website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32,33,34 trang 48,49 SGK Toán 8 tập 2

Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32,33,34 trang 48,49 SGK Toán 8 tập 2

Tên file: huong-dan-giai-bai-28a29a30a31a32a33a34-trang-48a49-sgk-toan-8-tap-2.pdf

Ngày chia sẽ:

Ngày cập nhật: 1/5/2017 9:17:27 PM

Kích thước: 0.54 M

Số trang: 5 trang

Dạng file:

Download file dạng .PDF (Adobe Acrobat )

Download: Download Miễn phí

Chú ý: ĐÂY LÀ TÀI LIỆU .PDF,PDF HÃY DOWNLOAD VỀ ĐỂ XEM, LIKE +1 sau đó Bấm Download

Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32,33,34 trang 48,49 SGK Toán 8 tập 2 nhằm gợi ý cho các em học sinh cách giải bài tập phần luyện tập bất phương trình bậc nhất một ẩn. Để nắm nội dung của tài liệu, mời các em cùng tham khảo.

Tải tài liệu Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32,33,34 trang 48,49 SGK Toán 8 tập 2 miễn phí ,Download tài liệu Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32,33,34 trang 48,49 SGK Toán 8 tập 2 miễn phí tại tailieumienphi.vn bạn có thể thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,dang file PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Từ khóa: Hướng dẫn giải bài tập Toán 8, Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Chương 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩn, Giải bài tập trang 48 SGK Toán 8, Giải bài tập trang 49 SGK Toán 8, Giải bài tập bất phương trình bậc nhất một ẩn,download tài liệu miễn phí,tailieuvn, tailieu vn,download tailieu khong ton phi

Chú ý: CHỈ HIỂN THỊ MẪU VÀI TRANG ĐẦU - HÃY DOWNLOAD VỀ ĐỂ XEM FULL TOÀN BỘ 5 TRANG

Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32,33,34 trang 48,49 SGK Toán 8 tập 2

Các em học sinh có thể xem qua đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32,33,34 trang 48,49 SGK Toán 8 tập 2: Luyện tập bất phương trình bậc nhất một ẩn” dưới đây để nắm phương pháp giải bài tập cụ thể hơn. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 19,20,21,22,23,24,25,26,27 trang 47,48 SGK Toán 8 tập 2".

Đáp án và hướng dẫn giải bài tập trang 48,49 SGK Toán 8 tập 2: Luyện tập bất phương trình bậc nhất một ẩn.
Bài 28 trang 48 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Cho bất phương trình x² > 0
a) Chứng tỏ x = 2, x = -3 là nghiệm của bất phương trình đã cho.
b) Có phải mọi giá trị của ẩn x đều là nghiệm của bất phương trình đã cho hay không?
Đáp án và hướng dẫn giải bài 28:
a) Ta có: 2² = 4 > 0 và (-3)² = 9 > 0 => x = 2; x = -3 là nghiệm của bất phương trình x² > 0
b) Ta có Với mọi x ≠ 0 thì x² > 0 và khi x = 0 thì 0² = 0 nên mọi giá trị của ẩn x không là nghiệm của bất phương trình x² > 0. tập nghiệm của bất phương trình x² > 0 là S = {x ∈ R/x ≠ 0}
= R\{0}

 Bài 29 trang 48 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Tìm x sao cho:
a) Giá trị của biểu thức 2x – 5 không âm
b) Giá trị của biểu thức -3x không lớn hơn giá trị của biểu thức -7x + 5
Đáp án và hướng dẫn giải bài 29:
a) Giá trị của biểu thức 2x – 5 không âm khi: 2x – 5 ≥ 0
Ta có: 2x – 5 ≥ 0 ⇔ 2x ≥ 5 ⇔ x ≥ 5/2
Vậy khi x ≥ 5/2 thì giá trị của biểu thức 2x – 5 không âm
b) Giá trị của biểu thức -3x không lớn hơn giá trị của biểu thức -7x + 5 khi -3x ≤ -7x + 5

 Bài 30 trang 48 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Một người có số tiền không quá 70000 đồng gồm 15 tờ giấy bạc với hai loại mệnh đề giá: loại 2000 đồng và loại 5000 đồng. Hỏi người đó có bao nhiêu tờ giấy bạc loại 5000 đồng.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 30:
Gọi x là số tờ giấy bạc mệnh giá 5000 đồng, với x nguyên dương. Số tờ giấy bạc mệnh giá 2000 đồng là 15 – x
Theo bài ra ta có: 5000x + (15 -x)2000 ≤ 70000
Ta có: 5000x + (15 – x)2 ≤ 70 ⇔ 3x ≤ 40 ⇔ x ≤ 40/3
Do x nguyên dương nên x ∈ {1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13}
Vậy số tờ giấy bạc mệnh giá 5000 đồng có thể là các số nguyên dương từ 1 đến 13.

 Bài 31 trang 48 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
Đáp án và hướng dẫn giải bài 31:
a) (15 – 6x)/3 > 5 ⇔ 5 – 2x > 5 ⇔ -2x > 0 ⇔ x < 0
Tập nghiệm {x∈R/ x < 0}
b) (8 -11x)/4 < 13 ⇔ 8 – 11x < 52 ⇔ -11x < 44 ⇔ x > -4. Tập nghiệm
S = {x ∈ R/ x > -4}
c) 1/4(x -1) < (x-4)/6 ⇔ 3(x-1) < 29x-4) ⇔ 3x -2x < 3 – 8 ⇔ x < -5
Tập nghiệm S = {x ∈ R/ x<-5}

d) (2-x)/3 < (3-2x)/5 ⇔ 5(2 -x) < 3(3 – 2x) ⇔ 10 – 5x < 9 -6x ⇔ x < -1
Tập nghiệm S = {x ∈ R/ x < -1}

 Bài 32 trang 48 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Giải các bất phương trình:
a) 8x + 3(x+1) > 5x – (2x-6)
b) 2x(6x -1) > (3x – 2)(4x + 3)
Đáp án và hướng dẫn giải bài 32:
a) 8x + 3(x+1) > 5x -(2x-6) ⇔ 8x + 3x + 3 > 3x + 6 ⇔ 8x > 3 ⇔ x > 3/8
Tập nghiệm S = {x ∈ R/ x > 3/8)
b) 2x(6x – 1) > (3x -2)(4x + 3) ⇔ 12x² – 2x > 12² + x – 6 ⇔ -3x > -6 ⇔ x < 2
Tập nghiệm S = {x ∈ R/ x < 2}

 Bài 33 trang 48 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Đố. Trong một kì thi, bạn Chiến phải thi bốn môn Văn, Toán, Tiếng Anh và Hóa. Chiến đã thi ba môn và được kết quả như bảng sau:
Kỳ thi quy định muốn đạt loại giỏi phải có điểm trung bình các môn thi là 8 trở lên và không có môn nào điểm dưới 6. Biết môn Văn và Toán được tính hệ số 2. Hãy cho biết, để đạt được loại giỏi bạn chiến phải có điểm thi môn Toán ít nhất là bao nhiêu?
Đáp án và hướng dẫn giải bài 33:
Gọi điểm thi môn toán là x.
Điểm trung bình các môn thi là: (2.8 + 2x + 7 + 10) : 6
Để đạt được loại giỏi thì x > 6 và (2.8 + 2x + 7 + 10) : 6 ≥ 8
Ta có: (2.8 + 2x + 7 + 10)/6 ≥ 8 ⇔ 2x + 33 ≥ 48 ⇔ 2x ≥ 15 ⇔ x ≥ 15/2⇔ x ≥ 7,5
Vậy để đạt được loại giỏi thì điểm môn toán ít nhất là 7,5 điểm và nhiều nhất là 10 điểm.

 Bài 34 trang 49 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Đố. Tìm sai lầm trong các “lời giải” sau:
a) Giải bất phương trình -2x > 23. Ta có:
-2x > 23 ⇔ x > 23 + 2 ⇔ x > 25
Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 25.
b) Giải bất phương trình -3/7x > 12. ta có:
Vậy nghiệm của bất phương trình là x > -28.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 34:

a) Sai lầm ở đây là xem -2 là hạng tử và chuyển vế hạng tử, trong khi -2 là một nhân tử.
Ta có: -2x > 23 ⇔ x < -23/2. Nghiệm của bpt là x < -23/2
b) Sai lầm ở đây là nhân hai vế với số âm mà không đổi chiều bất phương trình.

Để tải tài liệu “Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32,33,34 trang 48,49 SGK Toán 8 tập 2: Luyện tập bất phương trình bậc nhất một ẩn” về máy tham khảo, các em vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo "Hướng dẫn giải bài 35,36,37 trang 51 SGK Toán 8 tập 2".

Để DOWNLOAD TÀI LIỆU
Phải Bấm nút LIKE +1
Sau đó bấm
Download
Tài liệu tương tự có thể bạn quan tâm
 • Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32,33,34 trang 48,49 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32,33,34 trang 48,49 SGK Toán 8 tập 2 Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32,33,34 trang 48,49 SGK Toán 8 tập 2 nhằm gợi ý cho các em học sinh cách giải bài tập phần luyện tập bất phương trình bậc nhất một ẩn. Để nắm nội dung của tài liệu, mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 27,28,29,30,31,32,33,34,35 trang 113,114,115,116 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 27,28,29,30,31,32,33,34,35 trang 113,114,115,116 SGK Toán 8 tập 2 Tóm tắt lý thuyết thể tích của hình lăng trụ đứng và hướng dẫn giải bài 27,28,29,30,31,32,33,34,35 trang 113,114,115,116 SGK Toán 8 tập 2 nhằm giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc học tập hiệu quả hơn. Tài liệu này chia sẻ cách giải 9 bài tập trong SGK Toán 8 trang 113,114,115,116. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 trang 49,50,51 Toán 8 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 trang 49,50,51 Toán 8 tập 1 Tóm tắt lý thuyết phép trừ các phân thức đại số và hướng dẫn giải bài 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37 trang 49, 50, 51 Toán 8 tập 1 sẽ giúp các em hệ thống lại kiến thức và nắm vững các phương pháp giải bài tập hiệu quả thông qua những nội dung lý thuyết tóm tắt và trình tự các bước giải bài tập trong SGK. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32,33,34 trang 19 SGK Toán 9 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32,33,34 trang 19 SGK Toán 9 tập 1 Tài liệu tóm tắt lý thuyết liên hệ giữa phép chia và phép khai phương kèm theo hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32,33,34 trang 19 SGK Toán 9 tập 1 trình bày kiến thức lý thuyết và cách giải bài tập về liên hệ giữa phép chia và phép khai phương từ đó các em có thể kiểm tra, ôn tập, củng cố kiến thức đồng thời nắm vững được phương pháp, phân loại được các dạng bài tập. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 29,30,31,32,33 trang 22,23 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 29,30,31,32,33 trang 22,23 SGK Toán 8 tập 2 Hướng dẫn giải bài 29,30,31,32,33 trang 22,23 SGK Toán 8 tập 2 nhằm gợi ý cho các em cách giải bài tập phần luyện tập phương trình chứa ẩn ở mẫu. Để củng cố lại kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập hiệu quả, mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 29,30,31,32,33,34 trang 17 SGK Toán 6 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 29,30,31,32,33,34 trang 17 SGK Toán 6 tập 1 Hướng dẫn giải bài 29,30,31,32,33,34 trang 17 SGK Toán 6 &nbsp;tập 1: phép cộng và phép nhân tiếp sẽ giúp các em nắm vững kiến thức đã học và biết cách giải bài tập để nâng cao tư duy toán học. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 27,28,29,30,31,32,33 trang 19,20 SGK Toán 7 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 27,28,29,30,31,32,33 trang 19,20 SGK Toán 7 tập 1 Tóm tắt lý thuyết lũy thừa của một số hữu tỉ và&nbsp;Hướng dẫn giải bài 27,28,29,30,31,32,33 trang 19,20 SGK Toán 7 tập 1 sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em dễ dàng hơn trong việc ôn tập lại bài cũ cũng như rèn luyện kỹ năng giải bài tập và nâng cao tư duy toán học. Mời các em tham khảo!

 • Hướng dẫn giải bài 27,28,29,30,31,32,33,34,35 trang 79,80 Toán 9 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 27,28,29,30,31,32,33,34,35 trang 79,80 Toán 9 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung kèm theo hướng dẫn giải bài 27,28,29,30,31,32,33,34,35 trang 79,80 Toán 9 tập 2 giúp các em nhận biết được góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, phát biểu và chứng minh được định lý về số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, áp dụng định lý vào giải bài tập. Sau đây mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu nhé!

 • Hướng dẫn giải bài 29,30,31,32,33,34,35,6,37,38 trang 40,41 SGK Toán 7 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 29,30,31,32,33,34,35,6,37,38 trang 40,41 SGK Toán 7 tập 2 Tóm tắt lý thuyết cộng trừ đa thức và&nbsp;Hướng dẫn giải bài 29,30,31,32,33,34,35,6,37,38 trang 40,41 SGK Toán 7 tập 2 là tài liệu giúp các em học sinh chuẩn bị tốt phần kiến thức bài học mới thông qua tham khảo phần nội dung tóm tắt và phần hướng dẫn giải chi tiết. Mời các em tham khảo!

 • Hướng dẫn giải bài 30,31,32,33,34 trang 124,125 SGK Toán 9 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 30,31,32,33,34 trang 124,125 SGK Toán 9 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết hình cầu, diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu kèm theo hướng dẫn giải bài 30,31,32,33,34 trang 124,125 SGK Toán 9 tập 2 cung cấp những kiến thức Toán cơ bản về hình cầu, diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu trong chương trình học lớp 9, giúp các em học sinh ôn tập và chuẩn bị môn học hiệu quả. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 30,31,32,33,34,35,36,37 trang 87 SGK Toán 6 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 30,31,32,33,34,35,36,37 trang 87 SGK Toán 6 tập 2 Tóm tắt lý thuyết Tia phân giác của một góc và hướng dẫn giải bài 30,31,32,33,34,35,36,37 trang 87 SGK Toán 6 tập 2 là tài liệu tham khảo bổ ích giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức đã học như: khái niệm tia phân giác, đường phân giác của một góc và phương pháp giải các bài tập trong SGK.

 • Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31 trang 19 SGK Toán 6 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31 trang 19 SGK Toán 6 tập 2 Tóm tắt lý thuyết quy đồng mẫu số nhiều phân số và hướng dẫn giải bài 28,29,30,31 trang 19 SGK Toán 6 tập 2 là tài liệu giúp các em hệ thống lại nội dung trọng tâm đã học như: khái niệm quy đồng mẫu số nhiều phân số, quy tắc quy đồng mẫu số và biết cách làm bài tập. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32 trang 89 SGK Toán 9 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32 trang 89 SGK Toán 9 tập 1 Tài liệu tóm tắt lý thuyết luyện tập một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông kèm theo hướng dần giải bài 28,29,30,31,32 trang 89 SGK Toán 9 tập 1 là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh nắm được các kiến thức trong bài học một cách vững vàng và nâng cao kỹ năng giải bài tập hiệu quả. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 32,33,34 trang 77 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 32,33,34 trang 77 SGK Toán 8 tập 2 Tóm tắt lý thuyết trường hợp đồng dạng thứ hai và hướng dẫn giải bài 32,33,34 trang 77 SGK Toán 8 tập 2 mà TaiLieu.VN sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp các em ôn tập lại kiến thức đã học trên lớp và nắm cách giải bài tập hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 47,48,49,50,51 trang 28,29 SGK Toán 6 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 47,48,49,50,51 trang 28,29 SGK Toán 6 tập 2 Tài liệu Tóm tắt lý thuyết tính chất cơ bản của phép cộng phân số và hướng dẫn giải bài 47,48,49,50,51 trang 28,29 SGK Toán 6 tập 2 được tổng hợp với nội dung ngắn gọn, súc tích giúp các em nhớ lại các nội dung trọng tâm trong bài. Mặt khác tài liệu còn chia sẻ cách giải bài tập SGK, mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 trang 31,32 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 trang 31,32 SGK Toán 8 tập 2 Hướng dẫn giải bài 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 trang 31,32 SGK Toán 8 tập 2 sẽ giúp các em học sinh nắm bắt cách giải bài tập phần luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình. Mời các em cùng tham khảo cách giải 10 bài tập trong SGK Toán 8 trang 31 và 32.

 • Hướng dẫn giải bài 31,32,33,34 trang 94 SGK Toán 7 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 31,32,33,34 trang 94 SGK Toán 7 tập 1 Tài liệu tóm tắt lý thuyết tiên đề ơ-clit về đường thẳng song song và&nbsp;Hướng dẫn giải bài 31,32,33,34 trang 94 SGK Toán 7 tập 1 giúp các em học sinh hệ thống lại kiến thức trọng tâm của bài học và rèn luyện giải bài tập. Mời các em cùng tham khảo!

 • Hướng dẫn giải bài 31,32,33,34,35 trang 70,71 SGK Toán 7 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 31,32,33,34,35 trang 70,71 SGK Toán 7 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết tính chất ba đường phân giác của một góc và&nbsp;Hướng dẫn giải bài 31,32,33,34,35 trang 70,71 SGK Toán 7 tập 2 sẽ giúp các em củng cố lại kiến thức bài học và dễ dàng hơn trong việc luyện tập giải các bài tập. Mời các em cùng tham khảo!

 • Hướng dẫn giải bài 30,31,32,33 trang 16 SGK Toán lớp 8 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 30,31,32,33 trang 16 SGK Toán lớp 8 tập 1 Tóm tắt lý thuyết những hằng đẳng thức đáng nhớ và hướng dẫn giải bài 30,31,32,33 trang 16 SGK Toán lớp 8 tập 1 bao gồm phần nội dung chính của bài học chương 1 và cách giải bài tập trong SGK. Mời các em học sinh cùng tham khảo tài liệu để củng cố lại kiến thức và nắm vững phương pháp giải bài tập hiệu quả.

 • Hướng dẫn giải bài 29,30,31 trang 74,75 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 29,30,31 trang 74,75 SGK Toán 8 tập 2 Tóm tắt lý thuyết trường hợp đồng dạng thứ nhất&nbsp;và hướng dẫn giải bài 29,30,31 trang 74,75 SGK Toán 8 tập 2. Tài liệu này giúp các em học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức trọng tâm của bài học để vận dụng giải bài tập. Trong đó, bao gồm những gợi ý đáp án giải 3 bài tập SGK Toán 8 trang 74,75. Mời các em cùng tham khảo.