Xem mẫu

  1. HƯỚNG DẨN ĐẶT HÀNG, ĐIỀU PHỐI HÀNG, SỬ DỤNG  BẢNG KÊ ĐẶT HÀNG I/ CÁCH ĐẶT HÀNG: ­ SALES phải nhớ tất cả hàng tồn trong shop về số lượng, màu, size… ­ Khi bán hết mặt hàng nào phải ghi đặt hàng ngay. ­ Dự  trù trường hợp gấp, có nghĩa là mặt hàng nào hết vào buổi sáng nhưng có  khả năng còn bán nhiều trong ngày tì phải gọi điện thoại đặt hàng ngay. II/ CÁCH ĐIỀU PHỐI HÀNG: (quản lý làm công việc này) ­ Ngoài giờ  hành chánh hay kho đã hết mặt hàng khách yêu cầu thì nhanh chóng  liên lạc với các địa điểm khác. ­ Nếu có thì tìm cách vận chuyển về cho khách.trương hợp không thể vận chuyển   dược mới mời khách đến cửa hàng khác. ­ Nếu nhận được hàng từ  địa điểm khác thì cứ  tiến hành bán bình thường, đánh  dấu vào sổ bán lẻ để nhận phiếu nhập sau. III/ SỬ DỤNG PHIẾU KÊ ĐẶT HÀNG: ­ “Bảng kê đặt hang “lúc nào cũng được đính kèm sau sổ bán lẻ. ­ Ghi tên shop vào ô tương ứng. ­ Ghi mã hàng, tên hàng càn đặt thêm vào ô tương ứng. ­ Dự trù số lượng ghi vào ô số lượng. ­ Ghi màu, size… vào ô ghi chú. ­ Chú ý: bán xong mặt hàng nào vừa hết thì phải ghi ngay vao bảng kê chứ  không đợi đến cuối giờ. ­   Nếu phát hiện mặt hàng thiếu trong shop mà không có trong bảng kê thì   xem như vi phạm nội quy. ­ Cuối buổi tổng kết một lần nữa,bổ sung các mã thiếu rồi ký tên. ­ Bảng kê đặt hàng đươc nộp lại vào ngày hôm sau.
nguon tai.lieu . vn