Xem mẫu

  1. HƯỚNG DẪN BÁO CÁO NĂM HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU/XUẤT KHẨU HÀNG HÓA 1. Tên doanh nghiệp: ghi tên doanh nghiệp và mã số thuế, nếu không có mã số thuế báo cáo sẽ không hợp lệ. 2. Ngành sản xuất kinh doanh chính: Ghi ngành hoạt động đem lại doanh thu cao nhất cho doanh nghiệp (chỉ ghi ngành kd chính, không ghi theo giấy phép kinh doanh). 3. Loại hình doanh nghiệp: Ghi loại hình doanh nghiệp và mã số theo bảng sau đây: Hợp tác xã 06 Doanh nghiệp tư nhân 07 Công ty hợp doanh 08 Cty TNHH tư nhân, CT TNHH có vốn nhà nước
  2. - Mặt hàng (*) Sau đây là 1 báo cáo điển hình: ở đây chỉ ghi vài mặt hàng làm ví dụ, nếu doanh nghiệp nhiều mặt hàng thì những mặt hàng sau ghi tương tự như vậy. Lưu ý: nếu các mặt hàng tương tự nhau và có cùng mã số thì gom lại làm một và ghi theo tên giống như tên trong file danh mục mặt hàng và danh mục nước. Biểu 03/CS-XNK BÁO CÁO NĂM Đơn vị nhận báo cáo: Ban hành theo Quyết định HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU - Phòng Thống Kê Quận 1 Số 158/2003/QĐ-TCTK ngày 14/3/2003 HÀNG HÓA - Phòng 49,Số 47 Lê Duẩn-Quận I của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (Năm) Ngày nhận báo cáo: Ngày 28 tháng 2 năm sau Mã số thuế của doanh nghiệp 1. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH ABC 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 2. Địa chỉ doanh nghiệp: 123 ABC 3. Ngành sản xuất kinh doanh chính: bán buôn quần áo thời trang 4. Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH tư nhân 0 9 Đơn vị Tổng số Mã số tính Lượng Giá trị (1000USD) A B C D 1 2 TỔNG TRỊ GIÁ (1+2) (CIF) 19,47 1 Nhập khẩu trực tiếp 17,87 Áo sơ mi/FR 61059090 Chiếc 22 1,90 Tr.đó: NK ủy thác cho DN khác 61059090 Chiếc 10 1,10 Quần Tây/IT 61034990 Chiếc 97 9,97 Cà Vạt/FR 62159090 Chiếc 152 5,80 Valy/IT 42021190 Chiếc 8 0,20 ... 2 Ủy thác nhập khẩu 1,60 (Nếu DN không có thì để trống) Áo khoát/FR 61019000 Chiếc 15 1,60 ... Ngày 14 tháng 02 năm 2008 Người lập biểu Người kiểm tra biểu Giám đốc doanh nghiệp (Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi họ tên) Ghi chú: Những ô được đánh dấu đen doanh nghiệp không cần phải ghi.
  3. ** Mẫu báo cáo xuất khẩu làm tương tự với mẫu báo cáo nhập khẩu
nguon tai.lieu . vn