of x

Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 58,59 SGK Toán 8 tập 2

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 30 | Page: 6 | FileSize: 0.82 M | File type: PDF
30 lần xem

Tóm tắt lý thuyết định lí Ta – Lét trong tam giác và hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 58,59 SGK Toán 8 tập 2 nhằm giúp các em học sinh hệ thống lại những kiến thức đã học trên lớp và nắm bắt cách giả bài tập hiệu quả. Trong đó, tài liệu bao gồm những đáp án giải 5 bài tập SGK Toán 8 trang 58,59. Mời các em cùng tham khảo.

Bình luận

Nội dung

Mời các em học sinh cùng tham khảo đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 58,59 SGK Toán 8 tập 2: Định lí Ta – Lét trong tam giác” dưới đây để nắm rõ nội dung hơn. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 41,42,43,44,45,46,47 trang 132,133 SGK Toán 8 tập 1".
 
Đáp án và hướng dẫn giải bài tập: Định lí Ta – lét trong tam giác – SGK trang 58,59 Toán 8 tập 2 phần hình học.
Bài 1 trang 58 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng có độ dài như sau:
a) AB = 5cm và CD 15 cm;
b) EF = 48 cm và GH = 16 dm;
c) PQ = 1.2m và MN = 24 cm.
Hướng dẫn giải bài 1:
Ta lấy độ dài 2 đoạn thẳng đã cho và viết thành tỉ số, nhớ đổi đơn vị thành “cm”. Và rút gọn nhé.
a) Ta có AB = 5cm và CD = 15 cm
b) EF= 48 cm, GH = 16 dm = 160 cm
c) PQ= 1,2m = 120cm, MN= 24cm

Bài 2 trang 59 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
Cho biết
và CD= 12cm. Tính độ dài AB
 
Hướng dẫn giải bài 2:
Ta có:
Vậy độ dài AB= 9cm.

 Bài 3 trang 59 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
Cho biết độ dài của AB gấp 5 lần độ dài của CD và độ dài của A’B’ gấp 12 lần độ dài của CD. Tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A’B’.
Hướng dẫn giải bài 3:
Độ dài AB gấp 5 lần độ dài CD nên AB= 5CD.
Độ dài A’B’ gấp 12 lần độ dài CD nên A’B’= 12CD.
=> Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A’B’ là:

 Bài 4 trang 59 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
Cho biết:
Chứng minh rằng:
Hướng dẫn giải bài 4:
a) Ta có:

 Bài 5 trang 59 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình
Tìm x trong các trường hợp sau(h.7):
Hướng dẫn giải bài 5:
a) Vì MN // BC, theo định lí Ta lét, ta có:
= 2,8
Vậy x = 2,8
b)
Mà QF = DF – DQ = 24 – 9 = 15
Nên
Vậy x = 6,3.
  
Để tiện tham khảo “Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 58,59 SGK Toán 8 tập 2: Định lí Ta – Lét trong tam giác”, các em có thể đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn để tải về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo "Hướng dẫn giải bài 6,7,8 ,9,10,11,12,13,14 trang 62,63,64 SGK Toán 8 tập 2".

1071265

Sponsor Documents