website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu Hướng dẫn giải bài 34,35,36,37,38 trang 17 SGK Toán 8 tập 1

Hướng dẫn giải bài 34,35,36,37,38 trang 17 SGK Toán 8 tập 1

Tên file: huong-dan-giai-bai-34a35a36a37a38-trang-17-sgk-toan-8-tap-1.pdf

Ngày chia sẽ:

Ngày cập nhật: 1/5/2017 9:17:45 PM

Kích thước: 0.77 M

Số trang: 5 trang

Dạng file:

Download file dạng .PDF (Adobe Acrobat )

Download: Download Miễn phí

Chú ý: ĐÂY LÀ TÀI LIỆU .PDF,PDF HÃY DOWNLOAD VỀ ĐỂ XEM, LIKE +1 sau đó Bấm Download

Tóm tắt lý thuyết hằng đẳng thức đáng nhớ và hướng dẫn bài 34,35,36,37,38 trang 17 SGK Toán 8 tập 1 sẽ giúp các em nắm vững kiến thức và phương pháp giải bài tập hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo tài liệu.

Tải tài liệu Hướng dẫn giải bài 34,35,36,37,38 trang 17 SGK Toán 8 tập 1 miễn phí ,Download tài liệu Hướng dẫn giải bài 34,35,36,37,38 trang 17 SGK Toán 8 tập 1 miễn phí tại tailieumienphi.vn bạn có thể thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,dang file PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Từ khóa: Hướng dẫn giải bài tập Toán 8, Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Chương 1 Phép nhân và phép chia đa thức, Giải bài tập trang 17 SGK Toán 8, Giải bài tập hằng đẳng thức đáng nhớ,download tài liệu miễn phí,tailieuvn, tailieu vn,download tailieu khong ton phi

Chú ý: CHỈ HIỂN THỊ MẪU VÀI TRANG ĐẦU - HÃY DOWNLOAD VỀ ĐỂ XEM FULL TOÀN BỘ 5 TRANG

Hướng dẫn giải bài 34,35,36,37,38 trang 17 SGK Toán 8 tập 1

Để nắm phương pháp giải bài tập hiệu quả, mời các em cùng tham khảo đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 34,35,36,37,38 trang 17 SGK Toán 8 tập 1: hằng đẳng thức đáng nhớ” dưới đây. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 30,31,32,33 trang 16 SGK Toán lớp 8 tập 1"

Bài 34: (SGK trang 17 đại số 8 tập 1)

Rút gọn các biểu thực sau:
a) (a + b)2 – (a – b)2; b) (a + b)3 – (a – b)3 – 2b3

c) (x + y + z)2 – 2(x + y + z)(x + y) + (x + y)2

Đáp án và hướng dẫn giải bài 34:

a) (a + b)2 – (a – b)2 = (a2 + 2ab + b2) – (a2 – 2ab + b2)

= a2 + 2ab + b2 – a2 + 2ab – b2 = 4ab

Hoặc (a + b)2 – (a – b)2 = [(a + b) + (a – b)][(a + b) – (a – b)]

= (a + b + a – b)(a + b – a + b)

= 2a . 2b = 4ab

b) (a + b)3 – (a – b)3 – 2b3

= (a3 + 3a2b + 3ab2 + b3) – (a3 – 3a2b + 3ab2 – b3) – 2b3

= a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 – a3 + 3a2b – 3ab2 + b3 – 2b3

= 6a2b

Hoặc (a + b)3 – (a – b)3 – 2b3 = [(a + b)3 – (a – b)3] – 2b3

= [(a + b) – (a – b)][(a + b)2 + (a + b)(a – b) + (a – b)2] – 2b3

= (a + b – a + b)(a2 + 2ab + b2 + a2 – b2 + a2 – 2ab + b2) – 2b3

= 2b . (3a2 + b2) – 2b= 6a2b + 2b3 – 2b3 = 6a2b

c) (x + y + z)2 – 2(x + y + z)(x + y) + (x + y)2

= x2 + y2 + z2+ 2xy + 2yz + 2xz – 2(x2 + xy + yx + y2 + zx + zy) + x2 + 2xy + y2

= 2x2 + 2y2 + z2 + 4xy + 2yz + 2xz – 2x2 – 4xy – 2y2 – 2xz – 2yz = z2


Bài 35: (SGK trang 17 đại số 8 tập 1)

Tính nhanh:
a) 342 + 662 + 68 . 66; b) 742 + 242 – 48 . 74.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 35:

a) 342 + 662 + 68 . 66 = 342 + 2 . 34 . 66 + 662 = (34 + 66)2 = 1002 = 10000.

b) 742 + 242 – 48 . 74 = 742 – 2 . 74 . 24 + 242 = (74 – 24)2

=502 =2500


Bài 36: (SGK trang 17 đại số 8 tập 1)

Tính giá trị của biểu thức:

a) x2 + 4x + 4 tại x = 98; b) x3 + 3x2 + 3x + 1 tại x = 99

Đáp án và hướng dẫn giải bài 36:

a) x2 + 4x + 4 = x2 + 2 . x . 2 + 22 = (x+ 2)2

Với x = 98: (98+ 2)2 =1002 = 10000

b) x3 + 3x2 + 3x + 1 = x3 + 3 . 1 . x2 + 3 . x .12+ 13 = (x + 1)3

Với x = 99: (99+ 1)3 = 1003 = 1000000


Bài 37: (SGK trang 17 đại số 8 tập 1)

Dùng bút chì nối các biểu thức sao cho chúng tạo thành hai vế của một hằng đẳng thức (theo mẫu)

(x-y)(x2+xy +y2)

                      

x3 + y3

(x+y)(x-y)

 

x3 – y3

x2 – 2xy + y2

 

x2 + 2xy + y2

(x +y)2

 

x2 – y2

(x +y)(x2 –xy +2)

 

(y-x)2

y3 + 3xy2 + 3x2y + x3

 

x3 – 3x2y + 3xy2 – y3

(x-y)3

 

(x+y)3

Đáp án và hướng dẫn giải bài 37:

Ta có: (x – y)(x2 + xy + y2) = X3 – y3 và (x + y)(x2 – xy + y2) = X3 + y3

(x + y) (x – y) = X2 – y2 và X2 – 2xy + y2 = (x – y)2 = (y – x)2 y3 + 3xy2 + 3x2y + X3 = (y + x)3 = (x + y)3 và (x + y)2 = X2 + 2xy + y2 (x – y)3 = X3 – 3x2y + 3xy2 – y3

Từ đó ta có:


Bài 38: (SGK trang 17 đại số 8 tập 1)

Chứng minh các đẳng thức sau:

a) (a – b)3 = -(b – a)3; b) (- a – b)2 = (a + b)2

Đáp án và hướng dẫn giải bài 38:

a) (a – b)3 = -(b – a)3

Biến đổi vế phải thành vế trái:

-(b – a)3= -(b3 – 3b2a + 3ba2 – a3) = – b3 + 3b2a – 3ba2 + a3

= a3 – 3a2b + 3ab2 – b3 = (a – b)3

Sử dụng tính chất hai số đối nhau:

(a – b)3 = [(-1)(b – a)]3 = (-1)3(b – a)3 = -13 . (b – a)3 = – (b – a)3

b) (- a – b)2 = (a + b)2

Biến đổi vế trái thành vế phải:

(- a – b)2 = [(-a) + (-b)]2

= (-a)2 +2 . (-a) . (-b) + (-b)2

= a2 + 2ab + b2 = (a + b)2

Sử dụng tính chất hai số đối nhau:

(-a – b)2 = [(-1) . (a + b)]2 = (-1)2 . (a + b)2 = 1 . (a + b)2 = (a + b)2

 

Để xem đầy đủ nội dung của “Hướng dẫn giải bài 34,35,36,37,38 trang 17 SGK Toán 8 tập 1: hằng đẳng thức đáng nhớ”, các em vui lòng đăng nhập tài khoản trên website tailieu.vn để download về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo "Hướng dẫn giải bài 39,40,41,42 SGK trang 19 Toán lớp 8 tập 1".

Để DOWNLOAD TÀI LIỆU
Phải Bấm nút LIKE +1
Sau đó bấm
Download
Tài liệu tương tự có thể bạn quan tâm
 • Hướng dẫn giải bài 34,35,36,37,38 trang 17 SGK Toán 8 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 34,35,36,37,38 trang 17 SGK Toán 8 tập 1 Tóm tắt lý thuyết hằng đẳng thức đáng nhớ và hướng dẫn bài 34,35,36,37,38 trang 17 SGK Toán 8 tập 1 sẽ giúp các em nắm vững kiến thức và phương pháp giải bài tập hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo tài liệu.

 • Hướng dẫn giải bài 32,33,34,35,36,37,38 trang 67,68 SGK Toán 7 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 32,33,34,35,36,37,38 trang 67,68 SGK Toán 7 tập 1 Tóm tắt lý thuyết mặt phẳng tọa độ và Hướng dẫn giải bài 32,33,34,35,36,37,38 trang 67,68 SGK Toán 7 tập 1 là tài liệu giúp các em học sinh nắm vững nội dung bài học và biết cách giải các bài tập khác nhau trong SGK. Mời các em cùng tham khảo!

 • Hướng dẫn giải bài 33,34,35,36,37,38,39 trang 115,116 SGK Toán 6 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 33,34,35,36,37,38,39 trang 115,116 SGK Toán 6 tập 1 Tóm tắt lý thuyết đoạn thẳng và Hướng dẫn giải bài 33,34,35,36,37,38,39 trang 115,116 SGK Toán 6 tập 1 là tài liệu định hướng cách các giải bài tập giúp các em nắm vững hơn kiến thức về đoạn thẳng là gì? Khi nào thì hai đoạn thẳng cắt một đoạn thẳng hoặc một đường thẳng.

 • Hướng dẫn giải bài 34,35,36,37,38 trang 68 SGK Đại số 7 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 34,35,36,37,38 trang 68 SGK Đại số 7 tập 1 Tài liệu giải bài tập Mặt phẳng tọa độ giúp các em nắm được phương pháp giải bài tập trang 68 theo đúng yêu cầu. Mời các em tham khảo để hệ thống lại kiến thức bài học và nâng cao kỹ năng trả lời câu hỏi chính xác. Chúc các em học tốt.

 • Hướng dẫn giải bài 34,35,36,37,38,39 trang 116 SGK Hình học 6 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 34,35,36,37,38,39 trang 116 SGK Hình học 6 tập 1 Nhằm giúp các em học sinh dễ dàng hơn trong việc hoàn thiện các bài tập trang 116 đồng thời nắm vững được các kiến thức cơ bản của bài đoạn thẳng. Mời các em tham khảo tài liệu để tiết kiệm được thời gian và biết thêm các gợi ý giải bài tập nhanh chóng, hiệu quả.

 • Hướng dẫn giải bài 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 trang 22 SGK Toán 7 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 trang 22 SGK Toán 7 tập 1 Tóm tắt lý thuyết lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp theo) và Hướng dẫn giải bài 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 trang 22 SGK Toán 7 tập 1 được TaiLieu.VN sưu tầm và chọn lọc gửi đến các em học sinh. Mời các em tham khảo để tiện trong việc ôn tập và rèn luyện kỹ năng giải bài tập. Chúc các em đạt thành tích cao trong học tập!

 • Hướng dẫn giải bài 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 trang 93,94,95,96 SGK Toán 9 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 trang 93,94,95,96 SGK Toán 9 tập 1 Tài liệu tóm tắt lý thuyết ôn tập chương 1 hình và hướng dẫn giải bài 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 trang 93,94,95,96 SGK Toán 9 tập 1 là tài liệu ôn tập hữu ích dành cho các em học sinh lớp 9, giúp các em củng cố và luyện tập lại toàn bộ kiến thức đã học trong chương 1. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 trang 123,124 SGK Toán 7 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 trang 123,124 SGK Toán 7 tập 1 Tóm tắt lý thuyết trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc và Hướng dẫn giải bài 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 trang 123,124 SGK Toán 7 tập 1 là tài liệu được chọn lọc nhằm giúp các em hiểu rõ về bài học và cách giải bài tập. Mời các em cùng tham khảo!

 • Hướng dẫn giải bài 35,36,37,38,39,40 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 35,36,37,38,39,40 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 2 Tóm tắt lý thuyết trường hợp đồng dạng thứ ba và hướng dẫn giải bài 35,36,37,38,39,40 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 2. Tài liệu này bao gồm những gợi ý giúp các em học sinh ôn tập lại những kiến thức trọng tâm của bài học và biết cách giải bài tập hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 35,36,37,38,39,40 trang 19,20 SGK Toán 6 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 35,36,37,38,39,40 trang 19,20 SGK Toán 6 tập 1 Tài liệu Hướng dẫn giải bài 35,36,37,38,39,40 trang 19,20 SGK Toán 6 tập 1: phép cộng và phép nhân trình bày gợi ý đáp án và định hướng phương pháp giải các bài tập cụ thể trong sách sẽ giúp các em khái quát lại kiến thức đã học về phép công, phép nhân.

 • Hướng dẫn giải bài 35,36,37,38,39 trang 94,95 SGK Toán 7 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 35,36,37,38,39 trang 94,95 SGK Toán 7 tập 1 Tóm tắt lý thuyết luyện tập tiên đề ơ-clit về đường thẳng song song và Hướng dẫn giải bài 35,36,37,38,39 trang 94,95 SGK Toán 7 tập 1 là tài liệu giúp các em học sinh chuẩn bị tốt kiến thức bài học cũng như cách giải các bài tập hiệu quả nhất về tiên đề ơ-clit. Mời các em cùng tham khảo!

 • Hướng dẫn giải bài 31,32,33,34,35,36,37,38,39 trang 23,24,25 SGK Toán 9 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 31,32,33,34,35,36,37,38,39 trang 23,24,25 SGK Toán 9 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp theo) và hướng dẫn giải bài 31,32,33,34,35,36,37,38,39 trang 23,24,25 SGK Toán 9 tập 2 giúp các em hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học, rèn luyện kĩ năng trả lời câu hỏi và vận dụng vào giải các dạng bài tập của phần này một cách nhanh chóng. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 34,35,36 trang 25,26 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 34,35,36 trang 25,26 SGK Toán 8 tập 2 Tóm tắt lý thuyết giải bài toán bằng cách lập phương trình và hướng dẫn giải bài 34,35,36 trang 25,26 SGK Toán 8 tập 2. Tài liệu này sẽ giúp các em học sinh củng cố lại kiến thức về các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình. Thêm vào đó, tài liệu còn hướng dẫn giải 3 bài tập SGK Toán 8 tập 2 trang 34,35 và 36. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 35,36,37 trang 51 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 35,36,37 trang 51 SGK Toán 8 tập 2 Tóm tắt lý thuyết phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối và hướng dẫn giải bài 35,36,37 trang 51 SGK Toán 8 tập 2 sẽ giúp các em giải đáp những thắc mắc về cách giải 3 bài tập trong SGK Toán 8 trang 51. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 32,33,34,35,36 trang 128,129 SGK Toán 8 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 32,33,34,35,36 trang 128,129 SGK Toán 8 tập 1 Tóm tắt lý thuyết diện tích hình thoi và hướng dẫn giải bài 32,33,34,35,36 trang 128, 129 SGK Toán 8 tập 1 nhằm hệ thống lại những nội dung trọng tâm của bài học và gợi ý đáp án giải bài tập trong sách SGK sẽ giúp các em dễ dàng ôn tập lại kiến thức cũng như rèn luyện kỹ năng giải bài tập hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 35,36,37 trang 20 SGK Toán 9 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 35,36,37 trang 20 SGK Toán 9 tập 1 Tài liệu tóm tắt lý thuyết liên hệ giữa phép chia và phép khai phương (tiếp theo) kèm theo hướng dẫn giải bài 35,36,37 trang 20 SGK Toán 9 tập 1 là tài liệu bổ ích dành cho các em học sinh lớp 9 ôn tập và củng cố kiến thức một cách hiệu quả từ đó vận dụng vào giải bài tập một cách nhanh chóng. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 30,31,32,33,34,35,36,37 trang 87 SGK Toán 6 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 30,31,32,33,34,35,36,37 trang 87 SGK Toán 6 tập 2 Tóm tắt lý thuyết Tia phân giác của một góc và hướng dẫn giải bài 30,31,32,33,34,35,36,37 trang 87 SGK Toán 6 tập 2 là tài liệu tham khảo bổ ích giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức đã học như: khái niệm tia phân giác, đường phân giác của một góc và phương pháp giải các bài tập trong SGK.

 • Hướng dẫn giải bài 34,35,36,37,38,39,40 trang 56,57 Đại số 9 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 34,35,36,37,38,39,40 trang 56,57 Đại số 9 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết phương trình quy về phương trình bậc hai và hướng dẫn giải bài 34,35,36,37,38,39,40 trang 56,57 Đại số 9 tập 2 trình bày các kiến thức lý thuyết và phương pháp giải bài tập phương trình bậc hai. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh ôn tập, hệ thống hóa kiến thức khi học môn Toán lớp 9.

 • Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 trang 49,50,51 Toán 8 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 trang 49,50,51 Toán 8 tập 1 Tóm tắt lý thuyết phép trừ các phân thức đại số và hướng dẫn giải bài 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37 trang 49, 50, 51 Toán 8 tập 1 sẽ giúp các em hệ thống lại kiến thức và nắm vững các phương pháp giải bài tập hiệu quả thông qua những nội dung lý thuyết tóm tắt và trình tự các bước giải bài tập trong SGK. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 36,37,38,39 trang 118,119 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 36,37,38,39 trang 118,119 SGK Toán 8 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết hình chóp đều và hình chóp cụt đều kèm theo hướng dẫn giải bài 36,37,38,39 trang 118,119 SGK Toán 8 tập 2 sẽ giúp các em học sinh giải đáp những thắc mắc về cách giải bài tập SGK Toán 8 trang 118,119. Mời các em cùng tham khảo tài liệu để củng cố lại kiến thức trọng tâm của bài học và nắm phương pháp giải bài tập hiệu quả.