website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu Hướng dẫn giải bài 29,30,31,32,33 trang 22,23 SGK Toán 8 tập 2

Hướng dẫn giải bài 29,30,31,32,33 trang 22,23 SGK Toán 8 tập 2

Tên file: huong-dan-giai-bai-29a30a31a32a33-trang-22a23-sgk-toan-8-tap-2.pdf

Ngày chia sẽ:

Ngày cập nhật: 1/5/2017 9:17:26 PM

Kích thước: 1.23 M

Số trang: 7 trang

Dạng file:

Download file dạng .PDF (Adobe Acrobat )

Download: Download Miễn phí

Chú ý: ĐÂY LÀ TÀI LIỆU .PDF,PDF HÃY DOWNLOAD VỀ ĐỂ XEM, LIKE +1 sau đó Bấm Download

Hướng dẫn giải bài 29,30,31,32,33 trang 22,23 SGK Toán 8 tập 2 nhằm gợi ý cho các em cách giải bài tập phần luyện tập phương trình chứa ẩn ở mẫu. Để củng cố lại kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập hiệu quả, mời các em cùng tham khảo.

Tải tài liệu Hướng dẫn giải bài 29,30,31,32,33 trang 22,23 SGK Toán 8 tập 2 miễn phí ,Download tài liệu Hướng dẫn giải bài 29,30,31,32,33 trang 22,23 SGK Toán 8 tập 2 miễn phí tại tailieumienphi.vn bạn có thể thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,dang file PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Từ khóa: Hướng dẫn giải bài tập Toán 8, Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Chương 3 Phương trình bậc nhất một ẩn, Giải bài tập trang 22 SGK Toán 8, Giải bài tập trang 23 SGK Toán 8, Giải bài luyện tập chương 3, Giải bài tập luyện tập phương trình chứa ẩn ở mẫu,download tài liệu miễn phí,tailieuvn, tailieu vn,download tailieu khong ton phi

Chú ý: CHỈ HIỂN THỊ MẪU VÀI TRANG ĐẦU - HÃY DOWNLOAD VỀ ĐỂ XEM FULL TOÀN BỘ 7 TRANG

Hướng dẫn giải bài 29,30,31,32,33 trang 22,23 SGK Toán 8 tập 2

Các em học sinh có thể tham khảo nội dung của tài liệu qua đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 29,30,31,32,33 trang 22,23 SGK Toán 8 tập 2: Luyện tập phương trình chứa ẩn ở mẫu” bên dưới. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 27,28 trang 22 SGK Toán 8 tập 2".

 
Đáp án và hướng dẫn giải bài tập: Luyện tập – Phương trình chứa ẩn ở mẫu trang 22, 23 SGK Toán 8 tập 2
Bài 29 trang 22 SGK Toán 8 tập 2 – Đại số
Bạn sơn giải phương trình:
⇔ x² – 5x = 5(x -5) ⇔ x² – 5x = 5x – 25
⇔ x² – 10x + 25 = 0 ⇔ (x-5)² = 0 ⇔ x = 5n
Bạn Hà cho rằng Sơn giải sai vì đã nhân 2 vế với biểu thức x – 5 có chứa ẩn, Hà giải bằng cách rút gọn vế trái như sau:
Hãy cho biết ý kiến của em về hai lời giải trên.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 29:
Bạn Sơn và bạn Hà đều không chú ý đến ĐKXĐ của phương trình là x ≠ 5 nên cả hai lời giải đều sai.
Lời giải của em: ĐKXĐ: x ≠ 5
Quy đồng mẫu thức hai vế phương trình: MTC = x – 5
⇔ (x-5)² = 0 ⇔ x = 5 không thỏa mãn ĐKXĐ nên phương trình vô nghiệm.

Bài 30 trang 23 SGK Toán 8 tập 2 – Đại số
Giải các phương trình:
Đáp án và hướng dẫn giải bài 30:
a) ĐKXĐ: x – 2 ≠ 0 ⇔ x ≠ 2
⇔ 1 + 3x – 6 = -x + 3 ⇔ 4x = 8 ⇔ x = 2 không thỏa mãn ĐKXĐ nên phương trình vô nghiệm
b) ĐKXĐ: x ≠ 3
Kết luận x = 1/2 thỏa mãn ĐKXĐ và là nghiệm của phương trình
c) ĐKXĐ: x – 1 ≠ 0, x + 1 ≠ 0 và x² – 1 ≠ 0
⇒ x ≠ + – 1
⇔ (x + 1)² – (x-1)² = 4 ⇔ 4x = 4 ⇔ x =1 (Không thỏa mãn ĐKXĐ)
Vậy phương trình vô nghiệm.
d) ĐKXĐ: x + 7 ≠ 0 và 2x – 3 ≠ 0 ⇒ x ≠ 7 và x ≠ 2/3
⇔ 6x² – 13x + 6 = 6x² + 43x + 7
⇔ 56x = -1 ⇔ x = -1/56 (Thỏa mãn ĐKXĐ)
Vậy phương trình có nghiệm là x = -1/56

 Bài 31 trang 23 SGK Toán 8 tập 2 – Đại số
Giải các phương trình:
Đáp án và hướng dẫn giải bài 31:
a) ĐKXĐ: x³ – 1 = (x-1)(x² + x + 1) ≠ 0
⇒ x ≠ 1
Quy đồng mẫu thức hai vế phương trình:
MTC = x³ – 1 = (x-1) (x² + x + 1)
⇔ x² + x + 1 – 3x² = 2x(x-1)
⇔4x² -3x -1 = 0
⇔ (4x² – 4x) + (x -1) = 0 ⇔ 4x(x-1) + (x-1) = 0
⇔ (x-1) (4x + 1) = 0 ⇔ x = -1/4 (TM) hoặc x = 1 (KTM)
Vậy phương trình có nghiệm là x = -1/4.
b) ĐKXĐ: x ≠ 1, x≠ 2, x ≠ 3
Quy đồng mẫu thức hai vế phương trình:
MTC = (x -1) (x -2) (x -3)
⇔ 3 (x -3) + 2 (x -2) = x – 1 ⇔ 4x = 12
⇔ x = 3 (Không thỏa mãn ĐKXĐ)
Vậy phương trình vô nghiệm.
c) ĐKXĐ: x³ + 8= x³+2³ = (x +2)(x² – 2x + 4) ≠ 0
⇔ ≠ -2 do x² – 2x + 4 = (x-1)² + 3 ≠ 0
Quy đồng mẫu thức hai vế phương trình: MTC = x³ + 8= x³+2³ = (x +2)(x² – 2x + 4)
⇔ 8 + x³ + x² -2x + 4 = 12
⇔ x³ + x² – 2x = 0
⇔ x(x² + x -2) = 0
⇔ x(x-1) (x +2) = 0
⇔ x = 0 hoặc x =1 hoặc x = 2
Kết luận x = 2 không thỏa mãn ĐKXĐ nên tập nghiệm của phương trình S = {0;1}
d) ĐKXĐ: x ≠3, x ≠ -7/2 và x ≠ -3
Quy đồng mẫu thức hau vế phương trình:
MTC = (x -3) (2x + 7) (x +3)
⇔ 13 (x +3) + (x -3)(x +3) = 6 (2x +7)
⇔ 13x + 39 + x² + 3x – 3x – 9 = 12x + 42 ⇔ x² + x – 12 = 0
⇔ x² + 4x – 3x – 12 = 0 ⇔ x(x + 4) – 3 (x + 4) = 0
⇔ (x + 4) (x – 3) = 0
⇔ x = -4 (TMĐK) hoặc x = 3 (KTMĐK)
Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {4}

Bài 32 trang 23 SGK Toán 8 tập 2 – Đại số
Đáp án và hướng dẫn giải bài 32:
a) ĐKXĐ: x ≠ 0
Kết luận: x = 0 không thỏa mãn ĐKXĐ nên tập nghiệm của phương trình S = {-1/2}
b) ĐKXĐ: x ≠ 0
Kết luận: x = 0 không thỏa mãn ĐKXĐ nên tập nghiệm của phương trình S = {-1}

 Bài 33 trang 23 SGK Toán 8 tập 2 – Đại số
Tìm các giá trị của a sao cho mỗi biểu thức sau có giá trị bằng 2:
Đáp án và hướng dẫn giải bài 33:
a) ĐKXĐ: a ≠ -3 và a ≠ -1/3
Quy đồng mẫu thức hai vế phương trình: MTC = (3a + 1)(a +3)
⇔ (3a -1) (a +3) + ( a-3) (3a +1) = 2(3a + 1)(a + 3)
⇔ 3a² + 9a – a – 3 + 3a² + a – 9x – 3 = 6a² + 20 + 6
⇔ 6a² – 6 = 6a² + 20a + 6 ⇔ 20a = -12
⇔ a = -3/5
Kết luận: a = -3/5 thỏa mãn ĐKXĐ nên đó là giá trị a cần tìm.
b) ĐKXĐ: a ≠ -3
⇔ 17a + 119 = 24(a + 3) ⇔ 7a = 47 ⇔ a = 47/7

Kết luận: a = 47/7 thỏa mãn ĐKXĐ nên đó là giá trị a cần tìm.

Để tham khảo toàn bộ nội dung của “Hướng dẫn giải bài 29,30,31,32,33 trang 22,23 SGK Toán 8 tập 2: Luyện tập phương trình chứa ẩn ở mẫu”, các em có thể đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn để tải về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo "Hướng dẫn giải bài 34,35,36 trang 25,26 SGK Toán 8 tập 2".
 
 

 

Để DOWNLOAD TÀI LIỆU
Phải Bấm nút LIKE +1
Sau đó bấm
Download
Tài liệu tương tự có thể bạn quan tâm
 • Hướng dẫn giải bài 29,30,31,32,33 trang 22,23 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 29,30,31,32,33 trang 22,23 SGK Toán 8 tập 2 Hướng dẫn giải bài 29,30,31,32,33 trang 22,23 SGK Toán 8 tập 2 nhằm gợi ý cho các em cách giải bài tập phần luyện tập phương trình chứa ẩn ở mẫu. Để củng cố lại kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập hiệu quả, mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32,33,34 trang 48,49 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32,33,34 trang 48,49 SGK Toán 8 tập 2 Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32,33,34 trang 48,49 SGK Toán 8 tập 2 nhằm gợi ý cho các em học sinh cách giải bài tập phần luyện tập bất phương trình bậc nhất một ẩn. Để nắm nội dung của tài liệu, mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 30,31,32,33 trang 23 SGK Đại số 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 30,31,32,33 trang 23 SGK Đại số 8 tập 2 Tài liệu hướng dẫn giải các bài tập trang 23 SGK Toán 8 nhằm gợi ý cho các em cách giải bài tập phần luyện tập phương trình chứa ẩn ở mẫu. Việc rèn luyện các bài tập đi kèm sẽ giúp các em củng cố lại kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập hiệu quả. Chúc các em học tốt.

 • Hướng dẫn giải bài 27,28,29,30,31,32,33,34,35 trang 113,114,115,116 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 27,28,29,30,31,32,33,34,35 trang 113,114,115,116 SGK Toán 8 tập 2 Tóm tắt lý thuyết thể tích của hình lăng trụ đứng và hướng dẫn giải bài 27,28,29,30,31,32,33,34,35 trang 113,114,115,116 SGK Toán 8 tập 2 nhằm giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc học tập hiệu quả hơn. Tài liệu này chia sẻ cách giải 9 bài tập trong SGK Toán 8 trang 113,114,115,116. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 27,28,29,30,31,32,33 trang 19,20 SGK Toán 7 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 27,28,29,30,31,32,33 trang 19,20 SGK Toán 7 tập 1 Tóm tắt lý thuyết lũy thừa của một số hữu tỉ và Hướng dẫn giải bài 27,28,29,30,31,32,33 trang 19,20 SGK Toán 7 tập 1 sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em dễ dàng hơn trong việc ôn tập lại bài cũ cũng như rèn luyện kỹ năng giải bài tập và nâng cao tư duy toán học. Mời các em tham khảo!

 • Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32,33,34 trang 19 SGK Toán 9 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32,33,34 trang 19 SGK Toán 9 tập 1 Tài liệu tóm tắt lý thuyết liên hệ giữa phép chia và phép khai phương kèm theo hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32,33,34 trang 19 SGK Toán 9 tập 1 trình bày kiến thức lý thuyết và cách giải bài tập về liên hệ giữa phép chia và phép khai phương từ đó các em có thể kiểm tra, ôn tập, củng cố kiến thức đồng thời nắm vững được phương pháp, phân loại được các dạng bài tập. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 29,30,31,32,33,34 trang 17 SGK Toán 6 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 29,30,31,32,33,34 trang 17 SGK Toán 6 tập 1 Hướng dẫn giải bài 29,30,31,32,33,34 trang 17 SGK Toán 6  tập 1: phép cộng và phép nhân tiếp sẽ giúp các em nắm vững kiến thức đã học và biết cách giải bài tập để nâng cao tư duy toán học. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 29,30,31,32,33,34,35,6,37,38 trang 40,41 SGK Toán 7 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 29,30,31,32,33,34,35,6,37,38 trang 40,41 SGK Toán 7 tập 2 Tóm tắt lý thuyết cộng trừ đa thức và Hướng dẫn giải bài 29,30,31,32,33,34,35,6,37,38 trang 40,41 SGK Toán 7 tập 2 là tài liệu giúp các em học sinh chuẩn bị tốt phần kiến thức bài học mới thông qua tham khảo phần nội dung tóm tắt và phần hướng dẫn giải chi tiết. Mời các em tham khảo!

 • Hướng dẫn giải bài 29,30,31 trang 74,75 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 29,30,31 trang 74,75 SGK Toán 8 tập 2 Tóm tắt lý thuyết trường hợp đồng dạng thứ nhất và hướng dẫn giải bài 29,30,31 trang 74,75 SGK Toán 8 tập 2. Tài liệu này giúp các em học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức trọng tâm của bài học để vận dụng giải bài tập. Trong đó, bao gồm những gợi ý đáp án giải 3 bài tập SGK Toán 8 trang 74,75. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 30,31,32,33 trang 16 SGK Toán lớp 8 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 30,31,32,33 trang 16 SGK Toán lớp 8 tập 1 Tóm tắt lý thuyết những hằng đẳng thức đáng nhớ và hướng dẫn giải bài 30,31,32,33 trang 16 SGK Toán lớp 8 tập 1 bao gồm phần nội dung chính của bài học chương 1 và cách giải bài tập trong SGK. Mời các em học sinh cùng tham khảo tài liệu để củng cố lại kiến thức và nắm vững phương pháp giải bài tập hiệu quả.

 • Hướng dẫn giải bài 30,31,32,33,34 trang 124,125 SGK Toán 9 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 30,31,32,33,34 trang 124,125 SGK Toán 9 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết hình cầu, diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu kèm theo hướng dẫn giải bài 30,31,32,33,34 trang 124,125 SGK Toán 9 tập 2 cung cấp những kiến thức Toán cơ bản về hình cầu, diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu trong chương trình học lớp 9, giúp các em học sinh ôn tập và chuẩn bị môn học hiệu quả. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 30,31,32,33,34,35,36,37 trang 87 SGK Toán 6 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 30,31,32,33,34,35,36,37 trang 87 SGK Toán 6 tập 2 Tóm tắt lý thuyết Tia phân giác của một góc và hướng dẫn giải bài 30,31,32,33,34,35,36,37 trang 87 SGK Toán 6 tập 2 là tài liệu tham khảo bổ ích giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức đã học như: khái niệm tia phân giác, đường phân giác của một góc và phương pháp giải các bài tập trong SGK.

 • Hướng dẫn giải bài 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 trang 112, 113, 114 toán 6 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 trang 112, 113, 114 toán 6 tập 1 Tài liệu Tóm tắt lý thuyết về tia Hướng dẫn giải bài 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 trang 112, 113, 114 toán 6 tập 1 giúp các bạn học sinh hệ thống lại những kiến thức như: định nghĩa về tia, hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau và cách giải bài tập. Mời các bạn tham khảo!

 • Hướng dẫn giải bài 29,30,31 trang 83 SGK Toán 8 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 29,30,31 trang 83 SGK Toán 8 tập 1 Tài liệu tóm tắt lý thuyết dựng hình bằng thước và compa, dựng hình thang kèm theo hướng dẫn giải bài 29,30,31 trang 83 SGK Toán 8 tập 1 trình bày về những kiến thức trọng tâm của bài học và đáp án giải bài tập trong SGK Toán 8 phần dựng hình bằng thước và compa. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 trang 49,50,51 Toán 8 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 trang 49,50,51 Toán 8 tập 1 Tóm tắt lý thuyết phép trừ các phân thức đại số và hướng dẫn giải bài 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37 trang 49, 50, 51 Toán 8 tập 1 sẽ giúp các em hệ thống lại kiến thức và nắm vững các phương pháp giải bài tập hiệu quả thông qua những nội dung lý thuyết tóm tắt và trình tự các bước giải bài tập trong SGK. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31 trang 19 SGK Toán 6 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31 trang 19 SGK Toán 6 tập 2 Tóm tắt lý thuyết quy đồng mẫu số nhiều phân số và hướng dẫn giải bài 28,29,30,31 trang 19 SGK Toán 6 tập 2 là tài liệu giúp các em hệ thống lại nội dung trọng tâm đã học như: khái niệm quy đồng mẫu số nhiều phân số, quy tắc quy đồng mẫu số và biết cách làm bài tập. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 28,29,30 trang 22 SGK Toán 9 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 28,29,30 trang 22 SGK Toán 9 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình và hướng dẫn giải bài 28,29,30 trang 22 SGK Toán 9 tập 2 giúp các em ôn tập hệ thống kiến thức giải các bài toán bằng cách lập hệ phương trình, củng cố kĩ năng phân tích tìm lời giải, trình bày lời giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32 trang 89 SGK Toán 9 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32 trang 89 SGK Toán 9 tập 1 Tài liệu tóm tắt lý thuyết luyện tập một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông kèm theo hướng dần giải bài 28,29,30,31,32 trang 89 SGK Toán 9 tập 1 là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh nắm được các kiến thức trong bài học một cách vững vàng và nâng cao kỹ năng giải bài tập hiệu quả. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 27,28,29,30,31,32,33,34,35 trang 79,80 Toán 9 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 27,28,29,30,31,32,33,34,35 trang 79,80 Toán 9 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung kèm theo hướng dẫn giải bài 27,28,29,30,31,32,33,34,35 trang 79,80 Toán 9 tập 2 giúp các em nhận biết được góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, phát biểu và chứng minh được định lý về số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, áp dụng định lý vào giải bài tập. Sau đây mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu nhé!

 • Hướng dẫn giải bài 31,32,33,34,35,36,37,38,39 trang 23,24,25 SGK Toán 9 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 31,32,33,34,35,36,37,38,39 trang 23,24,25 SGK Toán 9 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp theo) và hướng dẫn giải bài 31,32,33,34,35,36,37,38,39 trang 23,24,25 SGK Toán 9 tập 2 giúp các em hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học, rèn luyện kĩ năng trả lời câu hỏi và vận dụng vào giải các dạng bài tập của phần này một cách nhanh chóng. Mời các em tham khảo.