Xem mẫu

  1. Hoãn chấp hành quyết định đối với người sau cai nghiện tự nguyện vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phòng, chống tệ nạn xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không quy định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh Cơ quan phối hợp (nếu có): Không quy định Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:3 ngày kể từ ngày nhận đơn hợp lệ
  2. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Người phải chấp hành quyết định đưa vào cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm làm đơn đề nghị xem xét 1. Nộp đơn việc hoãn biên pháp quản lý sau cai nghiện nộp đơn lên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh nơi người đó cư trú Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh Xem xét, ra nơi người đó cư trú xem xét, quyết định hoãn chấp hành 2. quyết định quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh và giải quyết việc làm trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đơn hợp lệ
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin hoãn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh và giải 1. quyết việc làm Giấy xác nhận của Chủ tịch UBND cấp xã nơi người đó cư trú về hoàn 2. cảnh gia đình đặc biệt khó khăn Số bộ hồ sơ: Không quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Đang ốm nặng có chứng nhận của bệnh viện Nghị định quy định thủ
  4. Nội dung Văn bản qui định hoặc Trung tâm y tế từ cấp huyện trở lên tục, t... Gia đình đang khó khăn đặc biệt được Chủ Nghị định quy định thủ 2. tịch UBND cấp xã nơi người đó cư trú xác tục, t... nhận
nguon tai.lieu . vn