website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu Hướng dẫn giải bài 35,36,37 trang 51 SGK Toán 8 tập 2

Hướng dẫn giải bài 35,36,37 trang 51 SGK Toán 8 tập 2

Tên file: huong-dan-giai-bai-35a36a37-trang-51-sgk-toan-8-tap-2.pdf

Ngày chia sẽ:

Ngày cập nhật: 1/5/2017 9:17:25 PM

Kích thước: 0.50 M

Số trang: 6 trang

Dạng file:

Download file dạng .PDF (Adobe Acrobat )

Download: Download Miễn phí

Chú ý: ĐÂY LÀ TÀI LIỆU .PDF,PDF HÃY DOWNLOAD VỀ ĐỂ XEM, LIKE +1 sau đó Bấm Download

Tóm tắt lý thuyết phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối và hướng dẫn giải bài 35,36,37 trang 51 SGK Toán 8 tập 2 sẽ giúp các em giải đáp những thắc mắc về cách giải 3 bài tập trong SGK Toán 8 trang 51. Mời các em cùng tham khảo.

Tải tài liệu Hướng dẫn giải bài 35,36,37 trang 51 SGK Toán 8 tập 2 miễn phí ,Download tài liệu Hướng dẫn giải bài 35,36,37 trang 51 SGK Toán 8 tập 2 miễn phí tại tailieumienphi.vn bạn có thể thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,dang file PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Từ khóa: Hướng dẫn giải bài tập Toán 8, Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Chương 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩn, Giải bài tập trang 51 SGK Toán 8, Giải bài tập phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối,download tài liệu miễn phí,tailieuvn, tailieu vn,download tailieu khong ton phi

Chú ý: CHỈ HIỂN THỊ MẪU VÀI TRANG ĐẦU - HÃY DOWNLOAD VỀ ĐỂ XEM FULL TOÀN BỘ 6 TRANG

Hướng dẫn giải bài 35,36,37 trang 51 SGK Toán 8 tập 2

Dưới đây là đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 35,36,37 trang 51 SGK Toán 8 tập 2: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối” sẽ giúp các em hình dung nội dung tài liệu chi tiết hơn. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32,33,34 trang 48,49 SGK Toán 8 tập 2".

Đáp án và hướng dẫn giải bài tập trang 51 SGK Toán 8 tập 2: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Bài 35 trang 51 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn các biểu thức:
a) A = 3x + 2 + |5x| trong hai trường hợp: x ≥ 0 và x < 0;
b) B = |4x| -2x + 12 trong hai trường hợp: x ≤ 0 và x > 0;
c) C = |x – 4| – 2x + 12 khi x > 5;
d) D = 3x + 2 + |x + 5|
Đáp án và hướng dẫn giải bài 35:
a) A = 3x + 2 + |5x|
=> A = 3x + 2 + 5x khi x ≥ 0
A = 3x + 2 – 5x khi x < 0
Vậy A = 8x + 2 khi x ≥ 0
A = -2x + 2 khi x < 0
b) B = 4x – 2x + 12 khi x ≥ 0
B = -4x -2x + 12 khi x < 0
Vậy B = 2x + 12 khi x ≥ 0
B = -6x + 12 khi x < 0
c) Với x > 5 => x – 4 > 1 hay x – 4 dương nên
C = x – 4 – 2x + 12 = -x + 8
Vậy với x > 5 thì C = -x + 8
d) D= 3x + 2 + x+ 5 khi x + 5 ≥ 0
D = 3x + 2 – (x + 5) khi x + 5 < 0
Vậy D = 4x + 7 khi x ≥ -5
D = 2x – 3 khi x < -5

Bài 36 trang 51 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Giải các phương trình:
a) |2x| = x – 6; b) |-3x| = x – 8;
c) |4x| = 2x + 12; d) |-5x| – 16 = 3x.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 36:
a) |2x| = x – 6
|2x| = x – 6 ⇔ 2x = x – 6 khi x ≥ 0 ⇔ x = -6 không thoả mãn x ≥ 0
|2x| = x – 6 ⇔ -2x = x – 6 khi x < 0 ⇔ 3x = 6 ⇔ x = 2 không thoả mãn x < 0
Vậy phương trình vô nghiệm
b) |-3x| = x – 8
|-3x| = x – 8 ⇔ -3x = x – 8 khi -3x ≥ 0 ⇔ x ≤ 0
⇔ 4x = 8
⇔ x = 2 (không thoả mãn ≤ 0)
|-3x| = x – 8 ⇔ 3x = x – 8 khi -3x < 0 ⇔ x > 0
⇔ 2x = -8
⇔ x = -4 (không thoả mãn x < 0)
Vậy phương trình vô nghiệm
c) |4x| = 2x + 12
|4x| = 2x + 12 ⇔ 4x = 2x + 12 khi 4x ≥ 0 ⇔ x ≥ 0
⇔ 2x = 12
⇔ x = 6 (thoả mãn điều kiện x ≥ 0)
|4x| = 2x + 12 ⇔ -4x = 2x + 12 khi 4x < 0 ⇔ x < 0
⇔ 6x = -12
⇔ x = -2 (thoả mãn điều kiện x < 0)
Vậy phương trình có hai nghiệm x = 6 và x = -2
d) |-5x| – 16 = 3x
|-5x| – 16 = 3x ⇔ -5x – 16 = 3x khi -5x ≥ 0 ⇔ x ≤ 0
⇔ 8x = -16
⇔ x = -2 (thoả mãn điều kiện x ≤ 0)
|-5x| – 16 = 3x ⇔ 5x -16 = 3x khi -5x < 0 ⇔ x > 0
⇔ 2x = 16
⇔ x = 8 (thoả mãn điều kiện x > 0)
Vậy phương trình có hai nghiệm x = -2, x= 8

Bài 37 trang 51 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Giải các phương trình:
a) |x – 7| = 2x + 3; b) |x + 4| = 2x – 5;
c) |x + 3| = 3x – 1; d) |x – 4| + 3x = 5
Đáp án và hướng dẫn giải bài 37:
a) |x – 7| = 2x + 3
|x – 7| = 2x + 3 ⇔ x – 7 = 2x + 3 khi x – 7 ≥ 0 ⇔ x ≥ 7
⇔ x = -10 (không thoả mãn điều kiện x ≥ 7)
|x – 7| = 2x + 3 ⇔ -x + 7 = 2x + 3 khi x – 7 < 0 ⇔ x < 7
⇔ 3x = 4
⇔ x = 4/3 (thoả mãn điều kiện x < 7)
Vậy phương trình có nghiệm x = 4/3
b) |x + 4| = 2x – 5 ⇔ x + 4 = 2x – 5 khi x + 4 ≥ 0 ⇔ x ≥ -4
⇔ x = 9 ( thoả mãn điều kiện x ≥ -4)
|x + 4| = 2x – 5 ⇔ -x – 4 = 2x – 5 khi x + 4 < 0 ⇔ x < -4
⇔ 3x = 1
⇔ x = 1/3 (không thoả mãn điều kiện x < -4)
Vậy phương trình có nghiệm x = 9
c) |x + 3| = 3x – 1
khi x + 3 ≥ 0
|x + 3| = 3x – 1 ⇔ x + 3 = 3x – 1
⇔ x = 2 (thoả mãn điều kiện x ≥ -3)
|x + 3| = 3x – 1 ⇔ -x – 3 = 3x – 1 khi x < -3
⇔ 4x = -2
⇔ x = -1/2 (không thoả mãn điều kiện x < -3)
Vậy phương trình có nghiệm x = 2
d) |x – 4| + 3x = 5
|x – 4| + 3x = 5 ⇔ x – 4 + 3x = 5 khi x ≥ 4
⇔ 4x = 9
⇔ x = 9/4
(không thoả mãn điều kiện x ≥ 4)
|x – 4| + 3x = 5 ⇔ -x + 4 + 3x = 5 khi x < 4
⇔ 2x = 1
⇔ x = 1/2 (Thỏa mãn)

Vậy Phương trình có nghiệm x = 1/2.

Các em vui lòng đăng nhập website tailieu.vn để download “Hướng dẫn giải bài 35,36,37 trang 51 SGK Toán 8 tập 2: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối” về máy tham khảo chi tiết hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo "Hướng dẫn giải bài 38,39,40,41,42,43,44,45 trang 53,54 SGK Toán 8 tập 2".


Để DOWNLOAD TÀI LIỆU
Phải Bấm nút LIKE +1
Sau đó bấm
Download
Tài liệu tương tự có thể bạn quan tâm
 • Hướng dẫn giải bài 35,36,37 trang 51 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 35,36,37 trang 51 SGK Toán 8 tập 2 Tóm tắt lý thuyết phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối và hướng dẫn giải bài 35,36,37 trang 51 SGK Toán 8 tập 2 sẽ giúp các em giải đáp những thắc mắc về cách giải 3 bài tập trong SGK Toán 8 trang 51. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 35,36,37 trang 126 SGK Toán 9 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 35,36,37 trang 126 SGK Toán 9 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết luyện tập hình cầu, diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu kèm theo hướng dẫn giải bài 35,36,37 trang 126 SGK Toán 9 tập 2 là tài liệu ôn tập hữu ích dành cho các em học sinh lớp 9, giúp các em ôn tập, nắm chắc kiến thức và nâng cao kỹ năng giải bài tập hiệu quả, Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết.

 • Hướng dẫn giải bài 35,36,37,38,39,40 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 35,36,37,38,39,40 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 2 Tóm tắt lý thuyết trường hợp đồng dạng thứ ba và hướng dẫn giải bài 35,36,37,38,39,40 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 2. Tài liệu này bao gồm những gợi ý giúp các em học sinh ôn tập lại những kiến thức trọng tâm của bài học và biết cách giải bài tập hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 34,35,36,37,38 trang 17 SGK Toán 8 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 34,35,36,37,38 trang 17 SGK Toán 8 tập 1 Tóm tắt lý thuyết hằng đẳng thức đáng nhớ và hướng dẫn bài 34,35,36,37,38 trang 17 SGK Toán 8 tập 1 sẽ giúp các em nắm vững kiến thức và phương pháp giải bài tập hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo tài liệu.

 • Hướng dẫn giải bài 34,35,36 trang 25,26 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 34,35,36 trang 25,26 SGK Toán 8 tập 2 Tóm tắt lý thuyết giải bài toán bằng cách lập phương trình và hướng dẫn giải bài 34,35,36 trang 25,26 SGK Toán 8 tập 2. Tài liệu này sẽ giúp các em học sinh củng cố lại kiến thức về các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình. Thêm vào đó, tài liệu còn hướng dẫn giải 3 bài tập SGK Toán 8 tập 2 trang 34,35 và 36. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 35,36,37 trang 20 SGK Toán 9 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 35,36,37 trang 20 SGK Toán 9 tập 1 Tài liệu tóm tắt lý thuyết liên hệ giữa phép chia và phép khai phương (tiếp theo) kèm theo hướng dẫn giải bài 35,36,37 trang 20 SGK Toán 9 tập 1 là tài liệu bổ ích dành cho các em học sinh lớp 9 ôn tập và củng cố kiến thức một cách hiệu quả từ đó vận dụng vào giải bài tập một cách nhanh chóng. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 30,31,32,33,34,35,36,37 trang 87 SGK Toán 6 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 30,31,32,33,34,35,36,37 trang 87 SGK Toán 6 tập 2 Tóm tắt lý thuyết Tia phân giác của một góc và hướng dẫn giải bài 30,31,32,33,34,35,36,37 trang 87 SGK Toán 6 tập 2 là tài liệu tham khảo bổ ích giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức đã học như: khái niệm tia phân giác, đường phân giác của một góc và phương pháp giải các bài tập trong SGK.

 • Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 trang 49,50,51 Toán 8 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 trang 49,50,51 Toán 8 tập 1 Tóm tắt lý thuyết phép trừ các phân thức đại số và hướng dẫn giải bài 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37 trang 49, 50, 51 Toán 8 tập 1 sẽ giúp các em hệ thống lại kiến thức và nắm vững các phương pháp giải bài tập hiệu quả thông qua những nội dung lý thuyết tóm tắt và trình tự các bước giải bài tập trong SGK. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 36,37,38,39 trang 118,119 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 36,37,38,39 trang 118,119 SGK Toán 8 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết hình chóp đều và hình chóp cụt đều kèm theo hướng dẫn giải bài 36,37,38,39 trang 118,119 SGK Toán 8 tập 2 sẽ giúp các em học sinh giải đáp những thắc mắc về cách giải bài tập SGK Toán 8 trang 118,119. Mời các em cùng tham khảo tài liệu để củng cố lại kiến thức trọng tâm của bài học và nắm phương pháp giải bài tập hiệu quả.

 • Hướng dẫn giải bài 32,33,34,35,36,37,38 trang 67,68 SGK Toán 7 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 32,33,34,35,36,37,38 trang 67,68 SGK Toán 7 tập 1 Tóm tắt lý thuyết mặt phẳng tọa độ và&nbsp;Hướng dẫn giải bài 32,33,34,35,36,37,38 trang 67,68 SGK Toán 7 tập 1 là tài liệu giúp các em học sinh nắm vững nội dung bài học và biết cách giải các bài tập khác nhau trong SGK. Mời các em cùng tham khảo!

 • Hướng dẫn giải bài 35,36,37,38,39,40 trang 19,20 SGK Toán 6 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 35,36,37,38,39,40 trang 19,20 SGK Toán 6 tập 1 Tài liệu&nbsp;Hướng dẫn giải bài 35,36,37,38,39,40 trang 19,20 SGK Toán 6 tập 1: phép cộng và phép nhân trình bày gợi ý đáp án và định hướng phương pháp giải các bài tập cụ thể trong sách sẽ giúp các em khái quát lại kiến thức đã học về phép công, phép nhân.

 • Hướng dẫn giải bài 35,36,37,38,39 trang 94,95 SGK Toán 7 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 35,36,37,38,39 trang 94,95 SGK Toán 7 tập 1 Tóm tắt lý thuyết luyện tập tiên đề ơ-clit về đường thẳng song song và&nbsp;Hướng dẫn giải bài 35,36,37,38,39 trang 94,95 SGK Toán 7 tập 1 là tài liệu giúp các em học sinh chuẩn bị tốt kiến thức bài học cũng như cách giải các bài tập hiệu quả nhất về tiên đề ơ-clit. Mời các em cùng tham khảo!

 • Hướng dẫn giải bài 33,34,35,36,37,38,39 trang 115,116 SGK Toán 6 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 33,34,35,36,37,38,39 trang 115,116 SGK Toán 6 tập 1 Tóm tắt lý thuyết đoạn thẳng và&nbsp;Hướng dẫn giải bài 33,34,35,36,37,38,39 trang 115,116 SGK Toán 6 tập 1 là tài liệu định hướng cách các giải bài tập giúp các em nắm vững hơn kiến thức về đoạn thẳng là gì? Khi nào thì hai đoạn thẳng cắt một đoạn thẳng hoặc một đường thẳng.

 • Hướng dẫn giải bài 31,32,33,34,35,36,37,38,39 trang 23,24,25 SGK Toán 9 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 31,32,33,34,35,36,37,38,39 trang 23,24,25 SGK Toán 9 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp theo) và hướng dẫn giải bài 31,32,33,34,35,36,37,38,39 trang 23,24,25 SGK Toán 9 tập 2 giúp các em hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học, rèn luyện kĩ năng trả lời câu hỏi và vận dụng vào giải các dạng bài tập của phần này một cách nhanh chóng. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 32,33,34,35,36 trang 128,129 SGK Toán 8 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 32,33,34,35,36 trang 128,129 SGK Toán 8 tập 1 Tóm tắt lý thuyết diện tích hình thoi và hướng dẫn giải bài 32,33,34,35,36 trang 128, 129 SGK Toán 8 tập 1 nhằm hệ thống lại những nội dung trọng tâm của bài học và gợi ý đáp án giải bài tập trong sách SGK sẽ giúp các em dễ dàng ôn tập lại kiến thức cũng như rèn luyện kỹ năng giải bài tập hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 37 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 37 SGK Toán 8 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết liên hệ giữa thứ tự và phép cộng kèm theo hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 37 SGK Toán 8 tập 2 mà TaiLieu.VN sưu tầm và tổng hợp nhằm các em học sinh ôn tập và củng cố lại các kiến thức trọng tâm của bài học cũng như cách giải 4 bài tập SGK Toán 8 trang 37 SGK. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 37,38,39 trang 30 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 37,38,39 trang 30 SGK Toán 8 tập 2 Tóm tắt lý thuyết giải bài toán bằng cách lập phương trình và hướng dẫn giải bài 37,38,39 trang 30 SGK Toán 8 tập 2 nhằm tóm gọn lại những kiến thức quan trọng mà học sinh cần nắm để vận dụng vào giải bài tập như các bước lập giải bài toán và những lưu ý khi chọn ẩn, điều kiện thích hợp của ẩn. Tài liệu còn chia sẻ cách giải 3 bài tập SGK Toán 8 trang 30. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 69,70,71,72 trang 36,37 SGK Toán 6 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 69,70,71,72 trang 36,37 SGK Toán 6 tập 2 Tóm tắt lý thuyết phép nhân phân số và hướng dẫn giải bài 69,70,71,72 trang 134 SGK Toán 6 tập 2 là tài liệu tổng hợp gợi ý cách giải bài tập rõ ràng, dễ hiểu nhằm giúp các em nắm vững hơn các nội dung chính đã học và dễ dàng hoàn thiện bài tập trong SGK. Ngoài ra các em có thể củng cố và nâng cao tư duy toán học một cách logic.

 • Hướng dẫn giải bài 34,35,36,37,38 trang 68 SGK Đại số 7 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 34,35,36,37,38 trang 68 SGK Đại số 7 tập 1 Tài liệu giải bài tập Mặt phẳng tọa độ giúp các em nắm được phương pháp giải bài tập trang 68 theo đúng yêu cầu. Mời các em tham khảo để hệ thống lại kiến thức bài học và&nbsp;nâng cao kỹ năng trả lời câu hỏi chính xác. Chúc các em học tốt.

 • Hướng dẫn giải bài 34,35,36,37,38,39 trang 116 SGK Hình học 6 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 34,35,36,37,38,39 trang 116 SGK Hình học 6 tập 1 Nhằm giúp các em học sinh dễ dàng hơn trong việc hoàn thiện các bài tập trang 116 đồng thời nắm vững được các kiến thức cơ bản của bài đoạn thẳng. Mời các em tham khảo tài liệu để tiết kiệm được thời gian và biết thêm các gợi ý giải bài tập nhanh chóng, hiệu quả.