Hướng dẫn đánh giá thường xuyên môn Thể dục cấp tiểu học

  • 05/11/2018 02:44:18
  • 107 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Hướng dẫn đánh giá thường xuyên môn Thể dục cấp tiểu học trình bày đánh giá dựa trên quan sát, thông qua kiểm tra, bài tập thực hành và đánh giá dựa trên tương tác nhóm. Mời các bạn tham khảo!

Thông tin tài liệu

Loại file: PPTX , dung lượng : 0.55 M, số trang : 10

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ