Xem mẫu

  1. HỒ SƠ THƯƠNG NHÂN MÃ SỐ: 1. Tên tiếng Việt 2. Tên tiếng Anh 3. Tên gọi tắt 4. Địa chỉ trụ sở chính 5. Điện thoại Fax: Email: 6. Website Mã số thuế: 7. Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc giấy phép đầu tư) số ngày cấp 8. Cơ quan cấp 9. Vốn điều lệ 10. Loại hình doanh nghiệp (đánh dấu x vào ô chọno) Tư nhân Cổ phần Nhà nước Trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Khác (Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ghi rõ % vốn góp của các bên nước ngoài: Trường hợp doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước ghi rõ % vốn góp của Nhà nước: ) 11. Ngành, nghề kinh doanh 12. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị: Tel Mobile: 13. Cán bộ XNK (đầu mối liên hệ về C/O) Tel Mobile: 14. Các chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc 15. Là hội viên các hiệp hội: - VCCI (nếu có ghi rõ số thẻ, ngày cấp) - Các hiệp hội khác (nếu có ghi rõ tên) Đính kèm: 1. Đăng ký mẫu chữ ký của Người được ủy quyền ký Đơn đề nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân (bản sao có dấu sao y bản chính) 3. Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao có dấu sao y bản chính) 4. Danh mục các cơ sở sản xuất của thương nhân (nếu có) Thương nhân cam kết nội dung khai báo và chứng từ đính kèm là xác thực; cam kết thông báo kịp thời cho Tổ chức cấp C/O (Chi nhánh VCCI tại TP.Hồ Chí Minh) khi có thay đổi trong Hồ sơ thương nhân. Lập tại , ngày / /200__ (Ký tên và đóng dấu)
  2. báo kịp thời hương nhân.