Xem mẫu

  1. Hoan chuyen van ban voi Unikey trong word Hoán chuyển vãn bản với UniKey, trong MS Word Bài viết này hýớng dẫn bạn hoán chuyển vãn bản từ Font VNI sang vãn bản Font Unicode, trong phần mềm xử lý vãn bản Microsoft Word và chýõng trình gõ chữ Việt của UniKey. Khởi ðộng UniKey Khởi ðộng UniKey , rồi Click vào nút "Ðóng". Unikey sẽ chạy xuống thanh Menu dýới màn hình, và hiện ra chữ V màu ðỏ (V: Vietnamese). Nếu hiện ra chữ E (E: English) thì click vào ðó, ðể ðổi sang chữ V. Chạy chýõng trình Microsoft Word Ðem vãn bản A (FONT VNI) vào trong Microsoft Word. Rồi bôi ðen (highlight) ðoạn vãn muốn hoán chuyển. Nếu muốn hoán chuyển toàn thể vãn bản:
  2. - Bấm Ctrl-A, hay - Click vào thanh Menu của Word: Edit --> Select All Copy ðoạn bôi ðen ðó vào Clipboard: - Bấm Ctrl-C, hay - Click vào thanh Menu của Word: Edit --> Copy Sử dụng với Unikey Ðýa con trỏ của chuột xuống dýới màn hình, chỉ vào chữ V màu ðỏ, rồi bấm nút chuột phải (right-click). Sau ðó, bấm nút chuột trái (left-click) ở: Công cụ ... [CS+F6]
  3. Cửa sổ sau ðây sẽ hiện ra: Soát và chọn các tham số trong cửa sổ nầy:
  4. - Bảng mã, Nguồn: VNI Windows -- Ðích: Unicode - Tick mark ở ô "Chuyển mã Clipboard" Xong xuôi, click vào nút "Chuyển mã", ở góc trái, bên dýới: Chýõng trình UniKey sẽ hoạt ðộng vài giây, hoán chuyển vãn bản lýu tại Clipboard, từ dạng VNI sang dạng Unicode. Vãn bản mới ðýợc tạo ra, dạng font Unicode, tạm thời lýu tại Clipboard. - Một cửa sổ nhỏ hiện ra, với dòng chữ: Sucessfully converted RTF clipboard - Click vào nút OK ðể ðóng cửa sổ ðó . Sau khi chuyển mã xong, ðóng chức nãng nầy bằng cách Click vào nút "Ðóng", ở góc phải, bên dýới: Trở lại Microsoft Word và kết thúc Trở lại Word: - Mở ra một vãn bản mới : File --> New --> Blank document - Dán vãn bản Unicode từ Clipboard vào trang mới trong Word: Edit -->Paste hay bấm Ctrl-V - Bôi ðen toàn thể vãn bản, chỉ ðịnh font mới là Times New Roman. - Lýu (Save File) với một tên mới . Thực hiện quy trình týõng tự, ðể hoán chuyển các bảng mã font khác. Thật ra, quy trình nầy là ðể hoán chuyển trong Clipboard, nghĩa là có thể vận hành týõng tự với các phần mềm xử lý vãn bản khác (WordPad, FrontPage, Outlook, v.v.) nếu týõng thích với chuẩn Unicode. Ngoài ra, UniKey còn có chức nãng hoán chuyển các vãn bản trong dạng Text và RTF (Rich Text Format). Developer by Qis Technology
nguon tai.lieu . vn