Hướng dẫn đánh giá thường xuyên trong dạy học môn Toán ở tiểu học

  • 05/11/2018 02:45:20
  • 49 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Tài liệu trình bày và hướng dẫn đánh giá thường xuyên trong dạy học môn Toán ở tiểu học. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Thông tin tài liệu

Loại file: DOC , dung lượng : 0.48 M, số trang : 9 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ