website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu Hướng dẫn giải bài 19,20,21,22,23,24,25,26,27 trang 47,48 SGK Toán 8 tập 2

Hướng dẫn giải bài 19,20,21,22,23,24,25,26,27 trang 47,48 SGK Toán 8 tập 2

Tên file: huong-dan-giai-bai-19a20a21a22a23a24a25a26a27-trang-47a48-sgk-toan-8-tap-2.pdf

Ngày chia sẽ:

Ngày cập nhật: 1/5/2017 9:17:30 PM

Kích thước: 0.75 M

Số trang: 8 trang

Dạng file:

Download file dạng .PDF (Adobe Acrobat )

Download: Download Miễn phí

Chú ý: ĐÂY LÀ TÀI LIỆU .PDF,PDF HÃY DOWNLOAD VỀ ĐỂ XEM, LIKE +1 sau đó Bấm Download

Tóm tắt lý thuyết bất phương trình bậc nhất một ẩn và hướng dẫn giải bài 19,20,21,22,23,24,25,26,27 trang 47,48 SGK Toán 8 tập 2 sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo khi thắc mắc về kiến thức và cách giải các bài tập SGK Toán 8 trang 47,48. Để nắm nội dung tài liệu, mời các em cùng tham khảo.

Tải tài liệu Hướng dẫn giải bài 19,20,21,22,23,24,25,26,27 trang 47,48 SGK Toán 8 tập 2 miễn phí ,Download tài liệu Hướng dẫn giải bài 19,20,21,22,23,24,25,26,27 trang 47,48 SGK Toán 8 tập 2 miễn phí tại tailieumienphi.vn bạn có thể thư viện hoàn toàn miễn phí,bạn có thể chia sẽ tài liệu cho mọi người cùng nghiên cứu học tập tại đây .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,dang file PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được.

Từ khóa: Hướng dẫn giải bài tập Toán 8, Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Chương 3 Bất phương trình bậc nhất một ẩn, Giải bài tập trang 47 SGK Toán 8, Giải bài tập trang 48 SGK Toán 8, Giải bài tập bất phương trình bậc nhất một ẩn,download tài liệu miễn phí,tailieuvn, tailieu vn,download tailieu khong ton phi

Chú ý: CHỈ HIỂN THỊ MẪU VÀI TRANG ĐẦU - HÃY DOWNLOAD VỀ ĐỂ XEM FULL TOÀN BỘ 8 TRANG

Hướng dẫn giải bài 19,20,21,22,23,24,25,26,27 trang 47,48 SGK Toán 8 tập 2

Dưới đây là đoạn trích “Hướng dẫn giải bài 19,20,21,22,23,24,25,26,27 trang 47,48 SGK Toán 8 tập 2: Bất phương trình bậc nhất một ẩn”, mời các em học sinh cùng tham khảo. Ngoài ra, các em có thể xem lại bài tập "Hướng dẫn giải bài 15,16,17,18 trang 43 SGK Toán 8 tập 2".

Đáp án và hướng dẫn giải bài tập trang 47,48 SGK Toán 8 tập 2: Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Bài 19 trang 47 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Giải các bất phương trình theo quy tắc chuyển vế:
a) x – 5 > 3; b) x – 2x < -2x + 4;
c) -3x > -4x + 2; d) 8x + 2 < 7x – 1.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 19:
a) x – 5 > 3 <=> x > 5 + 3 <=> x > 8
Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 8
b) x – 2x < -2x + 4 <=> x – 2x + 2x < 4 <=> x < 4
Vậy nghiệm của bất phương trình là x < 4
c) -3x > -4x + 2 <=> -3x + 4x > 2 <=> x > 2
Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 2
d) 8x + 2 < 7x – 1 <=> 8x – 7x < -1 -2 <=> x < -3
Vậy nghiệm của bất phương trình là x < -3

Bài 20 trang 47 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Giải các bất phương trình (theo quy tắc nhân):
a) 0,3x > 0,6; b) -4x < 12;
c) -x > 4; d) 1,5x > -9.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 20:
a) 0,3x > 0,6 <=> 10/3.0,3x > 0,6.10/3
<=> x > 2
Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 2
b) -4x < 12 <=> -1/4 .(-4x) > 12.(-1/4) <=> x > -3
Vậy nghiệm của bất phương trình là x > -3
c) -x > 4 <=> x < -4
Vậy nghiệm của bất phương trình là x < -4
d) 1,5x > -9 <=> 3/2
x > -9 <=> 2/3 .3/2
x > (-9).2/3
<=> x > -6
Vậy nghiệm của bất phương trình là x > -6

Bài 21 trang 47 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Giải thích sự tương đương sau:
a) x – 3 > 1 <=> x + 3 > 7; b) -x < 2 <=> 3x > -6
Đáp án và hướng dẫn giải bài 21:
a) x – 3 > 1 <=> x + 3 > 7
Hai bất phương trình tương đương vì cộng 6 vào cả hai vế.
b) -x < 2 <=> 3x > -6
Hai bất phương trình tương đương vì nhân -3 vào cả hai vế và đổi dấu bất phương trình.

 Bài 22 trang 47 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a) 1,2x < -6; b) 3x + 4 > 2x + 3
Đáp án và hướng dẫn giải bài 22:
a) 1,2x < -6 <=> x < -6 : 1,2 <=> x < -5
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = {x/x < -5} và được biểu diễn trên trục số như sau:
b) 3x + 4 > 2x + 3 <=> 3x – 2x > 3 -4 <=> x > -1
Vậy tập hợ nghiệm của bất phương trình là S = {x/x > -1} và được biểu diễn trên trục số như sau:

Bài 23 trang 47 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a) 2x – 3 > 0; b) 3x + 4 < 0;
c) 4 – 3x ≤ 0; d) 5 – 2x ≥ 0
Đáp án và hướng dẫn giải bài 23:
a) 2x – 3 > 0 <=> 2x > 3 <=> x > 3/2
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = {x/x > 3/2} và được biểu diễn trên trục số như sau:
b) 3x + 4 < 0 <=> x < -4/3
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = {x/x < -4/3} và được biểu diễn trên trục số như sau:
c) 4 – 3x ≤ 0 <=> x ≥ 4/3
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = {x/x ≥ 4/3 } và được biểu diễn trên trục số như sau:
d) 5 – 2x ≥ 0 <=> 5 ≥ 2x <=> x ≤ 5/2
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = {x/x ≤ 5/2 } và được biểu diễn trên trục số như sau:

 Bài 24 trang 47 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Giải các bất phương trình:
a) 2x – 1 > 5; b) 3x – 2 < 4;
c) 2 – 5x ≤ 17; d) 3 – 4x ≥ 19.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 24:
a) 2x – 1 > 5 <=> 2x > 6 <=> x > 3
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x > 3
b) 3x – 2 < 4 <=> 3x < 6 <=> x < 2
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x < 2
c) 2 – 5x ≤ 17 <=> -5x ≤ 15 <=> -x ≤ 3 <=> x ≥ -3
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x ≥ -3
d) 3 – 4x ≥ 19 <=> -4x ≥ 16 <=> x ≤ -4
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x ≤ -4

Bài 25 trang 47 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Giải các bất phương trình:
a) 2/3 x > -6; b) -5/6.x < 20;
c) 3 – 1/4x > 2; d) 5 – 1/3.x > 2.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 25:
a) 2/3.x > -6 <=> x > (-6) : 2/3
<=> x > -9
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x > -9
b) -5/6. x < 20 <=> x > 20 : (-5/6) <=> x > -24
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x > -24
c) 3 – 1/4. x > 2 <=> -1/4. x > -1 <=> x < (-1) : (-1/4)
<=> x < 4
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x < 4
d) 5 – 1/3
x > 2 <=> – 1/3
x > -3 <=> x < (-3) : (-1/3) <=> x < 9
Vậy tập nghiệm của bất phương trình là x < 9

Bài 26 trang 47 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (kể cả bất phương trình có cùng tập nghiệm)
Đáp án và hướng dẫn giải bài 26:
a) Hình biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình:
x ≤ 12 hoặc 1/2.x ≤ 6 hoặc x – 5 ≤ 7
b) Hình biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình:
x ≥ 8 hoặc x + 4 ≥ 12 hoặc -2x ≤ -4

Bài 27 trang 48 SGK Toán 8 tập 2 – Phần Đại số
Đố. Kiểm tra xem giá trị x = -2 có là nghiệm của bất phương trình sau không:
a) x + 2x2 – 3x3 + 4x4 – 5 < 2x2 – 3x3 + 4x4 – 6
b) (-0,001)x > 0,003.
Đáp án và hướng dẫn giải bài 27:
a) x + 2x2 – 3x3 + 4x4 – 5 < 2x2 – 3x3 + 4x4 – 6
<=> x < -1
Thay x = -2; -2 < -1 (khẳng định đúng)
Vậy x = -2 là nghiệm của bất phương trình
b) (-0,001)x > 0,003. <=> x < -3
Thay x = -2; -2 < -3 (khẳng định sai)

Vậy x = -2 không là nghiệm của bất phương trình.

Để tiện tham khảo “Hướng dẫn giải bài 19,20,21,22,23,24,25,26,27 trang 47,48 SGK Toán 8 tập 2: Bất phương trình bậc nhất một ẩn”, các em có thể đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn để tải về máy. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập tiếp theo "Hướng dẫn giải bài 28,29,30,31,32,33,34 trang 48,49 SGK Toán 8 tập 2".

Để DOWNLOAD TÀI LIỆU
Phải Bấm nút LIKE +1
Sau đó bấm
Download
Tài liệu tương tự có thể bạn quan tâm
 • Hướng dẫn giải bài 19,20,21,22,23,24,25,26,27 trang 47,48 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 19,20,21,22,23,24,25,26,27 trang 47,48 SGK Toán 8 tập 2 Tóm tắt lý thuyết bất phương trình bậc nhất một ẩn và hướng dẫn giải bài 19,20,21,22,23,24,25,26,27 trang 47,48 SGK Toán 8 tập 2 sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo khi thắc mắc về kiến thức và cách giải các bài tập SGK Toán 8 trang 47,48. Để nắm nội dung tài liệu, mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 21,22,23,24,25,26,27 trang 46,47,48 SGK Toán 8 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 21,22,23,24,25,26,27 trang 46,47,48 SGK Toán 8 tập 1 Tóm tắt lý thuyết phép cộng các phân thức đại số và hướng dẫn giải bài 21,22, 23, 24,25, 26, 27 trang 46, 47, 48 SGK Toán 8 tập 1 mà TaiLieu.VN sưu tầm nhằm hỗ trợ các em học sinh trong quá trình tự rèn luyện và trau dồi kiến thức cùng như kỹ năng giải bài tập để đạt được kết quả cao trong học tập. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 20,21,22,23,24,25,26,27 trang 19,20 SGK Toán 9 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 20,21,22,23,24,25,26,27 trang 19,20 SGK Toán 9 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số và hướng dẫn giải bài 20,21,22,23,24,25,26,27 trang 19,20 SGK Toán 9 tập 2 giúp các em củng cố lại các kiến thức đã học, rèn luyện kĩ năng trả lời câu hỏi và khả năng giải bài toán một cách có hệ thống. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 20,21,22,23,24,25,26,27 trang 15,16 SGK Toán 6 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 20,21,22,23,24,25,26,27 trang 15,16 SGK Toán 6 tập 2 Tài liệu Hướng dẫn giải bài 20,21,22,23,24,25,26,27 trang 15,16 SGK Toán 6 tập 2: luyện tập rút gọn phân số được TaiLieu.VN sưu tầm và biên soạn nhằm giúp các em rèn luyện kĩ năng giải bài tập, nâng cao tư duy logic qua các gợi ý giải dễ hiểu, chi tiết. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 19,20,21,22,23,24,25 trang 12 SGK Toán 8 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 19,20,21,22,23,24,25 trang 12 SGK Toán 8 tập 1 Tóm tắt lý thuyết hằng đẳng thức đáng nhớ và hướng dẫn bài 19,20,21,22,23,24,25 trang 12 SGK Toán 8 tập 1 sẽ giúp các em học sinh nắm vững lại kiến thức đã được học trên lớp và cách giải bài tập hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 20,21,22,23,24,25,26 trang 54,55 SGK Toán 9 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 20,21,22,23,24,25,26 trang 54,55 SGK Toán 9 tập 1 Tài liệu tóm tắt lý thuyết đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau kèm theo hướng dẫn giải bài 20,21,22,23,24,25,26 trang 54,55 SGK Toán 9 tập 1 cung cấp kiến thức để học sinh nắm được điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau, song song với nhau, trùng nhau, từ đó vận dụng lý thuyết vào việc nhận biết và giải các bài toán tìm giá trị của các tham số đã cho trong các hàm số bậc nhất. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 trang 121,122,123 SGK Toán 8 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 trang 121,122,123 SGK Toán 8 tập 1 Tóm tắt lý thuyết diện tích tam giác và hướng dẫn giải bài 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 trang 121, 122,123 SGK Toán 8 tập 1 là tài liệu bao gồm các gợi ý về cách giải bài tập diện tích tam giác trong SGK Toán 8. Mời các em cùng tham khảo tài liệu để ôn tập và củng cố kiến thức bài học.

 • Hướng dẫn giải bài 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 trang 75,76 Toán 9 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 trang 75,76 Toán 9 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết góc nội tiếp và hướng dẫn giải bài 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 trang 75,76 Toán 9 tập 2 là tài liệu học tập hay và bổ ích dành cho các em học sinh, giúp các em luyện tập nhằm củng cố kiến thức đã học. Chúc các bạn học tốt môn Toán lớp 9. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 20,21,22,23,24,25 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 20,21,22,23,24,25 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 1 Tài liệu tóm tắt lý thuyết đường trung bình của tam giác và của hình thang kèm theo hướng dẫn giải bài 20,21,22,23,24,25 trang 79,80 SGK Toán 8 tập 1 mà TaiLieu.VN sưu tầm và tổng hợp sẽ giúp các em học sinh củng cố lại kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập trong SGK. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 23,24,25,26,27,28 trang 71,72 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 23,24,25,26,27,28 trang 71,72 SGK Toán 8 tập 2 Tóm tắt lý thuyết khái niệm hai tam giác đồng dạng và hướng dẫn giải bài 23,24,25,26,27,28 trang 71,72 SGK Toán 8 tập 2. Tài liệu bao gồm phần tóm tắt kiến thức về hai tam giác đồng dạng và phần hướng dẫn cách giải 6 bài tập Toán 8 tập 2 trang 71,72. Để nắm phương pháp giải bài tập hiệu quả, mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 21,22,23,24,25,26 trang 15,16 SGK Toán 7 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 21,22,23,24,25,26 trang 15,16 SGK Toán 7 tập 1 Hướng dẫn giải bài 21,22,23,24,25,26 trang 15,16 SGK Toán 7 tập 1: Luyện tập giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân bao gồm phần bài tập và trình tự các bước giải bài tập. Mời các em tham khảo để ôn tập lại kiến thức cũ và biết được các cách giải bài tập khác nhau. Chúc các em đạt thành tích cao trong học tập!

 • Hướng dẫn giải bài 23,24,25,26 trang 17 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 23,24,25,26 trang 17 SGK Toán 8 tập 2 Tóm tắt lý thuyết luyện tập &ndash; phương trình tích và hướng dẫn giải bài 23,24,25,26 trang 17 SGK Toán 8 tập 2. Tài liệu này bao gồm những gợi ý đáp án và hướng dẫn giải 4 bài tập SGK Toán 8 tập 2 trang 17. Để nắm nội dung tài liệu, mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 20,21,22,23,24,25 trang 84 SGK Toán 9 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 20,21,22,23,24,25 trang 84 SGK Toán 9 tập 1 Tài liệu tóm tắt lý thuyết luyện tập bảng lượng giác và hướng dẫn giải bài 20,21,22,23,24,25 trang 84 SGK Toán 9 tập 1 là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập, hệ thống kiến thức lý thuyết và áp dụng vào giải các bài tập lượng giác một cách hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 19,20,21,22,23,24 trang 15 SGK Toán lớp 9 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 19,20,21,22,23,24 trang 15 SGK Toán lớp 9 tập 1 Tài liệu tóm tắt lý thuyết liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương kèm theo hướng dẫn giải bài 19,20,21,22,23,24 trang 15 SGK Toán lớp 9 tập 1 giúp các em ôn tập, hiểu được nội dung và cách chứng minh định lý về liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương, có kỹ năng dùng các quy tắc khai phương một tích và nhân các căn bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức, rèn kỹ năng tính toán và biến đổi căn thức bậc hai. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 23,24,25,26,27,28,29 trang 119,120 SGK Toán 9 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 23,24,25,26,27,28,29 trang 119,120 SGK Toán 9 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết luyện tập hình nón – hình nón cụt – diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt kèm theo hướng dẫn giải bài 23,24,25,26,27,28,29 trang 119,120 SGK Toán 9 tập 2 giúp các em củng cố lại các kiến thức đã học, rèn luyện kĩ năng trả lời câu hỏi và khả năng giải bài tập một cách có hệ thống. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 18,19,20,21,22,23 trang 82,83 SGK Toán 6 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 18,19,20,21,22,23 trang 82,83 SGK Toán 6 tập 2 Tài liệu tóm tắt lý thuyết khi nào thì góc xOy + góc yOx = góc xOz và&nbsp;Hướng dẫn giải bài 18,19,20,21,22,23 trang 82,83 SGK Toán 6 tập 2 giúp các bạn học sinh nắm được các kiến thức trọng tâm đã học trong bài: Tính chất cộng số đo hai góc, hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau và cách giải bài tập. Mời các em tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 19,20,21,22,23 trang 36 SGK Toán 7 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 19,20,21,22,23 trang 36 SGK Toán 7 tập 2 Tài liệu hướng dẫn giải bài 19,20,21,22,23 trang 36 SGK Toán 7 tập 2: Luyện tập đơn thức đồng dạng nhằm giúp các em học sinh dễ dàng hơn trong việc ôn tập lại kiến thức và nâng cao tư duy Toán học. Thông qua tham khảo tài liệu các em sẽ nắm vững nội dung chính trong bài học, biết được phương pháp giải bài tập theo đúng trình từ logic.

 • Hướng dẫn giải bài 23,24,25,26 trang 111,112 SGK Toán 8 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 23,24,25,26 trang 111,112 SGK Toán 8 tập 2 Tóm tắt lý thuyết diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng và hướng dẫn giải bài 23,24,25,26 trang 111,112 SGK Toán 8 tập 2 nhằm tóm tắt lại kiến thức về diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng. Tài liệu còn chia sẻ cách giải 3 bài tập trong SGK Toán 8 trang 111,112. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 47,48,49,50 trang 22,23 SGK Toán lớp 8 tập 1

  Hướng dẫn giải bài 47,48,49,50 trang 22,23 SGK Toán lớp 8 tập 1 Tóm tắt lý thuyết phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử và hướng dẫn giải bài 47,48,49,50 trang 22, 23 SGK Toán lớp 8 tập 1 là tài liệu tổng hợp lại các kiến thức trọng tâm của bài học kèm theo đáp án và trình từ các bước giải bài tập trong SGK Toán 8. Mời các em cùng tham khảo.

 • Hướng dẫn giải bài 23,24,25,26,27 trang 16 SGK Đại số 6 tập 2

  Hướng dẫn giải bài 23,24,25,26,27 trang 16 SGK Đại số 6 tập 2 Tài liệu gồm phần lý thuyết hướng dẫn giải bài tập trang 16 là tài liệu tham khảo hữu ích nhằm giúp các em ôn lại kiến thức đã học và gợi ý phương pháp giải các bài tập trong sách. Mời các em tham khảo!