Xem mẫu

  1. Hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổ chức BHXH Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức bảo hiểm xã hội Cách thức thực hiện:Trụ sở tổ chức bảo hiểm xã hội Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Danh sách người lao động hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ được duyệt Các bước Tên bước Mô tả bước
  2. Tên bước Mô tả bước Người sử dụng lao động lập danh sách người lao động đã hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà sức 1. Bước 1 khoẻ còn yếu và làm văn bản đề nghị giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ gửi tổ chức bảo hiểm xã hội 2. Bước 2 Tổ chức BHXH xét duyệt và chi trả chế độ Hồ sơ Thành phần hồ sơ Danh sách người đã hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 1. mà sức khoẻ còn yếu do người sử dụng lao động lập 2. Văn bản đề nghị giải quyết trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ Số bộ hồ sơ: không quy định
  3. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Trong khoảng thời gian 60 ngày tính từ ngày Thông tư số 1. có kết luận của Hội đồng giám định y khoa 19/2008/TT-BLĐTBX... mà sức khoẻ còn yếu
nguon tai.lieu . vn