Xem mẫu

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự Do - HẠNH Phúc ---------------o0o------------------ HỢP ĐỒNG KINH TẾ hôm nay ngày 26tháng 10 năm 2006 Tại..................................................................................................... . ......................................................................................................... ... Chúng tôi gồm có Đại diện bên A : CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI Địa chỉ : 76 -An Dương tây - Tây hồ -Hà Nội. Ông Đào Duy Trung Chức vụ Cán bộ :............................... Đại diệ bên B ................................................................................................... Ông :.............................. Chức vụ............................................ Địa chỉ :............................................................................................................ Sau khi hai bên đá bàn bạc và đi đến thống nhât một số điều sau: Bên A : Thuê toàn bộ cốt pha để phục vụ công trình gồm cây chống và ván khuôn BÊN B: Cho người thuê đảm bảo toàn bộ cốp pha đồng thời để đảm bảo thi công đúng tiến độ Thời gian thuê : 120 ngày. Hình thức thanh toán : Bằng tiền mặt. sau khi dớ cốp pha tầng 1 se thanh toán từ 30% -50% số còn lại sé thanh toán sau khi công trình hoàn thành phần thò Đơn giá: Được tính :26 .000đ/1m2 theo mặt sàn xây dựng hơp đồng đươc lâp thành 02 bản mối bản có giá trị như sau môi bên giứ 01 bản để làm cơ sở pháp lí sau này nêu bên nào làm sai thì bên đó chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và phải chịu bồi thường mọi thiệt hại cho bên kía ĐẠIDIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B NB
nguon tai.lieu . vn