhiên có một chữ số;
b) Hiệu giữa tử số và mẫu số bằng 4
c) Nếu giữ nguyên tử số và viết thêm vào bên phải của mẫu số một chữ số đúng bằng tử số, thì ta dược một phân số bằng phân số 1/5
Đáp án và hướng dẫn giải bài 43:
Gọi x là tử số của phân số cần tìm, điều kiện x ∈ N và x < 9
Mẫu của phân số cần tìm: x – 4
Thêm vào bên phải mẫu số một chữ số đúng bằng tử số, ta có:
¯(x-4)x = 10(x-4) + x
Theo bài toán, ta có phương trình:
Ta có x = 20/3 không thỏa mãn điều kiện bài toán
Vậy không có phân số nào thỏa mãn điều kiện bài toán.

Bài 44 trang 31 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Điểm kiểm tra toán của một lớp được cho trong bảng dưới đây:

Điểm (x)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Tần số (n)

0

0

2

*

10

12

7

6

4

1

N=*

Trong đó có hai ô còn trống (được đánh dấu*). Hãy điền giá trị thích hợp vào ô trống, nếu điểm trung bình của lớp à 6,06.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 44:
Gọi x là tần số xuất hiện của điểm 4, điều kiện x ∈ N
Khi đó: N = 2 + x + 10 + 12 +7 + 6 + 4 + 1 = 42 + x.
Điểm trung bình của cả lớp là:
Theo bài ra ta có phương trình:
⇔ 271 + 4x = 6,06(42 +x) ⇔ 6,06x – 4x = 271 – (42.6,06)
⇔ 2,06x = 16,48 ⇔ x = 16,48/2,06 = 8 (thỏa mãn điều kiện bài toán)
Các số cần điền thứ tự là 8 và 50.

Bài 45 trang 31 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Một xí nghiệp kí hợp đồng dệt một số tấm thảm len trong 20 ngày. Do cải tiến kỹ thuật, năng suất dệt của xí nghiệp đã tăng 20%. Bởi vậy, chỉ trong 18 ngày, không những xí nghiệp đã hoàn thành số thảm cần dệt mà còn dệt thêm được 24 tấm nữa. Tính số tấm thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 45:
Gọi x là số thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng, điều kiện x nguyên dương.
Dệt x là số thẩm len trong 20 ngày thì năng xuất của xí nghiệp là x/20
Dệt x + 24 số thảm len trong 18 ngày thì năng suất của xí nghiệp là (x+24)/18
Năng xuất của xí nghiệp tăng 20% x/20 = 20/100.x/20 = x/100
Theo bài ra ta có phương trình:
thỏa mãn điều kiện bài toán.
Số thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng là 300 tấm.

Bài 46 trang 31 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Một người lái ôtô dự định đi từ A đến B với vận tốc 48km/h. Nhưng sau khi đi được một giờ với vận tốc ấy, ô tô bị tàu hỏa chắn đường khong 10 phút. Do đó để kịp đến B đúng thời gian đã định, người đó phải tăng vận tốc thêm 6km/h/ Tính quãng đường AB.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 46:
Gọi x là độ dài quãng đường AB, điều kiện x > 0 và đơn vị là km.
Thời gian dự định đi từ A đến B với vận tốc là 48km/h là x/48 (giờ)
Thời gian bị tàu hỏa chặn đường là 10 phút = 10/60=1/6(giờ)
Quãng đường từ A đến nơi bị tàu hỏa chặn đường là 48 (km)
Thời gian đi từ A đến nơi bị tàu hỏa chặn đường đến B là:
(x – 48)/(48+6) = (x-48)/54 (giờ)
Theo bài ra ta có: 
Thỏa mãn điều kiện bài toán. Quãng đường AB dài 120 km.

Bài 47 trang 32 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Bà An gửi vào quỹ tiết kiệm x nghìn đồng với lãi xuẩt mỗi tháng là a% (a là một số cho trước) và lãi tháng này được tính gộp vào vốn cho tháng sau.
a) Hãy viết biểu thức biệu thị:
+ Số tiền lãi sau tháng thứ nhất
+ Số tiền (cả gốc lẫn lãi) có được sau tháng thứ hai.
+ Tổng số tiền lãi có được sau tháng thứ hai.
b) Nếu lãi suất là 1,2% (tức là a =1,2) và sau hai tháng tổng số tiền lãi là 48,288 nghìn đồng, thì lúc đầu bà An đã gửi bao nhiêu tiền tiết kiệm.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 47:
a) Số tiền lãi sau tháng thứ nhất là:(a/100).x (nghìn đồng)
Số tiền (cả gốc lẫn lãi) có được sau tháng thứ nhất:
(a/100).x + x = (a/100 + 1).x (nghìn đồng)
Số tiền lãi có được sau tháng thứ hai: a/100.(a/100 + 1).x nghìn đồng)
Tổng số tiền lãi có được sau tháng thứ hai.
Số tiền ban đầu bà An đã gửi là 2000 nghìn đồng, tức là 2 triệu đồng.

Bài 48 trang 32 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Năm ngoái, tổng số dân của hai tỉnh A và B là 4 triệu. Năm nay, dân số tỉnh A tăng thêm 1,1%, còn dân số của tỉnh B tăng thêm 1,2%.Tuy vậy, số dân của tỉnh A năm nay vẫn nhiều hơn tỉnh B là 807200 người. Tính số dân năm ngoái của mỗi tỉnh.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 48:
Gọi x (người) là số dân năm ngoái của tỉnh A thì số dân năm ngoái của tỉnh B là 4000000 – x, với điều kiện x nguyên dương và x <4000000
Số dân tỉnh A năm nay: 1,1/100x + x = 1,011x
Số dân tỉnh B năm nay:
(1,2/100)(4000000 – x) + 4000000 – x = (4000000 -x )1,012
Theo đề bài ta có phương trình:
1,011x – (4000000 -x)1,012 = 807200
⇔1,011x + 1,012x = 807200 + 4000000.1,012
⇔ 2,023x = 4855200 ⇔ x = 4855300/2,023 = 2400000
Dân số năm ngoái của tỉnh A là 2400000 người và của tỉnh B: 4000000 – 2400000 = 1600000 người.

Bài 49 trang 32 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
ĐỐ: Lan có một miếng bìa hình tam giác ABC vuông tại A, cạnh AB = 3cm. Lan tính rằng nếu cắt tư miếng bìa đó ra một hình chữ nhật có chiều dàu 2cm như hình 5 thì hình chữ nhâtk có diện tích bằng một nửa diện tích của miếng bìa ban đầu. Tính độ dài cạnh AC của tam giác ABC.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 48:
Gọi x là độ dài cạnh AC, điều kiện x >2. Diện tích tam giác ABC:
SΔABC= 1/2.AB.AC = 3x/2 (cm2)
Tứ giác AENM là hình chữ nhật
⇒ NE//AB và EC = AC – AE = x -2
⇒NE/AB = EC/AC
⇒ NE = (EC/AC).AB = (x-2)/x . 3 = 3(x-2) / x
Diện tích hình chữ nhật AENM = AE.EN = 2. 3(x-2)/x = 6(x-2)/x
Ta có: SAENM =1/2 SΔABC ⇒ 6(x-2)/x = 1/2.3x/2
⇔ 8 (x-2) = x2 ⇔ x2 -8x +16 = 0 ⇔ (x -4)2 = 0 ⇔ x = 4

 

Để tham khảo tài liệu "Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 trang 31,32 SGK Toán 8 tập 2: Luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình”, các em vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn và tải về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo "Hướng dẫn giải bài 50,51,52,53,54,55,56 trang 33,34 SGK Toán 8 tập 2".

Để DOWNLOAD TÀI LIỆU
Phải Bấm nút LIKE +1
Sau đó bấm
Download
Tài liệu tương tự có thể bạn quan tâm
 • Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 trang 31,32 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 trang 31,32 SGK Toán 8 tập 2 Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 trang 31,32 SGK Toán 8 tập 2 sẽ giúp các em học sinh nắm bắt cách giải bài tập phần luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình. Mời các em cùng tham khảo cách giải 10 bài tập trong SGK Toán 8 trang 31 và 32.

 • Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 trang 22,23,24 SGK Toán 6 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 trang 22,23,24 SGK Toán 6 tập 1 Tóm tắt lý thuyết phép trừ và phép chia kèm hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 trang 22,23,24 SGK Toán 6 tập 1 khái quát lại nội dung trọng tâm của bài học để vận dụng vào quá trình giải bài tập. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46,47 trang 132,133 SGK Toán 8 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46,47 trang 132,133 SGK Toán 8 tập 1 Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46,47 trang 132,133 SGK Toán 8 tập 1 nhằm cung cấp cho các em học sinh những gợi ý đáp án giải các bài tập phần ôn tập chương 2 hình học SGK Toán 8 trang 132,133. Mời các em cùng tham khảo tài liệu để củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập hiệu quả.

 • Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 trang 58,59,60 Đại số 9 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 trang 58,59,60 Đại số 9 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết giải bài toán bằng cách lập phương trình và hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 trang 58,59,60 Đại số 9 tập 2 là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh vừa ôn tập lý thuyết vừa thực hành giải bài tập nhằm củng cố lại kiến thứcvà kỹ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 42,43,44,45,46,47,48 trang 98,99 SGK Toán 7 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 42,43,44,45,46,47,48 trang 98,99 SGK Toán 7 tập 1 Tài liệu tóm tắt lý thuyết luyện tập từ vuông góc đến song song và&nbsp;Hướng dẫn giải bài 42,43,44,45,46,47,48 trang 98,99 SGK Toán 7 tập 1 là tài liệu giúp các em học sinh ôn tập lại kiến thức trọng tâm của bài học và biết được trình tự các bước giải bài tập. Mời các em cùng tham khảo!

 • Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43,44,45,46 trang 27 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43,44,45,46 trang 27 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết ôn tập chương 3 Đại số 9 tập 2 và hướng dẫn giải bài 40,41,42,43,44,45,46 trang 27 trình bày kiến thức lý thuyết và cách giải bài tập về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, từ đó các em có thể kiểm tra, ôn tập, củng cố kiến thức đồng thời nắm vững được phương pháp, phân loại được các dạng bài tập. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 trang 43 SGK Toán 7 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 trang 43 SGK Toán 7 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết cộng, trừ đa thức một biến và&nbsp;Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 trang 43 SGK Toán 7 tập 2 sẽ giúp các em học sinh nắm vững kiến thức môn học và biết được cách giải một bài tập theo đúng trình tự logic. Mời các em cùng tham khảo!

 • Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50 trang 123,124,125 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50 trang 123,124,125 SGK Toán 8 tập 2 Tóm tắt lý thuyết thể tích của hình chóp đều và hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50 trang 123,124,125 SGK Toán 8 tập 2 sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo khi có thắc mắc về lý thuyết cũng như cách giải bài tập về thể tích của hình chóp đều. Tài liệu cung cho các em đáp án hướng dẫn giải 7 bài tập SGK Toán 8 trang 123,124,125. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46,47 trang 72,73,74 SGK Toán 7 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46,47 trang 72,73,74 SGK Toán 7 tập 1 Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46,47 trang 72,73,74 SGK Toán 7 tập 1: Luyện tập hàm số y = ax (a # 0) là tài liệu giúp các em học sinh ôn tập lại kiến thức bài học cũ và nâng cao kỹ năng giải bài tập thông qua việc tham khảo phương pháp giải bài tập trong SGK. Chúc các em học tập đạt kêt quả cao!

 • Hướng dẫn giải bài 38,39,40,41,42,43,44,45 trang 53,54 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 38,39,40,41,42,43,44,45 trang 53,54 SGK Toán 8 tập 2 Hướng dẫn giải bài 38,39,40,41,42,43,44,45 trang 53,54 SGK Toán 8 tập 2 nhằm chia sẻ cách giải các bài tập phần ôn tập chương 4 đại số 8. Trong đó, bao gồm những gợi ý đáp án giải 8 bài tập SGK Toán 8 trang 53,54. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45 trang 80 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45 trang 80 SGK Toán 8 tập 2 Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45 trang 80 SGK Toán 8 tập 2 mà TaiLieu.VN sưu tầm và tổng hợp nhắm giải đáp giúp các em học sinh 5 bài tập trong SGK Toán 8 tập 2 trang 80 bài luyện tập 2 &ndash; trường hợp đồng dạng thứ ba. Để nắm phương pháp giải bài tập hiệu quả, mời các em cùng tham khảo tài liệu.

 • Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46 trang 79,80 SGK Toán 6 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46 trang 79,80 SGK Toán 6 tập 1 Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46 trang 79,80 SGK Toán 6 tập 1: luyện tập tính chất của phép cộng các số nguyên sẽ giúp các em củng cố và rèn luyện kĩ năng giải bài tập, hệ thống lại nội dung trọng tâm của bài học. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43,44,45 trang 119 SGK Toán 6 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43,44,45 trang 119 SGK Toán 6 tập 1 Tài liệuTóm tắt lý thuyết độ dài đoạn thẳng và hướng dẫn&nbsp;giải bài 40,41,42,43,44,45 trang 119 SGK Toán 6 tập 1 giúp các em ôn lại kiến thức đã học và&nbsp;gợi ý phương pháp giải các bài tập trong sách. Mời các em tham khảo!

 • Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50,51,52 trang 86,87 SGK Toán 9 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50,51,52 trang 86,87 SGK Toán 9 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết cung chứa góc và hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50,51,52 trang 86,87 SGK Toán 9 tập 2 là tài liệu học tập hay và bổ ích dành cho các em học sinh, giúp các em luyện tập nhằm củng cố kiến thức đã học. Chúc các bạn học tốt môn Toán lớp 9.

 • Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50,51 trang 76,77 SGK Toán 7 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50,51 trang 76,77 SGK Toán 7 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng và&nbsp;Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50,51 trang 76,77 SGK Toán 7 tập 2 sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em dễ dàng hơn trong việc ôn tập kiến thức bài cũ và luyện giải bài tập trong SGK. Mời các em cùng tham khảo!

 • Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43 trang 121 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43 trang 121 SGK Toán 8 tập 2 Tóm tắt lý thuyết diện tích xung quanh của hình chóp đều và hướng dẫn giải bài 40,41,42,43 trang 121 SGK Toán 8 tập 2 nhằm giúp các em học sinh hệ thống lại kiến thức về công thức và cách tính diện tích xung quanh của hình chóp đều. Tài liệu còn chia sẻ cách giải 4 bài tập trong SGK Toán 8 trang 121. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50 trang 24 SGK Đại số 6 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 44,45,46,47,48,49,50 trang 24 SGK Đại số 6 tập 1 Tài liệu giải bài tập trang 24 SGK sẽ giúp các em hệ thống lại những kiến thức lý thuyết của bài phép trừ và phép chia. Đồng thời, với các định hướng gợi ý giải bài tập đi kèm sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ các em trong quá trình tự trau dồi và rèn luyện kỹ năng giải bài tập.

 • Hướng dẫn giải bài 38,39,40,41,42,43,44,45 trang 129,130,131 SGK Toán 9 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 38,39,40,41,42,43,44,45 trang 129,130,131 SGK Toán 9 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết ôn tập chương 4 hình học lớp 9 và hướng dẫn giải bài 38,39,40,41,42,43,44,45 trang 129,130,131 SGK Toán 9 tập 2 là tài liệu tham khảo giúp các em học sinh tự ôn tập, hệ thống lại toàn bộ kiến thức nằm trong chương 4 hình học nhằm đạt kết quả cao trong học tập. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 43,44,45,46,47 trang 94,95 SGK Toán 6 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 43,44,45,46,47 trang 94,95 SGK Toán 6 tập 2 Tài liệu tóm tắt kiến thức về tam giác và hướng dẫn giải bài 43,44,45,46,47 trang 94,95 SGK Toán 6 tập 2 gợi ý cách giải các bài tập giúp các em ôn lại và nắm vững hơn kiến thức trọng tâm của bài học như: khái niệm tam giác, cạnh và góc của tam giác.

 • Hướng dẫn giải bài 42,43,44,45,46 trang 26,27 SGK Toán 6 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 42,43,44,45,46 trang 26,27 SGK Toán 6 tập 2 Tóm tắt lý thuyết phép cộng phân số và hướng dẫn giải bài 42,43,44,45,46 trang 26,27 SGK Toán 6 tập 2 là tài liệu tham khảo bổ ích giúp các em rèn luyện và nâng cao tư duy toán học, phương pháp giải bài tập để củng cố kiến thức bài học.