website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu Hướng dẫn giải bài 38,39,40,41,42,43,44,45 trang 53,54 SGK Toán 8 tập 2

Hướng dẫn giải bài 38,39,40,41,42,43,44,45 trang 53,54 SGK Toán 8 tập 2

Tên file: huong-dan-giai-bai-38a39a40a41a42a43a44a45-trang-53a54-sgk-toan-8-tap-2.pdf

Ngày chia sẽ:

Ngày cập nhật: 1/5/2017 9:17:22 PM

Kích thước: 0.71 M

Số trang: 7 trang

Lần xem: 29 | Lần tải: 0

Dạng file:

Download file dạng .PDF (Adobe Acrobat )

Download: Download Miễn phí

Chú ý: ĐÂY LÀ TÀI LIỆU .PDF,PDF HÃY DOWNLOAD VỀ ĐỂ XEM, LIKE +1 sau đó Bấm Download

Hướng dẫn giải bài 38,39,40,41,42,43,44,45 trang 53,54 SGK Toán 8 tập 2 nhằm chia sẻ cách giải các bài tập phần ôn tập chương 4 đại số 8. Trong đó, bao gồm những gợi ý đáp án giải 8 bài tập SGK Toán 8 trang 53,54. Mời các em cùng tham khảo.

Tải tài liệu Hướng dẫn giải bài 38,39,40,41,42,43,44,45 trang 53,54 SGK Toán 8 tập 2 miễn phí ,Download tài liệu Hướng dẫn giải bài 38,39,40,41,42,43,44,45 trang 53,54 SGK Toán 8 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập Toán 8, Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Chương 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩn, Giải bài tập trang 53 SGK Toán 8, Giải bài tập trang 54 SGK Toán 8, Giải bài ôn tập chương 4 Đại số 8

Chú ý: CHỈ HIỂN THỊ MẪU VÀI TRANG ĐẦU - HÃY DOWNLOAD VỀ ĐỂ XEM FULL TOÀN BỘ 7 TRANG

Hướng dẫn giải bài 38,39,40,41,42,43,44,45 trang 53,54 SGK Toán 8 tập 2

Đoạn trích "Hướng dẫn giải bài 38,39,40,41,42,43,44,45 trang 53,54  SGK Toán 8 tập 2: Ôn tập chương 4 đại số" dưới đây sẽ giúp các em dễ dàng tiếp cận và nắm bắt nội dung của tài liệu, mời các em cùng tham khảo. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 35,36,37 trang 51 SGK Toán 8 tập 2".

 
Đáp án và hướng dẫn Giải bài 38,39,40 ,41,42,43 trang 53; bài 44,45 trang 54 SGK Toán 8 tập 2: Ôn tập chương 4 phần đại số 8.
Bài 38 trang 51 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Cho m > n, chứng minh:
a) m + 2 > n + 2; b) -2m < -2n
c) 2m – 5 > 2n – 5 d) 4 – 3m < 4 – 3m
Đáp án và hướng dẫn giải bài 38:
a) Ta có: m > n => m + 2 > n + 2 (cộng hai vế với 2)
b) Ta có: m > n => -2m < -2n ( nhân hai vế với -2 và đổi chiều BĐT)
c) Ta có: m > n => 2m > 2n => 2m – 5 > 2n – 5
(nhân hai vế với 2, rồi cùng cộng vào hai vế với -5)
d) Ta có m > n => -3m < -3n ⇒ 4 – 3m < 4 – 3n
(nhân hai vế với -3 và đổi chiều BĐT, rồi cùng cộng vào hai vế với 4)

Bài 39 trang 51 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Kiểm tra xem -2 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau:
a) -3x + 2 > -5 b) 10 – 2x < 2
c) x² – 5 < 1 d) lxl < 3
e) lxl > 2 f) x + 1 > 7 – 2x
Đáp án và hướng dẫn giải bài 39:
a) Ta có: -3x + 2 > -5 ⇔ 7> 3x ⇔ x < 7/3 và -2 < 7/3 => x = -2 là nghiệm của bất phương trình -3x + 2 > -5
* Thử trực tiếp: -3(-2) + 2 = 6 + 2 = 8 > -5 (đúng0 => x =-2 là nghiệm của bất phương trình -3x + 2 > -5
b) 10 – 2x < 2 ⇔ 8 < 2x ⇔ x > 4 mà -2 < 4 => x = -2 không là nghiệm của bpt 10 – 2x < 2
* Thử trực tiếp: 10 -2(-2) = 14 < 2(sai) => x = -2 không là nghiệm của bpt 10 – 2x < 2
c) Thử trực tiếp: (-2)² – 5 = 4 -5 = -1 < 1 (đúng) => x =-2 là nghiệm của bpt x² – 5 < 1²
d) Thử trực tiếp: l-2l = 2 < 3 ( đúng) => x = -2 là nghiệm của bpt lxl < 3
e) Thử trực tiếp: l-2l = 2 > 2 (sai) => x =-2 không là nghiệm của bpt x + 1 > 7 – 2x
f) Ta có x + 1 > 7 – 2x ⇔ 3x > 6 ⇔ x > 2 mà -2 < 2 nên x = -2 không là nghiệm của bpt x + 1 > 7 – 2x
* Thử trực tiếp: -2 + 1 = -1 và 7 – 2(-2) = 7 + 4 = 11 => -1 > 11 (sai)
=> x = -2 không phải là nghiệm của bất phương trình
x + 1 > 7 – 2x.

Bài 40 trang 51 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a) x – 1 < 3 b) x + 2 > 1
c) 0,2x < 0,6 d) 4 + 2x < 5
Đáp án và hướng dẫn giải bài 40:
a) x – 1 < 3 ⇔ x < 4, tập nghiệm S = {x ∈ R/ x < 4}

b) x + 2 > 1 ⇔ x > -1, S = {x ∈ R/ x > 1}

c) 0,2x < 0,6 ⇔ x < 3, tập nghiệm S = {x ∈ R/ x < 1}

d) 4 + 2x < 5 ⇔ 2x < 1 ⇔ x < 1/2
tập nghiệm S = { x ∈ R/ x < 1/2}

Bài 41 trang 51 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Giải các bất phương trình:
Đáp án và hướng dẫn giải bài 41:
a) (2-x)/4 < 5 ⇔ 2 – x < 20 ⇔ x > -18, tập nghiệm S = {x ∈ R/ x > -18}
b) 3 ≤ (2x + 3)/5 ⇔ 3.5 ≤ 2x + 3 ⇔ 2x ≥ 15 -3 ⇔ 2x ≥ 12
⇔ x ≥ 6
Tập nghiệm S = {x ∈ R/x ≥ 6}
c) ⇔ 5(2x-5) > 3(7 – x) ⇔ 20x – 25 > 21 – 3x ⇔ 23x > 46
⇔ x > 2
Tập nghiệm S = {x ∈ R/ x > 2}
d) 
⇔ 3(2x + 3) ≤ 4(4-x)
⇔ 6x + 9 ≤ 16 – 4x ⇔ 10x ≤ 7 ⇔ x ≤ 7/10 . Tập nghiệm S = {x∈ R/ x ≤ 7/10}

 Bài 42 trang 51 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Giải các bất phương trình
a) 3 – 2x > 4 b) 3x + 4 < 2
c) (x – 3)² < x² – 3 d) (x-3)(x+3) < (x + 2)² + 3
Đáp án và hướng dẫn giải bài 42:
a) 3 – 2x > 4 ⇔ 3 -4 > 2x ⇔ -1 > 2x ⇔ x < -1/2. Vậy S = {x ∈ R/ x < -1/2}
b) 3x + 4 < 2 ⇔ 3x < 2 – 4 ⇔ 3x < -2 ⇔ x < -2/3. Vậy S = {x ∈ R/ x < -2/3}
c) (x -3)² < x² – 3 ⇔ x² – 6x + 9 < x² – 3 ⇔ 6x > 12 ⇔ x > 2
Tập nghiệm S = {x ∈ R/ x > 2}
d) (x -3)(x+3) < (x +2)² + 3 ⇔ x² -9 < x² + 4x + 4 + 3
⇔ 4x > -16 ⇔ x > -4
Tập nghiệm S = {x ∈ R/ x > -4}

 Bài 43 trang 51 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Tìm x sao cho:
a) Giá trị của biểu thức 5 – 2x là số dương
b) Giá trị của biểu thức x + 3 nhỏ hơn giá trị của biểu thức 4x – 5
c) Giá trị của biểu thức 2x + 1 không nhỏ hơn giá trị biểu thức
x + 3
d) Giá trị của biểu thức x² + 1 không lớn hơn giá trị của biểu thức ( x -2)²
Đáp án và hướng dẫn giải bài 43:
a) Giá trị của 5 – 2x là số dương khi 5 – 2x > 0
Ta có: 5 – 2x > 0 ⇔ 5 > 2x ⇔ x < 5/2.
Vậy giá trị cần tìm x < 5/2
b) Giá trị của biểu thức x + 3 nhỏ hơn giá trị của biểu thức 4x – 5 khi x + 3 < 4x – 5 ⇔ 3x > 8 ⇔ x > 8/3. Vậy giá trị cần tìm x > 8/3
c) Giá trị của biểu thức 2x + 1 không nhỏ hơn giá trị biểu thức x + 3 khi 2x + 1 ≥ x + 3 ⇔ x ≥ 2. Vậy giá trị cần tìm x ≥ 2
d) Giá trị của biểu thức x² + 1 không lớn hơn giá trị của biểu thức (x-2)²
khi x² + 1 ≤ (x-2)² ⇔ x² + 1 ≤ x² – 4x + 4 ⇔ 4x ≤ 3 ⇔ x ≤ 3/4
Vậy giá trị cần tìm x ≤ 3/4.

Bài 44 trang 52 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Trong một cuộc thi đố vui, Ban tổ chức quy định mỗi người dự thi phải trả lời 10 câu hỏi ở vòng sơ tuyển. Mỗi câu hỏi này có sẵn 4 đáp án, nhưng trong đó chỉ có một đáp án đúng. Thí sinh chọn đáp án đúng sẽ được 5 điểm, đáp án sai trừ 1 điểm. Ở vòng sơ tuyển, Ban tổ chức tặng cho mỗi thí sinh 10 đ và quy định người nào có tổng số điểm từ 40 trở lên mới được dự thi vòng tiếp theo. Hỏi thí sinh phải trả lời chính xác bao nhiêu câu hỏi ở vòng sơ tuyển thì mới được đi tiếp vào vòng sau??
Đáp án và hướng dẫn giải bài 44:
Gọi x là số câu hỏi được trả lời đúng ở vòng sơ tuyển (x nguyên dương)
Số câu hỏi trả lời sai: 10 – x
Số điểm người dự thi đạt được: 10 + 5x – (10 -x)
Người dự thi muốn thi tiếp vòng sau thì 10 + 5x – (10 -x) ≥ 40
⇔ 6x ≥ 40 ⇔ x ≥ 20/3. Do x nguyên dương nên x ∈ {7;8;9;10}

 Bài 45 trang 52 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Giải các phương trình:
a) l3xl = x + 8 b) l-2xl = 4x + 18
c) lx -5l = 3x d) lx +2l = 2x -10
Đáp án và hướng dẫn giải bài 45:
a) Ta có: l3xl = x + 8 ⇔ 3lxl = x + 8
Khi x ≥ 0 thì 3lxl = x + 8 ⇔ 3x = x + 8 ⇔ 2x = 8 ⇔ x = 4 (thỏa mãn)
Khi x < 0 thì 3lxl = x + 8 ⇔ -3x = x + 8
⇔ -4x = 8 ⇔ x = -2 (thỏa mãn)
Vậy tập nghiệm của phương trình S = {4;-2}
b) Ta có l-2xl = 4x + 18 ⇔ 2lxl = 4x + 18 ⇔ lxl = 2x + 9
Khi x ≥ 0 thì lxl = 2x + 9 ⇔ x = 2x + 9 ⇔ x = -9 (không thỏa mãn)
Khi x < 0 thì lxl = 2x + 9 ⇔ -x = 2x + 9 ⇔ -3x = 9 ⇔ x = -3 (thỏa mãn)
Vậy tập nghiệm của phương trình S = {3}
c) Khi x ≥ 5 thì lx – 5l = 3x ⇔ x – 5 = 3x ⇔ -2x = 5 ⇔ x = -5/2 (không thỏa mãn)
Khi x < 5 thì lx-5l = 3x ⇔ -x + 5 = 3x ⇔ 4x = 5 ⇔ x = 5/4 (thỏa mãn)
Vậy tập nghiệm của phương trình S = {5/4}

d) Khi x ≥ 2 thì lx + 2l = 2x – 10 ⇔ x + 2 = 2x – 10 ⇔ x = 12 (thỏa mãn)
Khi x < -2 thì lx +2l = 2x – 10 ⇔ -x -2 = 2x – 10 ⇔ 3x = 8 ⇔ x = 8/3 (không thỏa mãn)
Vậy tập nghiệm của phương trình S = {12}

Các em có thể đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn và tải “Hướng dẫn giải bài 38,39,40,41,42,43,44,45 trang 53,54  SGK Toán 8 tập 2: Ôn tập chương 4 đại số” về máy để tiện tham khảo hơn. 

 

Để DOWNLOAD TÀI LIỆU
Phải Bấm nút LIKE +1
Sau đó bấm
Download
Tài liệu tương tự có thể bạn quan tâm
 • Hướng dẫn giải bài 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 trang 93,94,95,96 SGK Toán 9 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 trang 93,94,95,96 SGK Toán 9 tập 1 11 trang | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0 | Tài liệu tóm tắt lý thuyết ôn tập chương 1 hình và hướng dẫn giải bài 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 trang 93,94,95,96 SGK Toán 9 tập 1 là tài liệu ôn tập hữu ích dành cho các em học sinh lớp 9, giúp các em củng cố và luyện tập lại toàn bộ kiến thức đã học trong chương 1. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 39,40,41,42,43 trang 73 SGK Hình học 7 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 39,40,41,42,43 trang 73 SGK Hình học 7 tập 2 8 trang | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0 | Tài liệu với các gợi ý đáp án và cách giải cho từng bài tập trang 73 sẽ giúp các em ghi nhớ và khắc sâu nội dung chính của bài học để từ đó vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập liên quan. Mời các em tham khảo, chúc các em học tốt!

 • Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43 trang 121 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43 trang 121 SGK Toán 8 tập 2 6 trang | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0 | Tóm tắt lý thuyết diện tích xung quanh của hình chóp đều và hướng dẫn giải bài 40,41,42,43 trang 121 SGK Toán 8 tập 2 nhằm giúp các em học sinh hệ thống lại kiến thức về công thức và cách tính diện tích xung quanh của hình chóp đều. Tài liệu còn chia sẻ cách giải 4 bài tập trong SGK Toán 8 trang 121. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45 trang 80 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45 trang 80 SGK Toán 8 tập 2 6 trang | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0 | Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45 trang 80 SGK Toán 8 tập 2 mà TaiLieu.VN sưu tầm và tổng hợp nhắm giải đáp giúp các em học sinh 5 bài tập trong SGK Toán 8 tập 2 trang 80 bài luyện tập 2 &ndash; trường hợp đồng dạng thứ ba. Để nắm phương pháp giải bài tập hiệu quả, mời các em cùng tham khảo tài liệu.

 • Hướng dẫn giải bài 39,40,41,42,43 trang 43 SGK Toán 7 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 39,40,41,42,43 trang 43 SGK Toán 7 tập 2 4 trang | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0 | Tóm tắt lý thuyết đa thức một biến và&nbsp;Hướng dẫn giải bài 39,40,41,42,43 trang 43 SGK Toán 7 tập 2 là tài liệu chia sẻ phương pháp giải bài tập nhanh và chính xác hơn thông qua tham khảo phần tóm tắt kiến thức trọng tâm của bài học và gợi ý đáp án từng bài tập. Mời các em học sinh tham khảo!

 • Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 trang 31,32 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 trang 31,32 SGK Toán 8 tập 2 8 trang | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0 | Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 trang 31,32 SGK Toán 8 tập 2 sẽ giúp các em học sinh nắm bắt cách giải bài tập phần luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình. Mời các em cùng tham khảo cách giải 10 bài tập trong SGK Toán 8 trang 31 và 32.

 • Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43,44,45,46 trang 27 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43,44,45,46 trang 27 tập 2 9 trang | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0 | Tài liệu tóm tắt lý thuyết ôn tập chương 3 Đại số 9 tập 2 và hướng dẫn giải bài 40,41,42,43,44,45,46 trang 27 trình bày kiến thức lý thuyết và cách giải bài tập về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, từ đó các em có thể kiểm tra, ôn tập, củng cố kiến thức đồng thời nắm vững được phương pháp, phân loại được các dạng bài tập. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 trang 22 SGK Toán 7 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 trang 22 SGK Toán 7 tập 1 7 trang | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0 | Tóm tắt lý thuyết lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp theo) và&nbsp;Hướng dẫn giải bài 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 trang 22 SGK Toán 7 tập 1 được TaiLieu.VN sưu tầm và chọn lọc gửi đến các em học sinh. Mời các em tham khảo để tiện trong việc ôn tập và rèn luyện kỹ năng giải bài tập. Chúc các em đạt thành tích cao trong học tập!

 • Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46,47 trang 132,133 SGK Toán 8 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46,47 trang 132,133 SGK Toán 8 tập 1 7 trang | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0 | Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46,47 trang 132,133 SGK Toán 8 tập 1 nhằm cung cấp cho các em học sinh những gợi ý đáp án giải các bài tập phần ôn tập chương 2 hình học SGK Toán 8 trang 132,133. Mời các em cùng tham khảo tài liệu để củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập hiệu quả.

 • Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43,44,45 trang 119 SGK Toán 6 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43,44,45 trang 119 SGK Toán 6 tập 1 4 trang | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0 | Tài liệuTóm tắt lý thuyết độ dài đoạn thẳng và hướng dẫn&nbsp;giải bài 40,41,42,43,44,45 trang 119 SGK Toán 6 tập 1 giúp các em ôn lại kiến thức đã học và&nbsp;gợi ý phương pháp giải các bài tập trong sách. Mời các em tham khảo!

 • Hướng dẫn giải bài 42,43,44,45 trang 54,55 SGK Toán 8 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 42,43,44,45 trang 54,55 SGK Toán 8 tập 1 4 trang | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0 | Tóm tắt lý thuyết phép chia các phân thức đại số và hướng dẫn giải bài 42,43, 44,45 trang 54,55 SGK Toán 8 tập 1 là tài liệu nhằm hỗ trợ các em học sinh trong quá trình tự trau dồi kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập trong SGK Toán 8 về phép chia các phân thức đại số. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46 trang 79,80 SGK Toán 6 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46 trang 79,80 SGK Toán 6 tập 1 4 trang | Lượt xem: 67 | Lượt tải: 0 | Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46 trang 79,80 SGK Toán 6 tập 1: luyện tập tính chất của phép cộng các số nguyên sẽ giúp các em củng cố và rèn luyện kĩ năng giải bài tập, hệ thống lại nội dung trọng tâm của bài học. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 38,39,40,41 trang 52,53 SGK Toán 8 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 38,39,40,41 trang 52,53 SGK Toán 8 tập 1 4 trang | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0 | Tóm tắt lý thuyết phép nhân các phân thức đại số và hướng dẫn giải bài 38,39, 40,41 trang 52, 53 SGK Toán 8 tập 1 trình bày tóm tắt những nội dung trọng tâm của bài học sẽ giúp các em củng cố lại kiến thức một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, tài liệu còn hướng dẫn chi tiết cách giải bài tập trong SGK. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 38,39,40,41,42,43,44,45 trang 129,130,131 SGK Toán 9 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 38,39,40,41,42,43,44,45 trang 129,130,131 SGK Toán 9 tập 2 9 trang | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0 | Tài liệu tóm tắt lý thuyết ôn tập chương 4 hình học lớp 9 và hướng dẫn giải bài 38,39,40,41,42,43,44,45 trang 129,130,131 SGK Toán 9 tập 2 là tài liệu tham khảo giúp các em học sinh tự ôn tập, hệ thống lại toàn bộ kiến thức nằm trong chương 4 hình học nhằm đạt kết quả cao trong học tập. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 42,43,44,45,46 trang 26,27 SGK Toán 6 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 42,43,44,45,46 trang 26,27 SGK Toán 6 tập 2 5 trang | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0 | Tóm tắt lý thuyết phép cộng phân số và hướng dẫn giải bài 42,43,44,45,46 trang 26,27 SGK Toán 6 tập 2 là tài liệu tham khảo bổ ích giúp các em rèn luyện và nâng cao tư duy toán học, phương pháp giải bài tập để củng cố kiến thức bài học.

 • Hướng dẫn giải bài 36,37,38,39,40,41,42,43 trang 82,83 Toán 9 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 36,37,38,39,40,41,42,43 trang 82,83 Toán 9 tập 2 8 trang | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0 | Tài liệu tóm tắt lý thuyết góc có đỉnh ở bên trong đường tròn - góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn và hướng dẫn giải bài 36,37,38,39,40,41,42,43 trang 82,83 Toán 9 tập 2 cung cấp những kiến thức Toán cơ bản trong chương trình học lớp 9, giúp các em học sinh ôn tập và chuẩn bị môn học hiệu quả. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 38,39,40,41,42 trang 23 SGK Toán 9 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 38,39,40,41,42 trang 23 SGK Toán 9 tập 1 4 trang | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0 | Tài liệu tóm tắt lý thuyết bảng căn bậc 2 và hướng dẫn giải bài 38,39,40,41,42 trang 23 SGK Toán 9 tập 1 giúp các em ôn tập, hệ thống lại kiến thức và cách giải các bài tập căn bậc 2 trong chuong trình Toán lớp 9. Qua đó các em không những nắm chắc kiến thức mà kỹ năng trả lời câu hỏi cũng được nâng cao. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 38,39,40,41,42,43,44,45 trang 53,54 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 38,39,40,41,42,43,44,45 trang 53,54 SGK Toán 8 tập 2 7 trang | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0 | Hướng dẫn giải bài 38,39,40,41,42,43,44,45 trang 53,54 SGK Toán 8 tập 2 nhằm chia sẻ cách giải các bài tập phần ôn tập chương 4 đại số 8. Trong đó, bao gồm những gợi ý đáp án giải 8 bài tập SGK Toán 8 trang 53,54. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 38,39,40,41,42 trang 91,92,93 SGK Toán 6 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 38,39,40,41,42 trang 91,92,93 SGK Toán 6 tập 2 6 trang | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0 | Tài liệu Tóm tắt lý thuyết về đường tròn và hướng dẫn giải bài 38,39,40,41,42 trang 91,92,93 SGK Toán 6 tập 2 định hướng phương pháp giải các bài tập trong sách nhằm giúp các em hệ thống lại kiến thức đã học trên lớp về đường tròn. Mời các em thao khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 36,37,38,39,40,41,42,43 trang 72,73 SGK Toán 7 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 36,37,38,39,40,41,42,43 trang 72,73 SGK Toán 7 tập 2 8 trang | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0 | Tài liệu tóm tắt lý thuyết tính chất ba đường phân giác của tam giác và&nbsp;Hướng dẫn giải bài 36,37,38,39,40,41,42,43 trang 72,73 SGK Toán 7 tập 2 sẽ giúp các em hệ thống lại nội dung chính của bài học một cách dễ dàng hơn, luyện tập các cách giải đề theo phương pháp đã được trình bày. Mời các em cùng tham khảo!